intTypePromotion=3

Bài tập cá nhân: VM WARE

Chia sẻ: Nammo Nammo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
91
lượt xem
20
download

Bài tập cá nhân: VM WARE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần mềm này cho phép bạn tạo ra các máy ảo, cài hệ điêù hành trên đó giống như là máy thật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập cá nhân: VM WARE

  1. Bài tập cá nhân Tên đề tài : VM WARE Mã ĐT: PM03 Dương Quang Hổ SVTH : K12CĐT2 Phạm Thanh Tiến K12CĐT2 G VHD : Ng_Thanh Trung
  2. Hoạt động VM WARE Phân mêm nay cho phep ban tao ra cac may ao, cai hệ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́̉ ̀  điêu hanh trên đó giông như là may thât. ̀ ̀ ́ ́ ̣ Và ban có thể tao cho minh môt LAN để tha hồ mà thực ̣ ̣ ̀ ̣  ̀ ̀ hanh: cai FTP server, Webserver, scan network... Ban 5.0 cho phep ban thực hiên Boot qua mang (tram ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣  lam viêc không đia cứng) chức năng nay thử trong ̀ ̣ ̃ ̀ thưc tế thì phai tôn tiên mua BootROM đo. ̣ ̉́ ̀ ́ Canh tranh với VMWare có VirtualPC cua MS. Nêu ̣ ̉ ́  thưc hanh về mang thì VM ưu thế hơn. VPC thì ưu về ̣ ̀ ̣ măt hổ trợ âm thanh, card man hinh cho may ao.Môi ̣ ̀ ̀ ́̉ ̃ may ao cân có môt lượng RAM nhât đinh để chay nên ́̉ ̀ ̣ ̣̉ ̣ ban cân trang bị nhiêu RAM môt chut để chay được ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́̉ nhiêu may ao song song.
  3. Cài đặt VM WARE trên PC đơn  Chạy phần mềm VM Ware và thực hiện theo hướng dẫn .
  4. Tiến trình cài đặt Hoàn tất Việc cài đặt : Click Finish 
  5. Cách thiết lập mạng LAN giữa các máy ảo Nêu may thât có card mang thì có thể chon kiêu card ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉  cho may ao là Bridge. Cach nay sẽ cho phep may ao liên ́̉ ́ ̀ ́ ́̉ lac được với cac may khac trong LAN thât cua ban. ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ Nêu may thât không có card mang, trên may ao chon ́ ́ ̣ ̣ ́̉ ̣  card mang là Host-only thì câu hinh cho cai card ̣ ́ ̀ ́ VMnet1, đây là card mang do VMWare tao ra để cac ̣ ̣ ́ may ao liên lac với may thât cua ban. Và card nay sẽ ́̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ thuôc về may thât. ̣ ́ ̣ Cac card trên may ao dù là kiêu Bridge hay Host-only ́ ́̉ ̉ đêu câu hinh binh thường gan cho nó cai IP vây thôi. ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣
  6. hg
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản