intTypePromotion=1

Bài giảng Thương mại điện tử (Lê Huy Ba) - Chương 5 Xây dựng dự án thương mại điện tử

Chia sẻ: Fvdx Fvdx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
91
lượt xem
14
download

Bài giảng Thương mại điện tử (Lê Huy Ba) - Chương 5 Xây dựng dự án thương mại điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Xây dựng dự án thương mại điện tử là ứng dụng Thương mại điện tử vào Marketing trực tuyến, tìm kiếm việc làm, ngân hàng trực tuyến, chính phủ điện tử, quảng cáo trực tuyến, dịch vụ khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử (Lê Huy Ba) - Chương 5 Xây dựng dự án thương mại điện tử

 1. XÂY DỰNG DỰ ÁN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 2. Ứng dụng Thương mại điện tử * Marketing trực tuyến * Tìm kiếm việc làm * Ngân hàng trực tuyến * Chính phủ điện tử * Quảng cáo trực tuyến * Đấu giá * Du lịch * Dịch vụ khách hàng... Người Chính sách Marketing Dịch vụ hổ Cộng tác công cộng và Qcáo trợ kinh doanh Bán, mua, trung gian, Thuế, luật NC thị Logistics, Ctrình liên người cung pháp, quy trường, thanh toán, kết, liên cấp dịch vụ định, TC kĩ khuyến mại, an toàn, phát doanh, IS thuật nội dung web triển Hthống consortium Cơ sở hạ tầng (1) (2) (3) (4) (5) Hạ tầng dịch vụ kinh Hạ tầng phân phối Hạ tầng hệ thống Cơ sở hạ tầng hệ Hạ tầng liên thông với doanh chung (an thông tin và thông quảng cáo và nội thống (Telecom, cable cơ sở dữ liệu và ứng toàn, thẻ thông điệp (EDI, e-mail, dung truyền thông TV, Wireless, dụng của các bên minh / chứng thực Siêu văn bản, Chat (HTML, Java, XML, Internet, Intranet, tham gia (cộng tác thanh toán điện tử Rooms) VRML) Extranet...) kinh doanh) QUẢN LÍ MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 3. N.TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỘI NHẬP TMĐT Môi trường vĩ mô: – Môi trường công nghệ (công nghệ thông tin, Internet và thanh toán tự động) – Chính trị và pháp lí (Bảo mật và an toàn mạng, bảo vệ sở hữu trí tuệ và người tiêu dùng) – Văn hóa (văn hóa con người và truyền thống mua hàng) – Môi trường kinh tế – Vấn đề địa lí
 4. N.TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỘI NHẬP TMĐT Môi trường vĩ mô: – Các yếu tố về xã hội - nhân khẩu (giới tính, độ tuổi, thu nhập, nghề nghiệp, trình độ học vấn) – Áp lực của người mua và nhà cung cấp – Vai trò của chính phủ Môi trường vi mô: – Hạ tầng công nghệ (thông tin) của doanh nghiệp – Hạ tầng cơ sở nhân lực – Cơ cấu và văn hóa của tổ chức – Vai trò của người lãnh đạo
 5. MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG Các chính sách xã hội, kinh tế, chính trị... Cấu trúc tổ chức và văn hóa doanh nghiệp Chiến lược và Xây dựng dự án Công nghệ mục tiêu kinh doanh TMĐT thông tin của tổ chức Cá nhân và vai trò cá nhân
 6. THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TỬ Người mua Người bán Hệ thống thương mại điện tử (Cơ sở hạ tầng) - Yêu cầu thông tin về HH - Phản hồi hoàn thành yêu cầu - Yêu cầu mua hàng - Thông báo chuyền hàng - Thông báo chi trả Thị trường điện tử - Yêu cầu trả lời thông tin - Phản hồi hoàn thành yêu cầu - Kinh nghiệm mua hàng - Thông báo chuyền hàng - Thông báo chi trả - Thông báo tiền được chi chuyển Yêu cầu chứng thực chi trả - Chi chuyển vốn điện tử Chi chuyên điện tử vốn Chấp thuận chi trả Ngân hàng người mua Ngân hàng điều khiển giao dịch Ngân hàng người bán
 7. THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TỬ - SƠ LƯỢC NSD (1) (2) (3) (4) - HỆ THỐNG THAM CHIẾU NSD Người Tìm Chọn Đơn mua (7) mua kiếm mua hàng của đăng thông sản người Người mua thanh nhập TT tin SP phẩm mua toán (12) TRANG CHỦ CATALOGS YÊU CẦU THÔNG TIN LỰA CHỌN PP CHI TRẢ Nhận MUA ĐƠN HÀNG Server hàng Dung lượng quáng cáo Quá trình Quá trình server linh hoạt trao đổi trao đổi (5) (6) (8) Đơn mua hàng gửi Người bán chấp Thông tin chi tra đến người bán nhận đơn hàng gửi đến ngân hàng TÍCH HỢP TÍCH HỢP TÀI SẢN TÀI SẢN HỆ THỐNG TÀI NGÂN HÀNG NGÂN (8) SẢN NGƯỜI BÁN NGƯỜI BÁN HÀNG Kiểm tra (9) tín dụng Chấp nhận NGÂN HÀNG NGƯỜI MUA
 8. MỤC TIÊU CHUNG CỦA DN Mở rộng loại hình kinh doanh theo phương thức online Cùng với phương thức kinh doanh offline cung cấp kịp thời SP cho người sử dụng Đạt .... thị phần nước khoáng tinh khiết trên thị trường .... Đạt doanh thu .... / năm
 9. MỤC TIÊU VỀ TMĐT Hình thành phương án kinh doanh TMĐT, cung cấp thông tin cho khách hàng theo mô hình online Thị phần (online) Đạt .... người truy cập / ngày Số lượt người truy cập Thu hút .... banner quảng cáo từ phía doanh nghiệp Phấn đấu đạt ..... / năm doanh thu (theo phương thức đặt hàng trực tuyến)
 10. TIỀN ĐỀ VỀ TMĐT Mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp Dựa trên cơ sở sản phẩm và những cơ sở hạ tầng hiện có của doanh nghiệp Trình độ của nguồn nhân lực Có thể thay đổi cơ cấu tổ chức và hệ thống thông tin trong DN Khả năng tài chính Yêu cầu, mong muốn từ phía người đọc Sự ủng hộ của chính phủ hoặc ngành
 11. YÊU CẦU Phải dựa trên sản phẩm hiện có của doanh nghiệp (trong mô hình offline) Sử dụng tối đa những năng lực hiện có (về nguồn nhân lực, tài chính...) Đảm bảo những yêu cầu về mặt pháp lí, pháp luật Đặt trong mối quan hệ kinh doanh trên cơ sở mô hình kinh doanh offline
 12. PHÁT TRIỂN HỌAT ĐỘNG TMĐT Khảo sát các yếu tố của DN TRONG DOANH NGHIỆP Mục tiêu kinh doanh DN Mục tiêu của dự án TMĐT Các chương trình Mô hình Thanh Điều kiện Các chương kinh doanh toán kho hàng & trình TMĐT (điện tử) vận chuyển Marketing Tổ chức và hệ Xây dựng, Chương trình Các chương thống thông phát triển và di trì và phát trình hỗ trợ tin của tổ chức duy trì web triển dự án khác Triển khai, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá
 13. CÂU HỎI ĐẶT RA Mô hình gì: – e-mail – search – Intranet – Extranet – Web – e-payment – e-marketing
 14. XÂY DỰNG DỰ ÁN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NƯỚC KHOÁNG TINH KHIẾT Thực hiện: Lê Văn Huy, MBA
 15. GĐ1. KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP Đặc tính của doanh nghiệp – Tính chất đặc trưng của sản phẩm (giá trị, đặc tính) – Tầm mức họat động – Hình thức kinh doanh Tầm mức thị trường và thị phần (offline) Sự hiểu biết của nhân sự về CNTT và TMĐT Khả năng di trì họat động cho TMĐT Khả năng về tài chính Mức độ thay đổi về tổ chức, quản lí để phù hợp với hệ thống kinh doanh mới
 16. GĐ1. KHAI THÁC NHỮNG YẾU TỐ BÊN NGOÀI Khách hàng: – Đặc tính khách hàng – Nhu cầu khách hàng Sự ủng hộ của chính phủ và ngành Những tổ chức có liên quan Các doanh nghiệp kinh doanh online hiện có cùng ngành (trong và ngoài nước)
 17. GĐ1. KHẢO SÁT DN – CHỌN MÔ HÌNH Xây dựng website: STOREFRONT (cả kinh doanh offline và online)
 18. GĐ2. XÂY DỰNG WEBSITE GĐ2: Thương thuyết với khách hàng: Domain, hosting, slogan và banner – Domain: • Tên gì: www.lavie.com – Hosting: dung lượng 100 Mb – Slogan • Dùng slogan cũ • Xây dựng mới – Banner • Các thông tin • Các yếu tố về mĩ thuật
 19. II. XÂY DỰNG WEBSITE GĐ2: Thương thuyết với khách hàng: Nội dung, từ ngữ – Những nội dung mong muốn từ phía khách hàng – Những nội dung mà chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng – Các ngôn từ sử dụng trong khi thiết kế – Cấu thành các trang trong trang web
 20. II. XÂY DỰNG WEBSITE Lựa chọn khách hàng mục tiêu đối với kinh doanh online: – Có bao hàm khách hàng hiện tại (offline) hay không: Có – Mở rộng khách hàng online: • Đối tượng nào (nhân viên công sở) • Phạm vi địa lí (cả nước) Ngôn ngữ: – ASP – ASPX
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2