intTypePromotion=1

Bài tập về luật bảo hiểm

Chia sẻ: Phạm Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
226
lượt xem
37
download

Bài tập về luật bảo hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'bài tập về luật bảo hiểm', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về luật bảo hiểm

  1. 1. Một lô hàng xuất khẩu được bảo hiểm ngang giá trị với tổng số tiền bảo hiểm (giá CIF) là 200.000 USD, trong đó của: + Chủ hàng X : 120.000 USD + Chủ hàng Y : 80.000 USD. Con tàu được bảo hiểm ngang giá trị với số tiền bảo hiểm là 300.000USD. Trong chuyến hành trình, tàu bị mắc cạn, thân tàu hư hỏng phải sửa chữa tại cảng đến hết 5000USD. Để thoát nạn, thuyền trưởng ra lệnh phải ném một số hàng hoá của chủ hàng Y xuống biển trị giá 20.000USD, chi phí có liên quan là 2000 USD. Tới cảng đến, trong khi bốc dỡ, một kiện hàng của chủ hàng X rơi xuống biển mất tích trị giá 20.000USD. Sau đó, thuyền trưởng tuyên bố đóng góp tổn thất chung. Yêu cầu: Hãy xác định số tiền bồi thường thực tế của mỗi công ty bảo hiểm? Biết rằng: Chủ hàng X mua bảo hiểm theo điều kiện C; Chủ hàng Y mua bảo hiểm theo điều kiện B: con tàu mua bảo hiểm theo điều kiện mọi rủi ro (ITC). 2. Một lô hàng xuất khẩu được bảo hiểm với tổng số tiền bảo hiểm là 200 000 USD (giá CIF) trong đó: Chủ hàng X là 140 000 USD, Chủ hàng Y là 60 000 USD Giá trị con tàu chở hàng là 400 000 USD. Trong quá trình vận chuyển, do sơ suất của một thuỷ thủ (hút thuốc lá) hàng vải của chủ hàng Y bị cháy, thiệt hại 15 000 USD; ngọn lửa lan sang phòng máy của tàu làm thiệt hại 2 000 USD. Để cứu nguy, thuyền trưởng quyết định dùng nước dập lửa, đã làm cho một số hàng hóa của chủ hàng X hư hỏng, thiệt hại 30 000 USD, chi phí có liên quan là 2 000 USD. Tiếp tục hành trình, do sóng to nước biển tràn vào hầm tàu làm hàng hóa của chủ hàng Y thiệt hại 2 000 USD và cuốn xuống biển hai kiện hàng của chủ hàng X thiệt hại 10 000 USD. Về đến cảng, thuyển trưởng tuyên bố đóng góp tổn thất chung. Yêu cầu: 1. Hãy xác định mức đóng góp tổn thất chung của mỗi bên? 2. Hãy xác định số tiền phảỉ bồi thường của mỗi công ty bảo hiểm ? Biết rằng: - Chủ hàng X mua bảo hiểm theo điều kiện C - Chủ hàng Y mua bảo hiểm theo điều kiện B - Chủ tàu mua bảo hiểm vật chất thân tàu theo điều kiện ITC. - Tất cả các chủ hàng và chủ tàu đều mua bảo hiểm ngang giá trị
  2. 3. Công ty A ký kết hợp đồng với Bảo Việt Hải Phòng tham gia bảo hiểm một lô hàng ngang giá trị có tổng số tiền bảo hiểm là 15.000 000 USD theo điều kiện bảo hiểm C, đồng thời ký kết với đội tàu Vosco vận chuyển lô hàng này từ Hải Phòng sang CHLB Đức từ ngày 1/1/2005. Trong năm 2005 xảy ra hai vụ tổn thất: Vụ 1: Tàu Vosco 02 đâm va phải đá ngầm, nước biển rò rỉ làm hư hỏng một lượng hàng trị giá 10.000 USD, thuyền trưởng quyết định dùng hai kiện hàng bịt lỗ thủng, giá trị hai kiện hàng này là 8 000 USD, chi phí liên quan là 2.000 USD. Tới cảng đích, tàu phải sửa chữa vì lý do đâm va, chi phí hết 10.000 USD. Vụ 2: Tàu Vosco 05 đâm va với tàu A của Ấn độ, theo giám định: tàu A lỗi 60%, hư hỏng sửa chữa hết 8 000 USD, thiệt hại kinh doanh 2000 USD. Tàu Vosco 05 lỗi 40%, hư hỏng sửa chữa hết 12000 USD,t hiệt hại kinh doanh 4000USD Yêu cầu: a. Hãy xác định số tiền phải bồi thường thực tế của mỗi công ty BH? b. Hãy xác định mức lãi (lỗ) của Bảo Việt Hải Phòng từ hợp đồng bảo hiểm hàng hoá và hợp đồng bảo hiểm cho đội tàu Vosco? Biết rằng: - Tỷ lệ phí bảo hiểm cho lô hàng trên là 0,75%, đội tàu Vosco cũng mua bảo hiểm vật chất thân tàu ngang giá trị theo điều kiện mọi rủi ro và bảo hiểm TNDS của chủ tàu ở Bảo Việt Hải Phòng với mức trách nhiệm 3/4, tổng số phí đã nộp đủ khi ký hợp đồng là 50 000 USD. - Chi phí quản lý phân bổ của Bảo Việt Hải Phòng cho những hợp đồng trên là 10%, thuế 10% so với tổng mức phí thu được, lãi đầu tư thu được 5000USD - Chủ tàu A mua bảo hiểm thân tàu ngang giá trị theo điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro và bảo hiểm TNDS với mức 3/4 ở công ty bảo hiểm Z. 4. Hai tàu A và B bị đâm va, lỗi và thiệt hại của các bên như sau: Lỗi và thiệt hại Tàu A Tàu B 1. Lỗi 60 % 40% 2. Thiệt hại thân tàu 32.000 USD 24.000USD 3. Thiệt hại kinh doanh 8.000 USD 6.000 USD 4. Thiệt hại hàng hoá 15.000 USD 10.000 USD
  3. Yêu cầu: Xác định số tiền phải bồi thường của mỗi công ty bảo hiểm và số tiền còn thiệt hại của mỗi chủ tàu, nếu vụ đâm va trên giải quyết theo trách nhiệm chéo? Biết rằng: a. Chủ tàu A mua bảo hiểm vật chất thân tàu ngang giá trị theo điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu với mức trách nhiệm 3/4 ở công ty bảo hiểm X b. Chủ tàu B mua bảo hiểm vật chất thân tàu ngang giá trị theo điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu với mức trách nhiệm 3/4 ở công ty bảo hiểm Y. c. Hàng hoá trên tàu A được bảo hiểm ngang giá trị theo điều kiện mọi rủi ro tại công ty bảo hiểm N. d. Hàng hoá trên tàu B được bảo hiểm ngang giá trị theo điều kiện mọi rủi ro tại công ty bảo hiểm M. 5. Xe ô tô M tham gia bảo hiểm toàn bộ tổng thành thân vỏ xe, tổng thành động cơ và bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 ở công ty bảo hiểm A từ ngày 10/1/2005. Số tiền bảo hiểm thân vỏ xe bằng 45% và số tiền bảo hiểm tổng thành động cơ bằng 15% so với giá trị thực tế xe. Ngày 5/10/2005, xe bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Tổng thành thân vỏ thiệt hại toàn bộ, tổng thành động cơ hư hỏng thiệt hại 15.000.000 đồng. Yêu cầu : Hãy xác định số tiền bồi thường thực tế của công ty b ảo hiểm A ? Biết rằng: Xe đã sử dụng được 3 năm. Khi tham gia bảo hiểm giá trị thực tế chiếc xe là 400.000.000 đồng. Tỷ lệ khấu hao của xe là 5% mỗi năm. 6. Chủ xe ô tô A tham gia bảo hiểm toàn bộ tổng thành thân vỏ xe và bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty bảo hiểm X từ ngày 1/1/2005. Số tiền bảo hiểm thân vỏ xe bằng 53% so với giá trị thực tế của xe. Ngày 26/9/2005 xe A đâm va với xe B, theo giám định xe A có lỗi 70% và hư hỏng toàn bộ, giá trị tận thu là 10.000.000đ. Xe B có lỗi 30%, hư hỏng phải sửa chữa hết 5.000.000đ, thiệt hại kinh doanh là 4.000.000đ. Chủ xe B mua bảo hiểm toàn bộ vật chất thân xe và bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty bảo hiểm Y. Yêu cầu: Hãy xác định số tiền phải bồi thường thực tế của mỗi công ty bảo hiểm và thiệt hại phải tự chịu của mỗi chủ xe? Biết rằng:
  4. Xe A đã sử dụng được 4 năm, khi tham gia bảo hiểm giá trị toàn bộ thực tế của xe là 240.000.000đ. Tỷ lệ khấu hao của xe mỗi năm là 5%. Các công ty bảo hiểm đều khống chế mức trách nhiệm của mình ở mức: 30.000.000đ/tài sản/vụ tai nạn và 30.000.000đ/người/vụ tai nạn. 7. Ngày 1/1/ 2003 Doanh nghiệp A quyết định trích quỹ phúc lợi mua bảo hiểm tử vong có kỳ hạn xác định 5 năm cho tất cả mọi thành viên của doanh nghiệp tại công ty BHNT B. Giả sử tổng số thành viên của doanh nghiệp là 3000 người và bao gồm 2 loại độ tuổi: Độ tuổi 25 có 2000 người; độ tuổi 45 có 1000 người. Số tiền bảo hiểm là 20.000.000đ/người, phí bảo hiểm nộp 1 lần khi ký hợp đồng. Số tiền bảo hiểm tử vong được trả vào cuối năm hợp đồng. Yêu cầu : Xác định tổng số phí bảo hiểm doanh nghiệp phải nộp? Biết rằng: a- Lãi suất kỹ thuật là 6% mỗi năm, phí hoạt động (h) là 15%. b- Tỷ lệ tử vong dùng để tính phí bảo hiểm của các độ tuổi và các năm thể hiện ở bảng sau: Tuổi(x) Tỷ lệ tử vong Tuổi (x) Tỷ lệ tử vong qx (%0) qx (%0) 25 1,0 45 3,0 26 1,2 46 3,3 27 1,4 47 3,7 28 1,8 48 4,3 29 2,3 49 4,7 8. Đại lý A tháng đầu tiên khai thác được 3 hợp đồng BHNT, trong đó: a/ 2 hợp đồng BHNT hỗn hợp, người tham gia đều ở độ tuổi 40, số tiền bảo hiểm là 50.000.000 đồng, thời hạn bảo hiểm 5 năm, phí nộp hàng năm. b/ 1 hợp đồng BH tử vong có kỳ hạn xác định 5 năm, phí nộp 1 lần, số tiền bảo hiểm là 30.000.000 đồng, độ tuổi của người tham gia là 25. Yêu cầu: Hãy xác định thu nhập của đại lý A tháng đầu tiên? Biết rằng: a/ Lãi suất kỹ thuật là 5%/năm; phí hoạt động (h) là 14%. b/ Hoa hồng đại lý là 10% so với tổng số phí thu được. c/ Tỷ lệ tử vong dùng để tính phí bảo hiểm của các độ tuổi và các năm thể hiện ở bảng sau: Tuổi(x) Tỷ lệ tử vong Tuổi (x) Tỷ lệ tử vong qx (%0) qx (%0) 25 0.8 40 3,5 26 1,3 41 3,7
  5. 27 1,7 42 4,0 28 2,0 43 4,4 29 2,5 44 4,7 30 2,8 45 4,9 9. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp tử vong: - Thời hạn: 5 năm - Tuổi người được bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm: 60 - Lãi suất kỹ thuật: 10%/năm - Số tiền bảo hiểm được trả vào cuối năm xảy ra sự cố tử vong: 50.000.000 đồng - Theo bảng tỉ lệ tử vong nam giới: l60=81884 l62= 79243 l 64=76295 l61=80602 l63=77807 l65=74720 Yêu cầu: Tính phí thuần nộp một lần duy nhất? 10. Tình hình sản xuất lúa ở huyện A trong vòng 5 năm như sau Chỉ tiêu Đơn vị 2006 2007 2008 2009 2010 Diện ha 8100 8800 8400 8700 8500 tích Năng Tấn/ha 7,3 5,9 7,9 8,1 6,1 suất Giá lúa bình quân 5 năm: 1900đ/kg d=10% Yêu cầu: Xác định phí BH phải nộp trên 1 ha lúa năm 2011 theo: a. Chế độ miễn thường có khấu trừ 10% b. Chế độ miễn thường không khấu trừ 10% c. Chế độ bồi thường theo tỷ lệ 70% 11. Tình hình sản xuất lúa ở huyện A trong vòng 5 năm như sau: Chỉ tiêu Đơn Vị N-4 N-3 N-2 N-1 N 1.DTGT lúa Ha 8.000 8.100 8.400 8.200 8.500 2. Năng suất lúa T/ ha 56.500 47.000 59.000 65.000 52.000 đ/kg 3. Giá lúa 1.900 1.800 2.100 1.800 2.200
  6. Yêu cầu: Xác định phí bảo hiểm phải nộp tính trên một ha lúa nă m N+1 theo chế độ bảo hiểm miễn thường không khấu trừ 80%?. Biết rằng: Phụ phí là 10%. Số tiền bảo hiểm bình quân mỗi ha năm N+1 bằng giá trị sản lượng thu hoạch thực tế bình quân 5 năm trước 12. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong trường hợp tử vong: - Thời hạn: 5 năm - Tuổi của người được bảo hiểm khi ký hợp đồng: 60 - Lãi suất kỹ thuật 10%/ năm - Số tiền bảo hiểm được trả vào cuối năm xảy ra sự cố tử vong: 50.000.000 triệu - Theo bảng tỷ lệ tử vong nam giới: l60 = 81884 l62 = 79243 l64 = 76295 l61 = 80602 l63 = 77807 l65 = 74720 Yêu cầu: Tính phí thuần nộp một lần và hàng năm? 13.Tình hình sản xuất lúa ở huyện A trong vòng 5 năm như sau: Chỉ tiêu Đơn vị N-4 N-3 N-2 N-1 N 1. Sản lượng lúa Tấn 12.000 9.800 10.800 14.700 8.100 2. Năng suất lúa T/ha 7,20 5,90 6,90 8,10 5,50 đ/kg 3. Giá lúa 1.700 1.900 1.800 1.800 2.000 Yêu cầu: 1. Xác định phí bảo hiểm phải nộp tính trên một ha lúa năm N+1 theo chế độ bảo hiểm miễn thường có khấu trừ 10%? 2. Giả thiết năm N+1 huyện này tham gia bảo hiểm 1600 ha lú a theo mức phí đó tính được như trên và giá trị bảo hiểm bình quân mỗi ha
  7. bằng giá trị sản lượng thu hoạch thực tế bình quân 5 năm trước, hãy xác định mức lỗ (lãi) của công ty bảo hiểm? Biết rằng: 1. Phụ phí là 12% 2. Năm N+1 có 260 ha lúa bị tổn thất toàn bộ thuộc phạm vi bảo hiểm, giá trị tận thu mỗi ha là 500.000đ; chi phí quản lý phân bổ là 10%; thuế 10% so với tổng mức phí thu. Tiền lãi do đầu tư mang lại là 15.000.000đ. 14: Tình hình sản xuất lúa ở huyện A trong vòng 5 năm như sau: Chỉ tiêu Đơn vị N-4 N-3 N-2 N-1 N 1. DT gieo trồng lúa Ha 1.666,6 1.661,1 1.565,2 1.814,8 1.472,7 2. Năng suất lúa T/ha 7,20 5,90 6,90 8,10 5,50 đ/kg 3. Giá lúa 1.700 1.900 1.800 1.800 2.000 Yêu cầu: 1. Xác định phí bảo hiểm phải nộp tính trên một ha lúa nă m N+1 theo chế độ bảo hiểm miễn thường không khấu trừ 10%? 2. Giả thiết năm N+1 huyện này tham gia bảo hiểm 1600 ha lúa theo mức phí đó tính được như trên và giá trị bảo hiểm bình quân mỗi ha bằng giá trị sản lượng thu hoạch thực tế bình quân 5 năm trước, hãy xác định mức lỗ (lãi) của công ty bảo hiểm? Biết rằng: 1. Phụ phí là 12% 2. Năm N+1 có 260 ha lúa bị tổn thất toàn bộ thuộc phạm vi bảo hiểm, giá trị tận thu mỗi ha là 500.000đ; chi phí quản lý phân bổ là 10%; thuế 10% so với tổng mức phí thu. Tiền lãi do đầu tư mang lại là 15.000.000đ.
  8. 15: Tình hình sản xuất lúa ở huyện A trong vòng 5 năm như sau: Chỉ tiêu Đơn vị N-4 N-3 N-2 N-1 N 1. DT gieo trồng lúa Ha 1.666,6 1.661,1 1.565,2 1.814,8 1.472,7 2. Sản lượng lúa Tấn 12.000 9.800 10.800 14.700 8.100 đ/kg 3. Giá lúa 1.700 1.900 1.800 1.800 2.000 Yêu cầu: 1. Xác định phí bảo hiểm phải nộp tính trên một ha lúa năm N+1 theo chế độ bảo hiểm bồi thường theo tỷ lệ 70%? 2. Giả thiết năm N+1 huyện này tham gia bảo hiểm 1600 ha lúa theo mức phí đó tính được như trên và giá trị bảo hiểm bình quân mỗi ha bằng giá trị sản lượng thu hoạch thực tế bình quân 5 năm trước, hãy xác định mức lỗ (lãi) của công ty bảo hiểm? Biết rằng: 1. Phụ phí là 12% 2. Năm N+1 có 260 ha lúa bị tổn thất toàn bộ thuộc phạm vi bảo hiểm, giá trị tận thu mỗi ha là 500.000đ; chi phí quản lý phân bổ là 10%; thuế 10% so với tổng mức phí thu. Tiền lãi do đầu tư mang lại là 15.000.000đ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2