intTypePromotion=1

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 6 - Unit 12 : Sports and pastime - B: Free time

Chia sẻ: Phuongthuy Pham | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
559
lượt xem
42
download

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 6 - Unit 12 : Sports and pastime - B: Free time

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án tham khảo cho giáo viên và các bạn học sinh phổ thông có tư liệu học tập tốt, bài giảng trình bày dễ hiểu giúp các bạn cũng cố kiến thức bài học trong chương trình anh văn lớp 6

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 6 - Unit 12 : Sports and pastime - B: Free time

 1. Teacher : Tran Thi Thao
 2. Warm - up Ask – answer the questions
 3. Tuesday, January 21th, 2012 Unit 12 : Sports and pastime B . Fre e time Le s s on 2 : B1,2,3,4
 4. Unit 12 :B 1, 2, 3, 4 I. Listen and repeat B1 ñi xem phim 1. ( to ) go to the movies : 2. ( to ) go fishing : ñi caâu caù thôøi gian rảnh 3. Free time :
 5. Look at the pictures and answer the question What are they doing? 1.Phuong is going to the movies 2.Ly is watching TV 3.Nam is reading 4.Lan is listening to music 5.Tuan is going fishing 6.Long is playing video games
 6. * Structure :  What do you do in your free time? Hỏi ai đó làm gì trong thời gian rảnh rỗi => I go to the movies
 7. Listen and repeat I go to the movies I watch TV I read I listen to music I go fishing I play video games
 8. Unit 12 : B 1, 2, 3, 4 Dialogue build Hoa Ba Hoa : what __ you do in your free time ? do ___ Ba : I ____ TV watch
 9. Unit 12 : B 1, 2, 3, 4 Hoa: What do you do in your free time ? What do you do in your free Ba : I I watch TVTV watch Hoa : What does Tuan do in his What does do in his free time ? free time ? Ba : He goes fishing He goes fishing * Form: Wh a t d o /d o e s +S + do + in+ one’s + free time? + S + V(inf)/V(s/es) activities (hoaït ñoäng ) *Use: Duøng ñeå hoûi vaø ñaùp ai ñoù laøm gì trong thôøi gian raõnh
 10. 3.Listen and read B3 • What do they do in their free time? a. Phuong goes to the movies b. Ly watches TV c. Nam reads d. Lan listens to music e. Tuan goes fishing f. Long plays video games
 11. He
 12. What + do/does + S + do + in+ one’s + free time? S+ activities (hoaït What does Ba do every morning? ñoäng ) The TLeThe y uan Ho n g b oys I
 13. WORK IN PAIRS
 14. Long Tuan I They The boys He
 15. Match the names with the right pictures: Tan Minh and Nam Lie n Lan and Mai watch TV go fishing listen to music go to the movies play video game read
 16. Free practice : S1 : What do you do in your free time? S2 : I ………..
 17. WORK IN PAIRS
 18. Free practice : S1 : What do you do in your free time? S2 : I ………..
 19. GV : LEÂ THÒ HOÀNG CAÅM Trường THCS Hieáu Phuïng -Learn by heart vocabulary -Write questions and answers B 1 -Do exercises I, II - Prepare Lesson 3 C1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2