intTypePromotion=1

Bài giảng Trích dẫn nguồn tham khảo

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
60
lượt xem
6
download

Bài giảng Trích dẫn nguồn tham khảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trích dẫn nguồn tham khảo nhằm tìm hiểu trích dẫn tham khảo là gì? Thừa nhận nguồn tham khảo, thừa nhận thẩm quyền tác giả, bằng chứng hỗ trợ cho bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trích dẫn nguồn tham khảo

 1. Trích dẫn nguồn tham khảo
 2. Trích dẫn tham khảo là gì?  Thừa nhận nguồn tham khảo  Thừa nhận thẩm quyền tác giả  Bằng chứng hỗ trợ cho bài viết Trích dẫn trong bài Trích dẫn tham khảo Trích dẫn cuối bài
 3. Tại sao phải trích dẫn tham khảo  Đạo văn  Thừa nhận công trình nghiên cứu của người khác  Cung cấp mức độ tin tưởng cho bài viết  Cho phép người đọc kiểm tra, truy cập các nguồn tham khảo
 4. Trích dẫn trong bài  Trích dẫn trong bài  Tên họ của tác giả  Năm xuất bản  Số trang  Trích dẫn cuối câu …………………….. (Larsen, 1971)  Trích dẫn đầu câu Larsen (1971) cho rằng………
 5. Trích dẫn trong bài (tt)  Hai tác giả …………………….. (Bovey & Hede, 2001) Bovey and Hede (2001) cho rằng…..  Ba-Năm tác giả  Trích dẫn lần đầu …………………(Clegg, Hardy, & Nord, 1996) Clegg, Hardy and Nord (1996) cho rằng………  Trích dẫn lần sau ………………… (Clegg et al., 1996) Clegg et al. (1996) cho rằng…………..  Sáu hay nhiều hơn sáu tác giả ………………… (Clegg et al., 1996) Clegg et al. (1996) cho rằng……………
 6. Trích dẫn trong bài (tt)  Nhiều công trình của cùng tác giả  Khác năm xuất bản ……………………(Jones, 2000, 2001) Jones (2000, 2001) cho rằng……………  Cùng năm xuất bản …………………... (Jones, 1998a, 1998b) Jones (1998a)….then….Jones (1998b)…..  Không biết tên tác giả  Khi tác giả là “vô danh” ……………………. (Vô danh, 1997)  Không biết tên tác giả Sử dụng tên tựa bài thay thế cho tên tác giả
 7. Trích dẫn trong bài (tt)  Tác giả là tổ chức Tên tác giả là tên của tổ chức ……..(International Monetary Fund [IMF], 1997) …….. (IMF, 1997)  Nhiều nguồn tham khảo ……… (Allen, 2001; Bryson & Lodge, 1999; Wong, 2003)  Trích dẫn trực tiếp “…..nội dung trích dẫn….” (Gittins, 2006, p.18) “….nội dung trích dẫn….” (Gittins, 206, pp.20-25) Gittins (2006) cho rằng “….nội dung trích dẫn…” (p.18)  Trích dẫn nguồn thứ cấp ….. (Chang, 1997, as cited in Friedman, 2006) Chang (1997, as cited in Friedman, 2006) cho rằng……..
 8. Trích dẫn cuối bài  Sách Tên họ tác giả, Chữ đầu(s) viết tắt của tên tác giả. (Năm xuất bản). Tên sách (số lần xuất bản). Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản. Gittins, R. (2006). Gittins’guide to economics. Crows Nest, Australia: Allen & Unwin. Luthans, F. (2002). Organisational behavior (9th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill Irwin.
 9. Trích dẫn cuối bài (tt)  Chương của sách Tác giả của chương Tên chương không Tên của nhà biên in nghiêng tập Macauley, P., & Green, R. (2007). Supervising publishing from the doctorate. In C. Denholm & T. Evans (Eds), Supervising doctorates downunder: Keys to effective supervision in Australia and New Zealand (pp. 192-199).Camberwell, Australia: ACER. Tên sách in nghiêng Số trang của chương
 10. Trích dẫn cuối bài (tt)  Bài viết trong tạp chí chuyên đề (Journal Articles) Tên họ tác giả, Chữ đầu của tên tác giả (s). (Năm xuất bản). Tên bài viết. Tên tạp chí, số tập (số phát hành), số trang của bài viết. Tên bài viết Milner, L. M., & Fodness, D. (1996). Production gender perceptions: The case of China. International Marketing Review, 13 (4), 40-51. Tên tạp chí Số tập Số trang
 11. Trích dẫn cuối bài (tt)  Bài viết trong tạp chí phổ thông (Magazine Articles) Ngày xuất bản Guilliat, S. (2005, March 26). Leap of faith. Good weekend: The Age Margazine, 24-31.  Báo Hopkins, P. (2004, January 7). Parmalat cooked the books worldwide: Police. The Age, p.2. Số trang
 12. Trích dẫn cuối bài (tt)  Báo không có tác giả Tên bài viết là tên tác giả Tên bài viết Singapore profit soars despite cost hit. (2007, November 2). The Australian, p.37.  Nguồn tài liệu điện tử  Digital Object Identifier (DOI)  Uniform Resource Locator (URL)
 13. Trích dẫn cuối bài (tt)  Bài viết trong tạp chí chuyên đề điện tử Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2004). Doing better at doing good: When, Why, and how consumers respond to corporate social initiatives. California Management Review, 47 (1), 9-24. Retrieved from http://cmr. Berkeley.edu Đường dẫn của trang chủ tạp chí điện tử
 14. Trích dẫn cuối bài (tt)  Sách điện tử Meyers, R. A. (Ed.). (2011). Comples systems in finance and econometrics. Retrieved from http://www.springerlink.com  Báo cáo điện tử của các tổ chức Department of Health and Aging. (2000). National medicines policy. Retrieved from http://www.health.gov.au/internet/wcms/Publishin g.nsf/Content/nmp-objectives- policy.htm/$FILE/nmp2000.pdf
 15. Trích dẫn cuối bài (tt)  Báo cáo nghiên cứu hay bài luận trên web Cockerell, L., & Pennings, S. (2007). Private business investment in Australia (Research Discussion Paper RDP 2007-09). Retrieved from Reserve Bank of Australia website: http://www.rba.gov.au/rdp/RDP2007-09.pdf  Trang web Business Victoria. (2009, October 30). Starting and managing a business. Retrieved June 30, 2011, from http://www.business.vic.gov.au/BUSVIC/LANDING//SEC O1.html
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2