intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học lớp 9 - Tiết 20: Bảo vệ thông tin máy tính

Chia sẻ: Phạm Thị Thu Suong | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:21

0
7
lượt xem
0
download

Bài giảng Tin học lớp 9 - Tiết 20: Bảo vệ thông tin máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng trình bày Virus máy tính và cách phòng tránh; các con đường lây lan của Virus; cách phòng tránh virut... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình biên soạn bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học lớp 9 - Tiết 20: Bảo vệ thông tin máy tính

 1. TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Chào mừng các thầy cô  đến dự giờ thăm lớp Giáo viên: Phạm Thị Thu Sương
 2. Trong quá trình sử dụng máy  tính thường gặp những rủi ro: ­ Tài liệu bị lỗi, không mở được. ­ Tìm không thấy hình ảnh, nhạc, phim, tài liệu học tập của em trong máy tính. ­  Máy  tính  bỗng  nhiên  hoạt  động  chậm,  hiển  thị  những “thông tin khác lạ”, hoặc tự khởi động lại, bị  “treo cứng”… Em hãy dự đoán nguyên  nhân của các sự cố trên là  gì?
 3. 1.  Một  số  yếu  tố  ảnh  B ẢO hưởng đến sự an toàn  VỆ  của  thông  tin  máy  THÔNG tính? TIN  MÁY 2.  Virus  máy  tính  và  TÍNH. cách phòng tránh.
 4. Tiết 20 ­ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (tt)
 5. Tiết 20 ­ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (tt) Thảo luận  v nhóm  Nhóm 1: Virus máy tính là gì?     Kể tên  những vật mang virus?  v  Nhóm 2: Tác hại của virus? v  Nhóm 3: Các con đường lây lan của virus? v  Nhóm 4: Cách phòng tránh virus?     Kể tên một số phần mềm diệt virus.
 6. Tiết 20 ­ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (tt)
 7. Tiết 20 ­ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (tt)
 8. Tiết 20 ­ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (tt) 2. Virus máy tính và cách phòng tránh. a. Virus máy tính là gì? ­  Virus  máy  tính  là  một  chương  trình  hay  đoạn  chương trình có khả năng tự nhân bản hay sao chép  chính  nó  từ  đối  tượng  bị  lây  nhiễm  này  sang  đối  tượng  khác  mỗi  khi  đối  tượng  bị  lây  nhiễm  (vật  mang virus) được kích hoạt. ­ Vật mang Virus có thể là các tệp chương trình, văn  bản, bộ nhớ hay một số thiết bị máy tính: đĩa cứng,  đĩa mềm,USB,…
 9. Tiết 20 ­ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (tt) 2. Virus máy tính và cách phòng tránh. b. Tác hại của Virus máy  tính ­ Tiêu tốn tài nguyên hệ thống  ­ Phá hủy dữ liệu  ­ Phá hủy hệ thống ­ Đánh cắp dữ liệu ­ Mã hóa dữ liệu để tống tiền ­  Gây  các  hiện  tượng  khó  chịu 
 10. Tiết 20 ­ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (tt)
 11. Tiết 20 ­ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (tt) 2. Virus máy tính và cách phòng tránh. c. Các con đường lây lan của  Virus ệc sao chép các tệp đã bị nhiễm virus. ­ Qua vi ­ Qua các phần mềm bẻ khóa, các phần mềm sao chép  lậu. ­ Qua các thiết bị nhớ di động. ­ Qua mạng nội bộ, mạng internet, đặc biệt là thư điện  tử. ­ Qua các “lỗ hỏng” phần mềm.
 12. Tiết 20 ­ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (tt)
 13. Tiết 20 ­ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (tt) THEO THỐNG KÊ CỦA BKAV VIỆT NAM
 14. Tiết 20 ­ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (tt) 2. Virus máy tính và cách phòng tránh. d. Phòng tránh Virus. ­ Hạn chế  sao chép không cần thiết, không chạy các  chương  trình  tải  từ  Internet  hoặc  sao  chép  từ  máy  khác khi chưa đủ tin cậy. ­ Không mở những tập tin gửi kèm trong thư điện tử  khi không rõ nguồn gốc. ­  Không  truy  cập  các  trang  web  có  nội  dung  không  lành mạnh.
 15. Tiết 20 ­ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (tt) 2. Virus máy tính và cách phòng tránh. d. Phòng tránh Virus. ­  Thường  xuyên  cập  nhật  bản  vá  lỗi  cho  các  phần  mềm, kể cả hệ điều hành. ­ Định kỳ  sao lưu dữ liệu để có thể khôi phục khi bị  virus phá hoại. ­ Định kỳ quét và diệt virus bằng các phần mềm diệt  virus.
 16. Tiết 20 ­ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (tt) 2. Virus máy tính và cách phòng tránh. d. Phòng tránh Virus. ­ Nguyên tắc chung cơ bản nhất là: Luôn cảnh giác  và ngăn chặn virus trên chính những đường lây lan  của chúng. ­  Các  phần  mềm  diệt  virus  phổ  biến:  McAfee,  Norton, Kaspersky, BKAV … 
 17. Tiết 20 ­ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (tt)
 18. Trong quá trình sử dụng máy  tính thường gặp những rủi ro: ­ Tài liệu bị lỗi, không mở được. ­ Tìm không thấy hình ảnh, nhạc, phim, tài liệu học tập của em trong máy tính. ­  Máy  tính  bỗng  nhiên  hoạt  động  chậm,  hiển  thị  những “thông tin khác lạ”, hoặc tự khởi động lại, bị  “treo cứng”… Em hãy dự đoán nguyên  nhân của các sự cố trên là  gì?
 19. Trò chơi ô chữ 1  B    Ả    O    V V     Ệ 2 T    H    Ư    Đ     II     Ệ     N    T    Ử 3 T    R     U    Y    C     R Ậ     P    W   E     B 4 S     A    O    L     Ư   U S 5 U U    S     B   Töø khoùa 5. Coù 3 chöõ caùi: Coù 9 chöõ caùi: Ñeå trao ñoåi thoâng tin nhanh choùn Coù 6 chöõ caùi: ñieàn töø thích hôïp vaøo oâ troáng Coù 10 chöõ caùi: où 5 chöõ caùi: Ñaây laø thieát bò duøng ñeå trao ñoåi döõ lieäu hay  ã daøng,chi phí thaáp, chuùng ta söû duïng dòch vuï naø àn taïo thoùi quen …… döõ lieäu vaø phoøng choáng vir ình duyeät web laø phaàn meàm ñöôïc duøng ñeå laøm g  thoâng tin maùy tính khoâng bò maát em phaûi laøm gì? phaàn meàm giöõa caùc maùy tính ñôn leû vôùi nhau?  eân Internet? å baûo veä thoâng tin trong maùy tính ? 
 20. DẶN DÒ Ø Học nội dung bài học Ø Trả lời câu hỏi SGK trang 50 ØĐọc và nghiên cứu trước bài 6:  Tin học xã hội

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản