intTypePromotion=1

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hòa

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
60
lượt xem
2
download

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 8: Kiểm định giả thuyết về tham số của tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề chung về kiểm định, kiểm định giả thuyết trên một tổng thể, kiểm định giả thuyết trên hai tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hòa

1-1<br /> <br /> Chương 8. KIỂM ĐỊNH GIẢ<br /> THUYẾT VỀ THAM SỐ CỦA<br /> TỔNG THỂ<br /> Ths. Lê Văn Hòa<br /> <br /> 1-2<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG<br /> Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ<br /> • Hiểu được kiểm định là gì và biết cách lập cặp giả thuyết<br /> KĐ phù hợp với các bài toán KĐ 2 bên, bên trái và bên<br /> phải<br /> • Nắm được quy trình KĐGT tổng quát<br /> • Kể tên được các chỉ tiêu KĐ với bài toán KĐGT trên một<br /> tổng thể (trung bình, tỷ lệ, phương sai)<br /> • Biết cách xác định xác suất tới hạn để bác bỏ H0 p-value<br /> • Phát biểu và nêu được chỉ tiêu KĐ với các bài toán<br /> KĐGT trên hai tổng thể (trung bình, tỷ lệ, phương sai)<br /> <br /> 1-3<br /> <br /> Các nội dung chính:<br /> 8.1 Các vấn đề chung về kiểm định<br /> 8.2 KĐ giả thuyết trên một tổng thể<br /> 8.3 KĐ giả thuyết trên hai tổng thể<br /> <br /> 1-4<br /> <br /> 8.1 Các vấn đề chung về kiểm định<br /> ● 8.1.1 Đặt giả thuyết về tham số tổng thể<br /> ● Cặp giả thuyết H0 và H1<br /> <br /> ● 8.1.2 Một số nguyên tắc liên quan đến việc đặt giả<br /> thuyết<br /> ● H0: trạng thái bình thường, phải có dấu bằng<br /> ● H1: trạng thái ngược lại H0, không có dấu bằng<br /> ● H1 thể hiện nghi vấn KH. Để chứng minh H1 đúng,<br /> đòi hỏi có bằng chứng, dữ liệu.<br /> ● Bác bỏ H0 tức chấp nhận H1 là đúng<br /> ● VD: Khối lượng gói ngũ cốc μ = 368g<br /> <br /> 1-5<br /> <br /> ● Muốn c/minh:<br /> ● giữa sự thành đạt và quê quán có mối liên hệ.<br /> ● giữa giới tính và năng lực ngoại ngữ có mối liên hệ<br /> ● giữa A và B có mối liên hệ<br /> ● Tiến trình k/học?<br /> ● Đầu tiên, phải cho rằng giữa A và B KHÔNG có liên<br /> hệ → đó là giả thuyết H0.<br /> ● Thu thập dữ liệu<br /> ● Tìm cách bác bỏ H0 → chứng minh được nghi vấn<br /> của mình (H1) là đúng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản