intTypePromotion=1

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng

Chia sẻ: Trần Thanh Duy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
138
lượt xem
22
download

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 4
 2. So s¸nh gi¸ trÞ cña hai biÓu thøc (a + b) + c vµ a + (b + c) trong b¶ng: a b c (a + b) + c a + (b + c) 5 4 6 (5 + 4) + 6 = 9 + 6 = 15 5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15 (35 + 15) + 20 = 50 + 20 35 + (15 + 20) = 35 + 35 35 15 20 = 70 = 70 28 + (49 + 51) = 28 + 100 28 49 51 (28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128 = 128 (a + b) + c = a + (b + c) Khi céng mét tæng hai sè víi sè thø ba, ta cã thÓ céng sè thø nhÊt víi tæng cña sè thø hai vµ sè thø ba.
 3. Ta cã nh÷ng c¸ch nµo ®Ó tÝnh ®îc gi¸ trÞ cña biÓu thøc d¹ng a+b+c? a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)
 4. Khi céng mét tæng hai sè víi sè thø ba, ta cã thÓ céng sè thø nhÊt víi tæng cña sè thø hai vµ sè thø ba. Chó ý: Ta cã thÓ tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc d¹ng a + b + c nh sau: a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)
 5. Lớp Cá nhân 921 ++ 146 + 1698 3254 898 + 2079 1255 + 436 + 145 4367 199 501 == 3000 + 1698 3400 + 898 == 3898 5098
 6. Bµi 2: Một quỹ tiết kiêm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng. Ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả 3 ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền? Tóm tắt Ngày đầu : 75 500 000 đồng Ngày thứ hai : 86 950 000 đồng Ngày thứ ba : 14 500 000 đồng Cả ba ngày : … đồng?
 7. • Cách 1: Ngày đầu và ngày thứ hai quỹ tiết kiệm được số tiền là: 75 500 000 + 86 950 000 = 162 450 000 (đồng) Cả ba ngày quỹ tiết kiệm được số tiền là: 162 450 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng) Đáp số: 176 950 000 đồng • Cách 2 : Ngày đầu và ngày thứ ba quỹ tiết kiệm được số tiền là: 75 500 000 + 14 500 000 = 90 000 000 (đồng) Cả ba ngày quỹ tiết kiệm được số tiền là: 90 000 000 + 86 950 000 = 176 950 000 (đồng) Đáp số : 176 950 000 đồng • Cách 3 : Ngày thứ hai và ngày thứ ba quỹ tiết kiệm được số tiền là : 86 950 000 + 14 500 000 = 101 450 000 (đồng) Cả ba ngày quỹ tiết kiệm được số tiền là: 101 450 000 + 75 500 000 = 176 950 000 (đồng) Đáp số : 176 950 000 đồng • Cách 4 : Cả ba ngày quỹ tiết kiệm được số tiền là: 75 500 000 + 86 950 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng) Đáp số : 176 950 000 đồng
 8. Bµi 3: ViÕt sè hoÆc ch÷ thÝch hîp vµo chç chÊm: a, a + 0 = . .0 . + a = . .a . . . . b, 5 + a = . .a. . + 5 c, (a + 28) + 2 = a + (28 + . . . . ) = a + . 30 . . . 2 ..
 9. Hãy đến nhà thỏ nhé! 123 + 85 + 15 = ? 223 213 322 HÕt giê 10 12 13 14 15 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 10. Biểu thức nào dưới đây thể hiện tính chất kết hợp của phép cộng? a + bđến gặp bà phù thuỷ Hãy = b + a nhé! (a + b) + c = a + (b + c) Cả A và B đều đúng. HÕt giê 10 12 13 14 15 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 11. Công chúa đang chờ chàng đó! 75 + 85 + 25 = ? 175 185 195 HÕt giê 10 12 13 14 15 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 12. Dặn dò - Về nhà làm 2 câu cuối bài tập 1a,1b. - Học thuộc tính chất kết hợp của phép cộng. - Chuẩn bị bài: Luyện tập
 13. CỦNG CỐ Điền vào chỗ chấm 307 + 1986 = 1986 + … 307
 14. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng ……… thay đổi Có Không
 15. Viết vào bảng con chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. a+b+c=? Với a = 10; b = 20; c = 30 A. 30 B. 40 C. 50 D. 60
 16. Viết vào bảng con chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Với 5123 + 1678 = 6801 1678 + 5123 = ? 1678 6801 5123
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2