Bài giảng Vẽ tranh: Đề tài vệ sinh môi trường - Mỹ thuật 2 - GV.Trịnh Ánh Hồng

Chia sẻ: Trịnh Ánh Hồng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
110
lượt xem
14
download

Bài giảng Vẽ tranh: Đề tài vệ sinh môi trường - Mỹ thuật 2 - GV.Trịnh Ánh Hồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa vào bài Vẽ tranh: Đề tài vệ sinh môi trường giúp học sinh tập vẽ tranh đề tài vệ sinh môi trường. Thái độ: HS có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vẽ tranh: Đề tài vệ sinh môi trường - Mỹ thuật 2 - GV.Trịnh Ánh Hồng

 1. .Vở tập vẽ . Bút chì , tẩy . Màu vẽ
 2. * Giới thiệu bài
 3. BÀI 30 : VẼ TRANH
 4. * Môi trường làng quê
 5. * Môi trường đô thị
 6. * Môi trường vùng núi
 7. * Môi trường vùng biển
 8. - Màu sắ trong như bề ntranh gì? - Bức tranh này vẽ v ế ội dung - Hình ảnhcchính trong thứcnào? là ai ®ang lµm g × ?
 9. - Màu sắ trong như bề ntranh gì? - Bức tranh này vẽ v ế ội dung - Hình ảnhcchính trong thứcnào? là ai ®ang lµm g × ?
 10. Thảo luận nhóm 1. Vì sao cần phải 1. Vì môi trường bị ô nhiễm bảo vệ môi sẽ ảnh hưởng xấu đến trường ? cuộc sống của mỗi người. 2. Trồng cây xanh, thu gom 2. Những biện pháp rác, làm vệ sinh đường phố, nào để bảo vệ môi làm sạch nguồn nuớc, trường không bị ô chống phá rừng,… nhiễm ?
 11. * Cho hs xem thêm tranh để HS thấy được các công việc phải làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp......
 12. * Hoạt động 2: Cách vẽ tranh . - Bước 1 : Tìm và chọn nội dung đề tµi vÏ ph¸c c¸c m¶ng chÝnh phơ. - Bước 3 : Vẽ hình ảnh vào mảng chính, mảng phụ cho phù hợp. - Bước 4 : Sưa h×nh vÏ chi tiÕt. - Bước 5 : Vẽ màu theo ý thích.
 13. * Bài vẽ của các bạn HS :
 14. * B-íc 1 : T×m c hän né i dung ®Ò tµi vÏ ph¸c c ¸c m¶ng c hÝnh, phô .
 15. * B-íc 2 : VÏ h×nh ¶nh vµo m¶ng c hÝnh, m¶ng phô c ho phï hîp.
 16. * B-íc 3 : S ö a h×nh vÏ c hi tiÕt.
 17. * B-íc 4 : VÏ mµu the o ý thÝc h.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản