intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Toán học 5 - Luyện tập chung: Phần 2

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

37
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán về phép toán phần trăm, hình học, diện tích, chu vi, số tiền cụ thể,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán học 5 - Luyện tập chung: Phần 2

  1. Tr­¦ê ng  tiÓu häc  T¢N TIÕN Người thực hiện: Nguyễn Thị Đào
  2. Luyên tâp chung ̣ ̣
  3. Phầ n 1. Mỗi bài tâp d ̣ ưới đây có kèm theo môt sô ̣ ́  ̉ ời A, B, C, D (là đáp số, kết qua tinh,…).  câu tra l ̉ Hãy khoanh vào chữ đăt tṛ ước câu tra l ̉ ời đúng: 1. 0,8% = ?      8 8    A.                                        B.           10 100     8 8   C.                                         D.       1000 10000 0, 8 8 (vì : 0,8% =             =            )     100 1000
  4. 1 ̉ ̣ ́ là 475, vây       cua sô 2. Biết 95% cua môt sô ̣ ̉ ́ đó là: 5    A. 19                                           B. 95         C.  100                                         D. 500.       3. Người ta xếp các hình lâp ph ̣ ương nho tha ̉ ̀nh các  khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có  chứa nhiều hình lâp ph ̣ ương nhất?    
  5. Phầ n 2.  ̣ ́m bìa hình vuông đã được tô  1. Môt tâ màu như hình vẽ bên. Tính : ̣ ́ch cua phâ a. Diên ti ̉ ̀n đã tô màu ̉ b. Chu vi cua phâ ̀n không tô màu? Bà i giaỉ ̉ Ghép 4 manh đa ̉ ̀nh vuông  ̃ tô màu cua hi ta được môt hi ̣ ̀nh tròn có bán kính  là 10cm̉ ̀nh tròn này chính là chu  Chu vi cua hi ̉ vi cua phâ ̀n không tô màu ̣ ́ch phần đã tô màu là: a. Diên ti 10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2) ̉ b. Chu vi cua phâ ̀n không tô màu là: 10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm) Đáp số: a. 314cm2 ;  b. 62,8cm
  6. ̣ 2. Me mua ga ̀ và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá  ̉ ̣ bằng 120% số tiền mua gà. Hoi me mua ca ́ hết bao  nhiêu tiền? Bà i giaỉ Vì số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà nên số  phần trăm tiền mua gà và cá là: 100% +120% = 220% 88 000 : 220 x 120 = 48 000 (đồng)                  Đáp số : 48 000 đồng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2