intTypePromotion=1

Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 5: Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
126
lượt xem
22
download

Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 5: Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 5: Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung, công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam, công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 5: Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 1. Chương 5: Công nhận và cho thi  hành bản án, quyết định dân sự  của Tòa án nước ngoài, Trọng tài  nước ngoài tại Việt Nam
 2. Nội dung nghiên cứu 1. Khái quát chung 2. Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam 3. Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
 3. 1. Khái quát chung • Công nhận và cho thi hành bản án, quyết  định dân sự của Tòa án nước ngoài, Trọng  tài nước ngoài là việc Tòa án của một nước  thừa nhận hiệu lực pháp lý của bản án,  quyết định của Tòa án nước khác hoặc quyết  định của trọng tài nước khác ở mức độ như  bản án của tòa án trong nước và cho phép thi  hành trên lãnh thổ nước mình bản án, quyết  định đó
 4. 2. Công nhận và cho thi hành bản  án, quyết định dân sự của Tòa án  nước ngoài • Cần làm rõ 2 vấn đề:  Thế nào là bản án, quyết định dân sự của  Tòa án nước ngoài? (đối tượng của việc  công nhận và cho thi hành)  Phân loại bản án, quyết định dân sự của  tòa án nước ngoài? 
 5. Thế nào là bản án, quyết định dân  sự của Tòa án nước ngoài? • Bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài
 6. Thế nào là bản án, quyết định dân  sự của Tòa án nước ngoài? • Bản án, quyết định dân sự khác của tòa án nước ngoài
 7. Thế nào là bản án, quyết định dân  sự của Tòa án nước ngoài? • Quyết định về nhân thân, hôn nhân gia đình của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
 8. Thế nào là bản án, quyết định dân  sự của Tòa án nước ngoài? • Căn cứ pháp lý: Điều 423 BLTTDS
 9. Cơ sở để Tòa án Việt nam công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài • Các Điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên • Pháp luật Việt Nam • Nguyên tắc có đi có lại
 10. Phân loại bản án, quyết định dân  sự của tòa án nước ngoài? • Bản án, quyết  • Bản án, quyết  định dân sự của  định dân sự của  Tòa án nước ngoài  Tòa án nước ngoài  (a) không có yêu cầu  thi hành tại Việt  Nam (b)
 11. VD về bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài • VD1: Bản án giải quyết việc ly hôn có kèm theo yêu cầu chia tài sản, phân định quyền nuôi con • VD2: Bản án giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên thương nhân  Các bản án nói trên của tòa nước ngoài vừa đặt ra yêu cầu phải công nhận, vừa phải thi hành
 12. VD về bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam • VD1: bản án ly hôn của tòa án nước ngoài, không kèm theo yêu cầu chia tài sản hay phân định quyền nuôi con • VD2: quyết định của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài về việc thay đổi họ tên của một cá nhân Các bản án, quyết định này chỉ cần công nhận, không cần phải cho thi hành
 13. a. Bản án, quyết định dân sự của  Tòa án nước ngoài­ Trường hợp  yêu cầu công nhận • Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành: Điều 433-438 BLTTDS
 14. a. Bản án, quyết định dân sự của  Tòa án nước ngoài­ Trường hợp  yêu cầu công nhận • Có hiệu lực pháp luật như bản án, quyết  định dân sự của Tòa án Việt Nam • Được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự
 15. a. Bản án, quyết định dân sự của  Tòa án nước ngoài­ Trường hợp  yêu cầu không công nhận • Trình tự thủ tục: Điều 444 - 446 BLTTDS
 16. Trường hợp không công nhận và  cho thi hành • Căn cứ pháp lý: Đ439 BLTTDS • Các nguyên nhân từ chính bản án  Bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật  Hết thời hiệu thi hành án  Nước ra bản án, quyết định đã đình chỉ việc thi hành án
 17. Trường hợp không công nhận và  cho thi hành • Căn cứ pháp lý: Đ439 BLTTDS • Các nguyên nhân từ chính bản án  Bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật  Hết thời hiệu thi hành án  Nước ra bản án, quyết định đã đình chỉ việc thi hành án
 18. Trường hợp không công nhận và  cho thi hành • Nguyên nhân xuất phát từ pháp luật Việt  Nam:  Tòa án đã ra bản án, quyết định không có thẩm quyền xét xử vụ việc dân sự đó theo pháp luật Việt Nam
 19. Trường hợp không công nhận và  cho thi hành • Nguyên nhân xuất phát từ pháp luật Việt  Nam:  Việc công nhận và cho thi hành trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam
 20. Trường hợp không công nhận và  cho thi hành  Các nguyên nhân khác: các bên không được  triệu tập hợp lệ, vụ án đã được giải quyết,  thụ lý bởi Tòa Việt Nam hoặc đã có bản án  của tòa nước ngoài khác được công nhận tại  Việt Nam
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2