intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước 1

Chia sẻ: Bin Bin | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

290
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước 1 xác định đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng bằng cách nào với nội dung cụ thể khái quát về tìm hiểu hiện trạng, tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra các giải pháp thay thế, xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng giả thuyết nghiên cứu trong sư phạm ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước 1

 1. B1. Xác định đề tài NCKHSPƯD bằng cách nào? • Tìm hiểu hiện trạng – tìm hiểu nguyên nhân • Đưa ra các giải pháp thay thế • Xác định vấn đề nghiên cứu • Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 1
 2. 1. Tìm hiểu hiện trạng (suy ngẫm về tình hình hiện tại). - Nhìn lại các vấn đề trong dạy học trên lớp. - Vấn đề thường được GV đưa ra: + Vì sao nội dung này không thu hút học sinh tham gia? + Vì sao kết quả học tập của học sinh sụt giảm khi học nội dung này? + Phương pháp này có nâng cao kết quả học tập của học sinh hay không? + Có cách nào tốt hơn để thay đổi nhận thức của cha mẹ học sinh về giáo dục trong nhà trường không? 2
 3. - GV bắt đầu tập trung vào vấn đề cụ thể để tiến hành NCKHSPƯD: + Xác định các nguyên nhân gây ra th ực trạng + Chọn một nguyên nhân muốn tác động 3
 4. 2. Đưa ra các giải pháp thay thế Có thể tìm giải pháp thay thế từ nhiều nguồn khác nhau: + Các giải pháp đã được triển khai thành công tại nơi khác. + Điều chỉnh từ các mô hình khác. + Các giải pháp được đề cập trong các tài liệu đã được công bố. + Các giải pháp do chính giáo viên nghĩ ra. (Trong quá trình tìm các giải pháp thay thế, giáo viên c ần đọc nhiều bài nghiên cứu giáo dục bàn về các vấn đề tương tự) 4
 5. 3. Xác định vấn đề nghiên cứu Một đề tài NCKHSPƯD thường có từ 1 đến 3 vấn đề nghiên cứu được viết dưới dạng câu hỏi. 5
 6. Ví dụ về xác định vấn đề nghiên cứu Đề tài Nâng cao hứng thú và kết quả học tập của học sinh lớp 5 thông qua việc sử dụng hình ảnh và vật thật khi dạy từ ngữ. 1.Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng hứng thú Vấn đề học tập của học sinh lớp 5 không? nghiên cứu 2.Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng kết quả học tập của học sinh lớp 5 không? 6
 7. • Mỗi NCKHSPƯD khởi đầu bằng một vấn đề và phải là một vấn đề có thể nghiên cứu được. Vì vậy, vấn đề cần: 1. Không đưa ra đánh giá về giá trị 2. Có thể kiểm chứng bằng dữ liệu 7
 8. • Các ví dụ sau sẽ đưa ra các vấn đề nghiên cứu có và không có đánh giá về giá trị. 8
 9. Ví dụ 1 Cách dạy Số học nào là tốt nhất đối với học sinh dân tộc thiểu số? Phân Vấn đề KHÔNG nghiên cứu được vì từ “tốt tích nhất” : nhận định về giá trị Các bài tập làm thêm trong môn Số học có Ví dụ 2 làm thiểu kếtkhông? c tập của học sinh dân tăng quả họ tộc số Phân CÓ thể nghiên cứu được vì từ “CÓ LÀM tích TĂNG”: trung tính (không có nhận định về giá trị). 9
 10. Một khía cạnh quan trọng khác của vấn đề nghiên cứu là khả năng kiểm chứng bằng dữ liệu. + Suy nghĩ xem cần thu thập loại dữ liệu nào? + Tính khả thi của việc thu thập những dữ liệu đó? 10
 11. 1. Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng hứng thú Vấn đề học từ ngữ của học sinh lớp 5 không? nghiên 2. Việc sử dụng hình ảnh và vật thật cứu trong dạy từ ngữ có làm tăng kết quả học từ ngữ của học sinh lớp 5 không? Dữ liệu sẽ 1. Bảng điều tra hứng thú học tập của học sinh được thu 2. Kết quả các bài kiểm tra trên lớp của thập học sinh (phần từ ngữ) 11
 12. 4. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu • Giả thuyết nghiên cứu là một câu trả lời giả định cho vấn đề nghiên cứu và sẽ được kiểm chứng bằng dữ liệu. 12
 13. Ví dụ về xây dựng giả thuyết NC 1. Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong V ấn đ ề dạy từ ngữ có làm tăng hứng thú học từ nghiên cứu ngữ của học sinh lớp 5 không? 2. Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng kết quả học từ ngữ của học sinh lớp 5 không? 1. Có, việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ sẽ làm tăng hứng thú học tập của Giả thuyết học sinh. 2. Có, việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ sẽ làm tăng kết quả học từ ngữ của học sinh. 13
 14. - Có hai dạng giả thuyết nghiên cứu chính: Giả thuyết Dự đoán hoạt động thực nghiệm không có nghĩa sẽ không mang lại hiệu quả. (Ho) Giả thuyết Dự đoán hoạt động thực nghiệm phân biệt (Ha) sẽ mang lại hiệu quả. 14
 15. Vấn đề nghiên cứu Giả thuyết Giả thuyết có nghĩa không có nghĩa (Ho) ( Ha: H1, H2, H3,..) Không có sự khác biệt giữa các nhóm Không Có định định hướng hướng Có sự khác biệt giữa các nhóm Một nhóm có kết quả tốt hơn nhóm kia 15
 16. Giả thuyết có nghĩa (Ha): có thể có hoặc không có định hướng. Giả thuyết có định hướng sẽ dự đoán định hướng của kết quả, giả thuyết không định hướng ch ỉ dự đoán có sự thay đổi. Ví dụ sau sẽ minh họa cho điều này. Giả thuyết có Có, làm tăng kết quả học từ định hướng ngữ của học sinh Giả thuyết Có, nó sẽ làm thay đổi hứng không định thú học tập của học sinh hướng 16
 17. Một số lưu ý khi áp dụng B1. Xác định đề tài nghiên cứu: • Tìm hiểu thực trạng: căn cứ vào các vấn đề nổi cộm trong thực tế GD ở địa phương, khó khăn, hạn chế trong D&H, QLGD; Tìm nguyên nhân, chọn 1 nguyên nhân để tác động • Tìm giải pháp thay thế: nên tham khảo các kinh nghiệm, tài liệu có nội dung liên quan • Dự kiến tên đề tài, xác định vấn đề NC, xây dựng giả thuyết NC (VD trong tài liệu) (Sử dụng sơ đồ tư duy để tìm hiểu thực trạng, nguyên ngân, giải pháp thay thế, dự kiến tên đề tài, xác định vấn đề NC, xây dựng giả thuyết NC) 17
 18. Ví dụ về sơ đồ tư duy Tìm và chọn nguyên nhân Chương trình PPDH chưa phát huy nặng tính tích cực của HS HS học kém môn Hiện trạng Chọn nguyên nhân Toán (HS lớp 2) Phụ huynh chưa quan tâm Lớp học đông Đồ dùng, điều kiện lớp học chưa đáp ứng 18
 19. Tìm giải pháp tác động Học thông qua Nêu, giải quyết trò chơi vấn đề Một số PPDH tích cực áp dụng trong môn Toán Thực hành, Học theo nhóm luyện tập Giải thích minh họa 19
 20. • Hiện trạng: HS học kém môn Toán (HS lớp 2) • Chọn nguyên nhân: PPDH chưa phù hợp • Biện pháp tác động: sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán lớp 2 (trường …) • Tên đề tài: Sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán làm tăng kết quả học tập môn Toán của HS lớp 2 (trường…) hoặc Nâng cao kết quả học tập môn Toán thông qua sử dụng PP trò chơi trong dạy học Toán (HS lớp 2 trường…) • Vấn đề NC: Sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán có làm tăng kết quả học tập môn Toán cho HS lớp 2 không? • Giả thuyết: Có, sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán có làm tăng kết quả học tập môn Toán cho HS lớp 2 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2