Bài tập Word – số 2

Chia sẻ: Nguyen Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
317
lượt xem
67
download

Bài tập Word – số 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập Word – số 2. Câu 1 : Nhập văn bản, chèn Symbol và canh lề Indentation.Câu 2: Chọn đơn vị cho thước là Centimeters : Menu Tools / Options / Thẻ General / Khung Measurement units chọn thông số là Centimeters.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Word – số 2

  1. Bài tập Word – số 2 Câu 1 : Nhập văn bản, chèn Symbol và canh lề Indentation như sau:
  2. Câu 2: Chọn đơn vị cho thước là Centimeters : Menu Tools / Options / Thẻ General / Khung Measurement units chọn thông số là Centimeters. a/ Tạo Tab cho dòng tiêu đề: Canh 2 lề Left Indentation và First line tại vị trí 2.5cm.Tạo 3 Tab Center (không có kí tự kéo theo) lần lượt tại các điểm: 4cm, 9cm, 13cm. Chọn Font VNI- Times size 11, đậm ,gạch dưới. Nhập tiêu đề : Mặt hàng, Hãng, Gía. Xong Enter xuống hàng, rồi dùng chuột bỏ hết các Tab trên thước. b/Tạo Tab cho phần nội dung: bỏ đậm và bỏ gạch dưới, lần lượt tạo các Tab (không có kí tự kèm theo) tại các điểm: Tab loại Bar tại 11cm, Tab loại Decimal tại 13cm. Sau đó nhập các dòng nội dung vào.
  3. Câu 3: ấn Enter vài cái, rồi dùng chuột bỏ hết các Tab trê n thước. Canh lại 2 lề Left Indentation và Firt line tại vị trí 0cm. Lần lượt tạo 3 Tab Left, Center, Right tại các điểm tuỳ chọn trên thước rồi nhập nội dung vào như mẫu: Câu 4: Bỏ hết các Tab cũ trên thước, rồi tạo 3 Tab như mẫu và nhập văn bản sau:
  4. Câu 5 : Bỏ hết các Tab cũ trên thước, rồi tạo Tab như mẫu và nhập văn bản sau: Câu 6: Bỏ hét các Tab cũ trên thước, rồi tạo Tab mới và nhập văn bản sau:
  5. Câu 7: Tạo Border và Shapding với Apply to chọn Text
  6. Câu 8: Làm theo mẫu sau:
  7. Câu 9: Làm theo mẫu sau:
  8. Chú ý: trong bảng muốn sử dụng Tab phải dùng lệnh CTRL – Tab

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản