Bài giảng Tuyên truyền Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
241
lượt xem
30
download

Bài giảng Tuyên truyền Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tuyên truyền Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành giúp các bạn hiểu rõ hơn về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công tác giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tuyên truyền Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG<br /> SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> HỘI NGHỊ<br /> TUYÊN TRUYỀN LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VÀ CÁC<br /> VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH<br /> <br /> Đà Lạt tháng 07 năm 2014<br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN<br /> CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT<br /> CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC<br /> ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT<br /> <br /> 2<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> PHẦN I<br /> PHẦN II<br /> CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ<br /> HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT<br /> CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, THUÊ ĐẤT,<br /> CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT,<br /> THU HỒI ĐẤT.<br /> <br /> 3<br /> <br /> PHẦN I<br /> CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ<br /> HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT<br /> <br /> 4<br /> <br /> I. LUẬT ĐẤT ĐAI:<br /> Chương 4<br /> <br /> QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT<br /> ( 17 ĐIỀU, TỪ 35-51)<br /> <br /> Điều 35. Nguyên tắc lập QH, KHSD đất (QH cấp huyện thể hiện nội<br /> dung QH cấp xã)<br /> Điều 36. Hệ thống QH, KHSD đất (kg còn lập QHSD đất cấp xã)<br /> Điều 37. Kỳ QH, KHSD đất (KHSD đất cấp huyện được lập hàng năm,<br /> như vậy trách việc giao đất tràn lan)<br /> Điều 38. QH, KHSD đất cấp quốc gia<br /> Điều 39. QH, KHSD đất cấp tỉnh<br /> Điều 40. QH, KHSD đất cấp huyện<br /> Điều 41. QH, KHSD đất quốc phòng, an ninh<br /> Điều 42. Trách nhiệm tổ chức lập QH, KHSD đất<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản