intTypePromotion=3

Bài giảng Tính toán song song và phân toán - Chương 5: Thiết kế chương trình song song

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
45
lượt xem
3
download

Bài giảng Tính toán song song và phân toán - Chương 5: Thiết kế chương trình song song

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tính toán song song và phân toán - Chương 5: Thiết kế chương trình song song trình bày về sự phụ thuộc dữ liệu, cân bằng tải, mức độ chi tết, nhập xuất, chi phí của lập trình song song, phân tích hiệu năng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tính toán song song và phân toán - Chương 5: Thiết kế chương trình song song

11/16/12   5.  Thiết  kế  chương  trình  song  song   Tính  toán  song  song  và  phân  tán   PGS.TS.  Trần  Văn  Lăng   1.  2.  3.  4.  5.  6.  tvlang@vast-­‐hcm.ac.vn   lang@lhu.edu.vn   Tài  liệu:  Introduc/on  to  Parallel  Compu/ng   Blaise  Barney,  Lawrence  Livermore  Na8onal  Laboratory   h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản