Bài tập thực hành MISA SME.NET 2010

Chia sẻ: Tran Cong Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:159

3
1.873
lượt xem
883
download

Bài tập thực hành MISA SME.NET 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp người sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2010 làm quen và vận hành vào công tác kế toán của doanh nghiệp một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất thì các tài liệu hướng dẫn chi tiết kèm theo chương trình là điều hết sức cần thiết. Với cuốn hướng dẫn sử dụng, người dùng đã được làm quen và hiểu rõ hơn về các chức năng, tính năng của chương trình cũng như việc áp dụng từng phần hành kế toán trong chương trình vào công tác kế toán của doanh nghiệp. Cuốn bài tập thực hành này bao gồm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành MISA SME.NET 2010

 1. MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU ..................................................................................................1 BẢNG KÊ KÝ HIỆU VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU ...................2 BÀI TẬP SỐ 01: BÀI TẬP TỔNG HỢP .............................................................3 1. Số liệu..............................................................................................................3 1.1. Thông tin chung.......................................................................................3 1.2. Danh mục.................................................................................................3 1.3. Số dư ban đầu ..........................................................................................6 1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý I năm 2010...........................8 1.5. Yêu cầu ..................................................................................................16 2. Hướng dẫn .....................................................................................................17 2.1. Tạo dữ liệu kế toán cho Công ty TNHH ABC ......................................17 2.2. Khai báo các danh mục..........................................................................17 2.3. Khai báo số dư ban đầu .........................................................................18 2.4. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý I năm 2010 ........19 2.5. Các bút toán cuối kỳ ..............................................................................84 2.6. Xem báo cáo ..........................................................................................88 BÀI TẬP SỐ 02: BÀI TẬP NGÂN SÁCH.........................................................99 1. Số liệu............................................................................................................99 1.1. Thông tin chung.....................................................................................99 1.2. Danh mục...............................................................................................99 1.3. Số dư ban đầu ......................................................................................100 1.4. Bảng dự toán chi ngân sách Quý I năm 2010......................................101 1.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1 năm 2010 ...................102 1.6. Yêu cầu ................................................................................................103 2. Hướng dẫn ...................................................................................................104
 2. 2.1. Tạo dữ liệu kế toán cho Công ty TNHH DK.......................................104 2.2. Khai báo các danh mục........................................................................104 2.3. Khai báo số dư ban đầu .......................................................................104 2.4. Lập dự toán chi ngân sách và số cấp phát của cấp trên trong Quý 1 năm 2010 .104 2.5. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1 năm 2010...105 2.6. Xem báo cáo ........................................................................................117 BÀI TẬP SỐ 03: BÀI TẬP GIÁ THÀNH .......................................................120 1. Số liệu..........................................................................................................120 1.1. Thông tin chung...................................................................................120 1.2. Danh mục.............................................................................................121 1.3. Số dư ban đầu ......................................................................................122 1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1 năm 2010 ...................123 1.5. Yêu cầu ................................................................................................126 2. Hướng dẫn ...................................................................................................127 2.1. Tạo dữ liệu kế toán cho Công ty TNHH XYZ ....................................127 2.2. Khai báo các danh mục........................................................................127 2.3. Khai báo số dư ban đầu .......................................................................128 2.4. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1 năm 2010...128 2.5. Tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành từng loại sản phẩm theo phương pháp hệ số......................................................................................144 2.6. Tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành từng loại sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ .......................................................................................150 2.7. Xem báo cáo ........................................................................................152
 3. Bài tập thực hành MISA SME.NET 2010 LỜI GIỚI THIỆU Để giúp người sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2010 làm quen và vận hành vào công tác kế toán của doanh nghiệp một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất thì các tài liệu hướng dẫn chi tiết kèm theo chương trình là điều hết sức cần thiết. Với cuốn hướng dẫn sử dụng, người dùng đã được làm quen và hiểu rõ hơn về các chức năng, tính năng của chương trình cũng như việc áp dụng từng phần hành kế toán trong chương trình vào công tác kế toán của doanh nghiệp. Cuốn bài tập thực hành này bao gồm hệ thống bài tập thực hành xuyên suốt nội dung kế toán doanh nghiệp, có số liệu nghiệp vụ cụ thể và hướng dẫn hạch toán trong phần mềm. Người sử dụng có thể dễ dàng theo dõi và có thể sử dụng ngay được phần mềm vào công tác kế toán của doanh nghiệp mình. Nội dung cuốn Bài tập thực hành MISA SME.NET 2010 bao gồm: Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp Bài tập số 02: Bài tập ngân sách Bài tập số 03: Bài tập giá thành Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã cố gắng chọn lọc kỹ lưỡng những nghiệp vụ thực tế thường phát sinh tại các doanh nghiệp và kiểm tra cẩn thận để cuốn sách được hoàn thiện và có chất lượng cao nhất. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn về nội dung và hình thức của cuốn sách không tránh khỏi những thiết sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của người sử dụng để cuốn sách được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến xin liên hệ: Công ty Cổ phần MISA Tầng 9 - Tòa nhà HOB - Lô B1B - Cụm sản xuất tiểu thủ Công nghiệp và Công nghiệp nhỏ - Phạm Hùng - Q.Cầu Giấy - Tp.Hà Nội Tel: 04 3762 7891 - Fax: 04 3762 9746 Website: www.misa.com.vn 1
 4. Bài tập thực hành MISA SME.NET 2010 BẢNG KÊ KÝ HIỆU VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU Ký hiệu viết tắt Ý nghĩa BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội CCDC Công cụ dụng cụ ĐG Đơn giá GTGT Giá trị gia tăng HĐ Hóa đơn HHDV Hàng hóa dịch vụ HMLK Hao mòn lũy kế KH, NCC Khách hàng, nhà cung cấp KPCĐ Kinh phí công đoàn NH Ngân hàng NK Nhập khẩu NVL Nguyên vật liệu NSD Người sử dụng SL Số lượng TGNH Tiền gửi ngân hàng TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt VND Việt Nam Đồng VT, HH Vật tư, hàng hóa 2
 5. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp BÀI TẬP SỐ 01: BÀI TẬP TỔNG HỢP 1. Số liệu 1.1. Thông tin chung Công ty TNHH ABC (đây là một công ty ví dụ, không phải là số liệu cụ thể của bất kỳ công ty nào) bắt đầu sử dụng MISA SME.NET 2010 từ ngày 01/01/2010 có các thông tin sau: Chế độ kế toán Áp dụng theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC Ngày bắt đầu 01/01/2010 Tháng đầu tiên của năm tài chính Tháng 01 Đồng tiền hạch toán VND Chế độ ghi sổ Cất đồng thời ghi sổ Tùy chọn lập hóa đơn Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho Phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ Phương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừ 1.2. Danh mục 1.2.1. Danh mục Vật tư, Hàng hóa Thuế suất Loại VT, Kho STT Mã VT, HH Tên VT, HH thuế TK kho HH ngầm định GTGT 1 TV_LGPHANG19 Tivi LG 19 inches Hàng hóa 10 156 1561 2 TV_LGPHANG21 Tivi LG 21 inches Hàng hóa 10 156 1561 3 TV_LGPHANG29 Tivi LG 29 inches Hàng hóa 10 156 1561 4 TL_TOSHIBA110 Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít Hàng hóa 10 156 1561 5 TL_TOSHIBA60 Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít Hàng hóa 10 156 1561 6 DD_NOKIAN6 Điện thoại NOKIA N6 Hàng hóa 10 156 1561 7 DD_NOKIAN7 Điện thoại NOKIA N7 Hàng hóa 10 156 1561 8 DD_SAMSUNGE8 Điện thoại SAMSUNG E8 Hàng hóa 10 156 1561 9 DD_SAMSUNGD9 Điện thoại SAMSUNG D9 Hàng hóa 10 156 1561 Điều hòa nhiệt độ 10 DH_SHIMAZU12 Hàng hóa 10 156 1561 SHIMAZU 12000BTU Điều hòa nhiệt độ 11 DH_SHMAZU24 Hàng hóa 10 156 1561 SHIMAZU 24000BTU 3
 6. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp 1.2.2. Danh mục Công cụ dụng cụ Thuế suất Kho TK STT Mã CCDC Tên CCDC Loại CCDC thuế GTGT ngầm định kho 1 QUATDIEN Quạt điện cơ 91 Công cụ dụng cụ 10 153 153 2 MAYIN Máy in Công cụ dụng cụ 10 153 153 1.2.3. Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp TT Mã KH, NCC Tên KH, NCC Mã số thuế Địa chỉ Loại KH, NCC: Khách hàng 1 CT_TIENDAT Công ty TNHH Tiến Đạt 0100102478 26 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 2 CT_TANHOA Công ty TNHH Tân Hòa 0100165432 32 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội 3 CT_TRAANH Công ty TNHH Trà Anh 0100013354 28 Cầu Giấy, Hà Nội 4 CT_PHUTHE Công ty TNHH Phú Thế 0101331022 11 Cầu Đuống, Hà Nội 98 Ngọc Lân, Long Biên, 5 CT_HOAANH Công ty Cổ phần Hòa Anh 0100106955 Hà Nội 6 CT_HUEHOA Công ty Cổ phần Huệ Hoa 0100784238 99 Lê Lai, Thanh Xuân, Hà Nội 7 CT_HOANAM Công ty Cổ phần Hoa Nam 0100782209 31 Hà An, Hà Nội 8 CT_THAILAN Công ty Cổ phần Thái Lan 0100230328 59 Tùng Lân, Hà Nội 9 DL_TXUAN Đại lý Thanh Xuân 0100222328 60 Thanh Xuân, Hà Nội Loại KH, NCC: Nhà cung cấp 10 CT_LANTAN Công ty TNHH Lan Tân 0100422887 33 Lê Lai, Ba Đình, Hà Nội 11 CT_HALIEN Công ty TNHH Hà Liên 0100234567 13 Thanh Xuân, Hà Nội 12 CT_HONGHA Công ty TNHH Hồng Hà 0100231467 41 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội 13 CT_HATHANH Công ty Cổ phần Hà Thành 0100025687 12 Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội 14 CT_TANVAN Công ty Cổ phần Tân Văn 0100835877 96 Ngọc Hoa, Ba Đình, Hà Nội 15 CT_PHUTHAI Công ty Cổ phần Phú Thái 0100698711 35 Hoàng Long, Hà Nội 75 Xuân Thủy, Cầu Giấy, 16 CT_DIEN Công ty Điện lực Hà Nội 0022333512 Hà Nội 17 CT_TRANANH Công ty TNHH Trần Anh 0012124578 1000 Đường Láng, Hà Nội 18 CT_FUJI Công ty FUJI Nhật Bản 4
 7. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp 1.2.4. Danh mục Phòng ban STT Mã phòng ban Tên phòng ban 1 PGĐ Phòng Giám đốc 2 PHC Phòng Hành chính 3 PKD Phòng Kinh doanh 4 PKT Phòng Kế toán 1.2.5. Danh mục Tài khoản ngân hàng STT Số Tài khoản Tên viết tắt NH Tên Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 1 0001232225411 Agribank thôn Việt Nam 2 0001254111222 BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1.2.6. Danh mục Tài sản cố định Thời gian Mã Ngày tính Nguyên Tên TSCĐ Phòng ban sử dụng HMLK TSCĐ khấu hao giá (năm) NHA1 Nhà A1 Giám đốc 01/01/2004 10 150.000.000 90.000.000 NHA2 Nhà A2 Kinh doanh 01/01/2005 15 195.000.000 65.000.000 OTO12 Xe TOYOTA 12 Giám đốc 01/01/2003 10 400.000.000 280.000.000 chỗ ngồi MVT1 Máy vi tính Intel 01 Hành chính 01/01/2008 3 12.000.000 8.000.000 MVT2 Máy vi tính Intel 02 Kế toán 01/01/2008 3 15.000.000 10.000.000 Cộng 772.000.000 453.000.000 1.2.7. Danh mục Nhân viên Số TK (NH Mã nhân Hệ số Giảm trừ Mã số STT Họ và tên Chức vụ Nông viên lương gia cảnh thuế Nghiệp) Phòng ban: Phòng Giám đốc 1 PMQUANG Phạm Minh Quang Giám đốc 9,0 5.600.000 1235897623 0012345671578 2 TNPHUONG Tạ Nguyệt Phương P. Giám đốc 8,0 4.000.000 2115454654 0025797122368 Phòng ban: Phòng Hành chính 3 NVNAM Nguyễn Văn Nam Nhân viên 3,5 4.000.000 5454463997 0036565665872 4 NVBINH Nguyễn Văn Bình Nhân viên 4,0 5.600.000 0013268999 0028477853257 Phòng ban: Phòng Kinh doanh 5 TDCHI Trần Đức Chi Trưởng phòng 7,0 5.600.000 2325889880 0021115640247 5
 8. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp 6 PVMINH Phạm Văn Minh Nhân viên 4,0 4.000.000 0216545646 0123455442873 7 NTLAN Nguyễn Thị Lan Nhân viên 4,5 4.000.000 8979515100 2154640211267 Phòng ban: Phòng Kế toán 8 LMDUYEN Lê Mỹ Duyên Nhân viên 4,0 4.000.000 3547983365 2315345667890 1.3. Số dư ban đầu Số hiệu TK Tên TK Đầu kỳ Cấp 1 Cấp 2 Nợ Có 111 Tiền mặt 543.425.687 1111 Tiền Việt Nam 373.425.687 Tiền ngoại tệ (10.000 USD, Tỷ giá 17.000 1112 170.000.000 VND/USD) 112 Tiền gửi NH 429.417.052 1121 Tiền Việt Nam 250.657.052 Tại NH Nông nghiệp 100.220.000 Tại NH BIDV 150.437.052 1122 Tiền ngoại tệ 178.760.000 Tại NH Nông nghiệp (800 USD, Tỷ 13.760.000 giá:17.200 VND/USD) Tại NH BIDV (10.000 USD, Tỷ giá: 16.500 165.000.000 VND/USD) 121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 583.000.000 1211 Cổ phiếu 383.000.000 1212 Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu 200.000.000 131 Phải thu của Khách hàng 445.996.250 Công ty TNHH Tân Hòa 50.510.000 Công ty Cổ phần Huệ Hoa 150.486.250 Công ty TNHH Trà Anh 30.000.000 Công ty Cổ phần Hòa Anh 150.000.000 Công ty TNHH Phú Thế 125.000.000 142 Chi phí trả trước ngắn hạn 6.303.331 156 Hàng hóa 269.600.000 1561 Giá mua hàng hóa (Tồn kho 156) 269.600.000 Tivi LG 29 inches; SL: 5; ĐG: 9.000.000 45.000.000 6
 9. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp Số hiệu TK Tên TK Đầu kỳ Cấp 1 Cấp 2 Nợ Có Điện thoại SAMSUNG E8; SL: 20; ĐG: 78.200.000 3.910.000 Tivi LG 19 inches; SL: 10; ĐG: 2.440.000 24.400.000 Điện thoại NOKIA N6; SL: 20; ĐG: 4.000.000 80.000.000 Điện thoại NOKIA N7; SL: 10; ĐG: 4.200.000 42.000.000 211 Tài sản cố định 772.000.000 2111 Nhà cửa, vật kiến trúc 345.000.000 2112 Máy móc, thiết bị 27.000.000 2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 400.000.000 214 Hao mòn TSCĐ 453.000.000 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 453.000.000 311 Vay ngắn hạn 500.000.000 331 Phải trả cho người bán 71.100.000 Công ty TNHH Lan Tân 35.000.000 Công ty TNHH Hà Liên 80.900.000 Công ty Cổ phần Hà Thành 25.200.000 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 22.834.091 33311 Thuế GTGT đầu ra phải nộp 12.834.091 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp 10.000.000 411 Nguồn vốn kinh doanh 1.500.048.229 4111 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.500.048.229 414 Quỹ đầu tư phát triển 132.460.000 431 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 250.300.000 4311 Quỹ khen thưởng 150.300.000 4312 Quỹ phúc lợi 100.000.000 421 Lợi nhuận chưa phân phối 120.000.000 4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 120.000.000 7
 10. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp 1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý I năm 2010 1.4.1. Phân hệ Mua hàng Nghiệp vụ 1: Ngày 03/01/2010, mua hàng của Công ty TNHH Hồng Hà (chưa thanh toán): Tivi LG 21 inches SL: 10 ĐG: 2.700.000 (VND/cái) Tivi LG 29 inches SL: 08 ĐG: 8.990.000 (VND/cái) VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0012745, ký hiệu NK/2010B, ngày 02/01/2010. Nghiệp vụ 2: Ngày 04/01/2010, trả lại hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà: Tivi LG 21inches SL: 05 ĐG: 2.700.000 (VND/cái) Hóa đơn GTGT của hàng trả lại số 0075490, ký hiệu AB/2010T, ngày 04/01/2010. Nghiệp vụ 3: Ngày 08/01/2010, mua hàng của Công ty Cổ phần Tân Văn (Tỷ lệ CK với mỗi mặt hàng 5%, chưa thanh toán): Điện thoại NOKIA N6 SL: 20 ĐG: 4.100.000 (VND/cái) Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 15 ĐG: 3.910.000 (VND/cái) VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0052346, ký hiệu AC/2010B, ngày 08/01/2010. Nghiệp vụ 4: Ngày 15/01/2010, mua hàng của Công ty TNHH Lan Tân (chưa thanh toán): Điều hòa SHIMAZU 12000BTU SL: 08 ĐG: 9.900.000 (VND/cái) Điều hòa SHIMAZU 24000BTU SL: 04 ĐG: 14.000.000 (VND/cái) VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0025857, ký hiệu AF/2010N, ngày 15/01/2010. Tổng phí vận chuyển: 990.000đ (theo HĐ thông thường số 0021548, ký hiệu HĐ/2010T, ngày 15/01/2010 của Công ty Cổ phần Hà Thành), phân bổ phí vận chuyển theo số lượng, đã thanh toán phí vận chuyển bằng tiền mặt. 8
 11. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp Nghiệp vụ 5: Ngày 24/01/2010, Phạm Văn Minh thanh toán tiền điện tháng 01/2010 cho Công ty Điện lực Hà Nội số tiền chưa thuế GTGT là 6.500.000 (VAT 10%). Theo HĐ GTGT số 0051245, ký hiệu TD/2010B, ngày 24/01/2010. Nghiệp vụ 6: Ngày 24/01/2010, nhập khẩu hàng của Công ty FUJI (chưa thanh toán tiền): Điều hòa SHIMAZU 24000BTU SL: 04 ĐG: 600 (USD/cái) Thuế nhập khẩu: 30%; Thuế TTĐB: 10%; Thuế GTGT: 10% Theo tờ khai hải quan số 2567, ngày 24/01/2010. Tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên NH ngày 24/01/2010 là 17.000 VND/USD. Nghiệp vụ 7: Ngày 05/02/2010, chi tiền mặt mua hàng của Công ty Cổ phần Phú Thái: Tivi LG 19 inches SL: 10 ĐG: 2.400.000 (VND/cái) Tivi LG 21inches SL: 15 ĐG: 2.800.000 (VND/cái) VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0085126, ký hiệu NT/2010N, ngày 05/02/2010. Nghiệp vụ 8: Ngày 07/02/2010, mua CCDC của Công ty TNHH Hồng Hà (đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng Nông Nghiệp). Quạt điện cơ 91 SL: 02 ĐG: 250.000 (VND/cái) Máy in SL: 01 ĐG: 4.000.000 (VND/cái) VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0032576, ký hiệu NK/2010B, ngày 07/02/2010. Nghiệp vụ 9: Ngày 16/02/2010, mua hàng của Công ty TNHH Hà Liên (đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng BIDV): Điện thoại NOKIA N7 SL: 20 ĐG: 4.200.000 (VND/cái) Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 15 ĐG: 4.000.000 (VND/cái) VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0052185, ký hiệu DK/2010N, ngày 16/02/2010. 9
 12. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp Nghiệp vụ 10: Ngày 21/03/2010, đặt hàng Công ty Cổ phần Phú Thái theo đơn mua hàng số DMH001 (VAT 10%): Tivi LG 19 inches SL: 12 ĐG: 2.300.000 (VND/cái) Tivi LG 21inches SL: 10 ĐG: 3.000.000 (VND/cái) Nghiệp vụ 11: Ngày 26/03/2010, Công ty Cổ phần Phú Thái chuyển hàng theo đơn hàng số DMH001 ngày 21/03/2010 (chưa thanh toán cho người bán): Tivi LG 19 inches SL: 12 ĐG: 2.300.000 (VND/cái) Tivi LG 21inches SL: 10 ĐG: 3.000.000 (VND/cái) VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0156214, ký hiệu NT/2010N, ngày 26/03/2010. Nghiệp vụ 12: Ngày 28/03/2010, mua hàng của Công ty TNHH Lan Tân chưa thanh toán tiền (hàng đã về nhưng chưa nhận được HĐ): Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít SL: 12 ĐG: 3.700.000 (VND/cái) Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít SL: 16 ĐG: 7.500.000 (VND/cái) Nghiệp vụ 13: Ngày 31/3/2010, nhận được HĐ GTGT của Công ty TNHH Lan Tân về số hàng mua ngày 28/03/2010 (VAT 10%, Số HĐ 0025880, ký hiệu HĐ AF/2010N, ngày HĐ 28/03/2010). 1.4.2. Phân hệ Kho Nghiệp vụ 1: Ngày 20/01/2010, xuất hàng cho Phạm Văn Minh (Phòng kinh doanh) sử dụng tính vào chi phí bán hàng: Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 01 Nghiệp vụ 2: Ngày 25/01/2010, Nguyễn Thị Lan xuất kho hàng gửi bán Đại lý Thanh Xuân: Tivi LG 19 inches SL: 10 Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 10 10
 13. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp Nghiệp vụ 3: Ngày 10/02/2010, xuất Máy in sử dụng ở phòng kế toán, số lượng 1 cái, được phân bổ trong 1 năm, kỳ phân bổ là quý. Nghiệp vụ 4: Ngày 12/02/2010, xuất Quạt điện cơ 91 sử dụng ở Phòng kế toán, số lượng 1 cái, tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp. 1.4.3. Phân hệ Bán hàng Nghiệp vụ 1: Ngày 05/01/2010, bán hàng cho Công ty TNHH Tiến Đạt (chưa thu tiền): Tivi LG 21inches SL: 15 ĐG: 4.000.000 (VND/cái) Tivi LG 29 inches SL: 10 ĐG: 9.800.000 (VND/cái) VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0075491; ký hiệu AB/2010T, ngày 05/01/2010. Nghiệp vụ 2: Ngày 10/01/2010, bán hàng cho Công ty TNHH Trà Anh, đã thu bằng tiền mặt: Điện thoại NOKIA N6 SL: 20 ĐG: 5.800.000 (VND/cái) Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 15 ĐG: 5.410.000 (VND/cái) VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0075492; ký hiệu AB/2010T, ngày 10/01/2010. Nghiệp vụ 3: Ngày 15/01/2010, Công ty Cổ phần Hoa Nam đặt hàng theo đơn hàng số DH001 gồm 2 mặt hàng (VAT 10%): Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít SL: 15 ĐG: 5.500.000 (VND/cái) Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít SL: 15 ĐG: 8.500.000 (VND/cái) Nghiệp vụ 4: Ngày 18/01/2010, chuyển hàng cho Công ty Cổ phần Hoa Nam theo đơn hàng số DH001 ngày 15/01/2010 (Tỷ lệ CK 5% với mỗi mặt hàng, chưa thu tiền của khách hàng): Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít SL: 15 ĐG: 5.500.000 (VND/cái) Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít SL: 15 ĐG: 8.500.000 (VND/cái) VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0075493; ký hiệu AB/2010T, ngày 18/01/2010. 11
 14. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp Nghiệp vụ 5: Ngày 19/01/2010, Công ty Cổ phần Hoa Nam trả lại hàng của HĐ số 0075493, ngày 18/01/2010: Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít SL: 05 ĐG: 5.500.000 (VND/cái) HĐ GTGT của hàng trả lại số 0025879, ký hiệu AB/2010N, ngày 19/01/2010. Nghiệp vụ 6: Ngày 10/02/2010, đại lý Thanh Xuân thông báo đã bán được hàng: Tivi LG 19 inches SL: 10 ĐG: 3.500.000 (VND/cái) Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 10 ĐG: 4.800.000 (VND/cái) Xuất HĐ GTGT cho hàng đại lý đã bán, VAT mỗi mặt hàng 10%, số HĐ 0075494, ký hiệu AB/2010T, ngày 10/02/2010. Đại lý Thanh Xuân chuyển khoản trả tiền qua ngân hàng BIDV. Nghiệp vụ 7: Ngày 17/02/2010, bán hàng cho Công ty TNHH Tân Hòa, thu bằng tiền gửi ngân hàng BIDV: Điện thoại NOKIA N7 SL: 15 ĐG: 6.500.000 (VND/cái) Điều hòa SHIMAZU 24000BTU SL: 4 ĐG: 16.500.000 (VND/cái) VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0075495, ký hiệu: AB/2010T, ngày 17/02/2010. Nghiệp vụ 8: Ngày 06/03/2010, Trần Đức Chi bán hàng cho khách lẻ thu tiền mặt: Điều hòa SHIMAZU 12000BTU SL: 4 ĐG: 12.000.000 (VND/cái) VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0075497, ký hiệu AB/2010T, ngày 06/03/2010. Nghiệp vụ 9: Ngày 15/03/2010, bán hàng cho Công ty TNHH Phú Thế (chưa thu tiền): Điều hòa SHIMAZU 24000BTU SL: 4 ĐG: 16.055.000 (VND/cái) Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít SL: 4 ĐG: 8.450.000 (VND/cái) VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0075498, ký hiệu AB/2010T, ngày 15/03/2010. 12
 15. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp Nghiệp vụ 10: Ngày 25/03/2010, bán hàng cho Công ty Cổ phần Hòa Anh thu bằng tiền mặt: Điện thoại NOKIA N6 SL: 20 ĐG: 5.800.000 (VND/cái) Điều hòa SHIMAZU 12000BTU SL: 4 ĐG: 12.000.000 (VND/cái) Tivi LG 19 inches SL: 10 ĐG: 3.500.000 (VND/cái) Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 10 ĐG: 5.500.000 (VND/cái) VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0075499, ký hiệu AB/2010T, ngày 25/03/2010. 1.4.4. Phân hệ Quỹ Nghiệp vụ 1: Ngày 10/01/2010, Phạm Văn Minh thanh toán tiền nợ mua hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà sau khi đã trừ đi tiền hàng trả lại số tiền 93.962.000 VND. Nghiệp vụ 2: Ngày 19/01/2010, Trần Đức Chi thu tiền của Công ty TNHH Tiến Đạt về số tiền hàng bán ngày 05/01/2010, số tiền 173.800.000 VND. Nghiệp vụ 3: Ngày 24/01/2010, chi tiền tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam số tiền là 4.000.000 VND. Nghiệp vụ 4: Ngày 06/03/2010, Tạ Nguyệt Phương thanh toán tiền chi tiếp khách tại Nhà hàng Ana, tổng tiền thanh toán là 4.400.000, theo HĐ thông thường số 0012587, ngày 06/03/2010, ký hiệu HD/2010T. Nghiệp vụ 5: Ngày 28/03/2010, Nguyễn Thị Lan trả tiền nợ mua hàng cho Công ty Cổ phần Phú Thái, do trả trước thời hạn nên được hưởng chiết khấu thanh toán 2 %, số tiền chiết khấu được hưởng là 1.267.200 VND, số tiền phải trả 62.092.800 VND. Nghiệp vụ 6: Ngày 30/03/2010, Lê Mỹ Duyên xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản NH Nông Nghiệp số tiền 30.000.000 VND. 13
 16. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp 1.4.5. Phân hệ Ngân hàng Nghiệp vụ 1: Ngày 20/01/2010, Công ty Cổ phần Hoa Nam thanh toán tiền nợ, số tiền: 200.750.000 VND, đã nhận được giấy báo Có của NH Nông Nghiệp. Nghiệp vụ 2: Ngày 28/01/2010, chuyển tiền gửi NH BIDV trả tiền nợ mua hàng cho Công ty FUJI theo tờ khai hải quan số 2567 ngày 24/01/2008, số tiền 2.400 USD. Tỷ giá xuất quỹ 16.500 VND/USD, tỷ giá ghi nhận nợ là 17.000 VND/USD. Nghiệp vụ 3: Ngày 10/02/2010, thanh toán tiền hoa hồng đại lý cho đại lý Thanh Xuân bằng tiền gửi ngân hàng Nông Nghiệp, số tiền: 1.826.000 VND, (VAT 10%), theo HĐ GTGT số 0012356, ký hiệu AB/2010N, ngày 10/02/2010. Nghiệp vụ 4: Ngày 17/02/2010, Công ty Cổ phần Thái Lan trả trước tiền hàng số tiền là 30.000.000 VND, đã nhận giấy báo Có của NH BIDV. 1.4.6. Phân hệ Tài sản cố định Nghiệp vụ 1: Ngày 12/01/2010, mua mới một máy tính Intel03 của Công ty Trần Anh cho Phòng kế toán (chưa thanh toán tiền) theo HĐ GTGT số 0045612, ký hiệu: HK/2010T, ngày 12/01/2010. Giá mua 10.000.000 VND, VAT 10%. Thời gian sử dụng 3 năm, ngày bắt đầu tính khấu hao là: 01/02/2010. Nghiệp vụ 2: Ngày 22/01/2010, mua mới một máy phát điện của Công ty TNHH Hà Liên cho Phòng hành chính đã thanh toán bằng tiền mặt theo HĐ GTGT số 0052010, ký hiệu DK/2010N, ngày 22/01/2010. Giá mua 50.000.000, VAT 10%. Thời gian sử dụng 5 năm, ngày bắt đầu tính khấu hao là 01/02/2010. Nghiệp vụ 3: Ngày 25/02/2010, nhượng bán máy vi tính 02 cho Công ty Cổ phần Thái Lan, đã thu bằng tiền mặt số tiền chưa thuế 4.000.000 VND, VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0075496, ký hiệu AB/2010T, ngày 25/02/2010. 14
 17. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp Nghiệp vụ 4: Ngày 23/03/2010, mua mới máy vi tính Intel04 của Công ty Trần Anh cho Phòng giám đốc theo HĐ GTGT số 0045630, ký hiệu HK/2010T, ngày 23/03/2010. Giá mua là 12.000.000 VND, VAT 10%, đã thanh toán bằng tiền gửi NH Nông Nghiệp. Thời gian sử dụng là 4 năm, ngày bắt đầu tính khấu hao là 01/04/2010. 1.4.7. Phân hệ Thuế Nghiệp vụ 1: Ngày 19/01/2010, chi tiền mặt cho Nguyễn Văn Nam nộp thuế GTGT số tiền 12.834.091 VND. Nghiệp vụ 2: Ngày 02/02/2010, chuyển tiền gửi ngân hàng Nông Nghiệp nộp thuế NK 12.240.000, thuế TTĐB 5.304.000, thuế GTGT hàng nhập khẩu 5.834.400 cho tờ khai hải quan hàng nhập khẩu số 2567, ngày 24/01/2008. Đã nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng. Nghiệp vụ 3: Ngày 15/02/2010, chi tiền mặt nộp thuế GTGT số tiền 10.778.750 VND. 1.4.8. Phân hệ Tiền lương Lập bảng lương cơ bản cố định và trả lương cho công nhân viên các tháng trong Quý I năm 2010 bằng tiền gửi NH Nông Nghiệp. Tiền lương được trả vào ngày 28 hàng tháng. 1.4.9. Phân hệ Tổng hợp Nghiệp vụ 1: Ngày 02/01/2010, thuế môn bài phải nộp năm 2010 tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, số tiền 1.000.000. Nghiệp vụ 2: Ngày 10/02/2010, Nguyễn Văn Nam thanh toán tiền tạm ứng công tác phí số tiền 4.000.000, tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Nghiệp vụ 3: Ngày 28/03/2010, xác định thuế TNDN tạm nộp quý I/2008, số tiền 25.000.000. Nghiệp vụ 4: Ngày 31/03/2010, phân bổ chi phí trả trước tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, số tiền 1.575.832. 15
 18. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp 1.5. Yêu cầu Tạo dữ liệu kế toán cho Công ty TNHH ABC. Khai báo danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp; Vật tư, Hàng hóa; Phòng ban; TSCĐ; Nhân viên Khai báo số dư ban đầu. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý I năm 2010. Các bút toán cuối kỳ: Tính giá xuất kho; Khấu trừ thuế GTGT từng tháng; Tính khấu hao TSCĐ từng tháng; Kết chuyển lãi lỗ quý I năm 2010 Xem báo cáo. 16
 19. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp 2. Hướng dẫn 2.1. Tạo dữ liệu kế toán cho Công ty TNHH ABC Tạo dữ liệu kế toán cho Công ty TNHH ABC theo những thông tin chung đã có. 2.2. Khai báo các danh mục Danh mục Vật tư, Hàng hóa: Vào menu Danh mục\Vật tư, Hàng hóa. Nhấn nút trên thanh công cụ. Khai báo các thông tin về VT, HH: Mã, Tên, Tính chất, Loại vật tư, hàng hóa,... Kết thúc nhấn nút . Thao tác lần lượt với từng VT, HH. Danh mục Công cụ dụng cụ: Vào menu Danh mục\Công cụ dụng cụ. Nhấn nút trên thanh công cụ. Khai báo các thông tin cần thiết về CCDC: Mã, Tên, Loại công cụ dụng cụ, ... Kết thúc nhấn nút . Thao tác lần lượt với từng CCDC. Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp: Vào menu Danh mục\Khách hàng, Nhà cung cấp; chọn Loại KH, NCC. Nhấn nút trên thanh công cụ. Khai báo các thông tin về KH, NCC. Kết thúc nhấn nút . 17
 20. Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp Thao tác lần lượt với từng KH, NCC. Danh mục Phòng ban: Vào menu Danh mục\Phòng ban. Nhấn nút trên thanh công cụ. Khai báo thông tin cần thiết về Phòng ban. Kết thúc nhấn nút . Thao tác lần lượt với từng Phòng ban. Danh mục Tài sản cố định: Vào menu Danh mục\Tài sản cố định. Nhấn nút trên thanh công cụ. Khai báo các thông tin về TSCĐ: Thông tin chung và Thông tin khấu hao như: Mã, Tên, Loại, Phòng ban, Nguyên giá, thời gian sử dụng... Kết thúc nhấn nút . Thao tác lần lượt với từng TSCĐ. Danh mục Nhân viên: Vào menu Danh mục\Nhân viên. Nhấn nút trên thanh công cụ. Khai báo các thông tin liên quan đến Nhân viên: Mã, Tên, Phòng ban, chức vụ, hệ số lương, giảm trừ gia cảnh…. Kết thúc nhấn nút . Thao tác lần lượt với từng Nhân viên. 2.3. Khai báo số dư ban đầu Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích đúp chuột vào từng tài khoản để nhập số dư ban đầu. Cần lưu ý cách nhập đối với từng TK sau: 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản