Bài tập lớn: Chế tạo phôi

Chia sẻ: Pham Quoc Phạm Quốc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
1.411
lượt xem
471
download

Bài tập lớn: Chế tạo phôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu học tập môn cơ khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lớn: Chế tạo phôi

 1. 1
 2. 2
 3. 2 2 1,5 1 2 1,5 100 1,5 55,5 1,5 92 1,5 42 31 55,5 3
 4. 0, 6 0.6 0.5 0,8 0.6 0.8 1 1 0,5 0,8 0, 6 0,5 4
 5. D2 m l h h 4 100 2 60 2 80 2 42 2 126 ( ) 30 ( ) 65 80 175 4 4 4 4 190 2 240 80 175 60 80 20 80 ( ) 4 gang gang 5
 6. Gvd 30%Gvd 0,3 HP 1,3GVD P2 HP H 2c 6
 7. P2 HP H 102 2c Gvd 30%Gvd 0,3 HP 4 For 7
 8. 8
 9. 9
 10. L B 2 70 2 24 2 20 2 65 45 25 4 4 4 10
 11. cát Ộ 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
Đồng bộ tài khoản