intTypePromotion=3

Bài giảng Tin học 10 - Bài 20: Mạng máy tính

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Yến | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
198
lượt xem
59
download

Bài giảng Tin học 10 - Bài 20: Mạng máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng nắm kiến thức trong bài giảng Tin học 10 dưới đây thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: mạng máy tính là gì?, lợi ích của việc kết nối các máy tính thành mạng, phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học 10 - Bài 20: Mạng máy tính

 1. Tin Học 10 Tiết: Chương IV Bài 20: GVHD: Lê Kim Loan SVTT: Trương Thị Hà
 2. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO Muốn - USB chuyển 1 đoạn video từ - Thẻ nhớ. máy này sang …… máy tính khác? 04:03 chiều 2
 3. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO 1. MẠNG MÁY TÍNH LÀ GÌ? a. Khái niệm Mạng máy tính (computer network) là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị Mạng máy tính 3 04:03 chiều
 4. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO Mạng máy tính gồm 3 thành phần - Các máy tính; - Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối các máy tính với nhau; - Phầậy để tạo thành thựcng ện việc giao n ếp y thành phần? V n mềm cho phép mạ hi máy tính cầ ti mấ giữa các máy tính. 04:03 chiều 4
 5. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO 2. Vì sao phải kết nối các máy tính với nhau? In In thử In ấn thử In ấn Sử dụng chung các thiết bị 04:03 chiều 5
 6. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO DL DL Trao đổi dữ liệu 04:03 chiều 6
 7. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO Chào em Chào anh Chào em Chào anh Liên lạc với nhau nhanh chóng. 04:03 chiều 7
 8. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO Hệ thống tính toán lớn 04:03 chiều 8
 9. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO Kết nối các máy tính với nhau để giải quyết các vấn đề như: - Dùng chung thiết bị, dữ liệu, phần mềm. - Sao chép một lượng lớn dữ liệu từ máy này sang máy khác trong thời gian ngắn. - Trao đổi thông tin, liên lạc với nhau nhanh chóng. - Tạo hệ thống tính toán lớn. 04:03 chiều 9
 10. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO 2. PHƯƠNG TIỆN VÀ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG CỦA MẠNG MÁY TÍNH a. Phương tiện truyền thông Là các phương tiện có kết nối vật lí với nhau. nối có dây  Kết Hub Cáp mạng - Máy tínhtính đượct kếti nốingằcápcáp ng - Máy được kế nố bằ b ng mạ 04:03 chiều 10
 11. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO Vỉ m¹ng 04:03 -chiều thiết bị kết nối mạng có dây Các 11
 12. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO * Kiểu bố trí máy tính trong mạng? Kiểu đường thẳng Kiểu vòng Kiểu hình sao 04:03 chiều 12
 13. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO  Kết nối không dây - Phương tiện truyền thông là sóng ra đi ô, bức xạ hồng ngoại hay sóng truyền qua vệ tinh 04:03 chiều 13
 14. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO  Kết nối không dây  ThiÕt bÞ WAP (Wireless Access Point): cã chøc năng kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh trong m¹ng vµ kÕt nèi víi m¹ng cã d© y.  Mçi m¸y tÝnh ph¶i cã vØ m¹ng kh«ng d© y. (Wireless Netwrork Card) 04:03 chiều 14
 15. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO Khi thiết kố cầạng cần quan tâmết ến Các yếu t ế m n quan tâm khi thi đ kế những yếu tố nào? mạng  Số lượng máy tính tham gia  Tốc độ truyền thông trong mạng  Địa điểm lắp đặt mạng  Khả năng tài chính 04:03 chiều 15
 16. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO b. Giao thức truyền thông (Protocol) B¹n c ã thÓ viÕt b»ng tiÕng ViÖt kh«ng ? - Giao thức truyền thông là bộ các quy tắc phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giữa các thiết bị nhận và truyền dữ liệu. 04:03 chiều 16
 17. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO - Hiện nay, bộ giao thức được dùng phổ biến trong các mạng, đặc biệt là mạng thông tin toàn cầu Internet là TCP/IP TCP Giao thức điều (Transmission khiển đường truyền Control Protocol) dữ liệu IP Giao thức Internet (Internet Protocol) 04:03 chiều 17
 18. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO  - Mạng máy tính là gì?  - Lợi ích của việc kết nối các máy tính thành mạng  - Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính 04:03 chiều 18
 19. Tin Học 10 Chúc Em Học Tốt!!! Các www.themegallery.com GVHD: Lê Kim Loan SVTT: Trương Thị Hà

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản