Bài tập1 có giải về phân bổ CCDC

Chia sẻ: Hoangthi Tham | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
968
lượt xem
338
download

Bài tập1 có giải về phân bổ CCDC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập 1 có giải về phân bổ CCDC: Dn nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo pp KKTX, có số liệu sau: 1- Số dư đầu tháng TK 153; 3.000.000đ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập1 có giải về phân bổ CCDC

  1. Bài tập1 có giải về phân bổ CCDC  Dn nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo pp KKTX, có số liệu sau: 1­Số đư đầu tháng TK 153: 3.000.000 đ 2­ Nhập kho 1 số CCDC chưa trả tiền, theo giá chư thuế ghi trên hóa đơn là 2.000.000 đ,  thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 110.000 đ, trong đó thuế GTGT  10.000 đ 3­ Nhập kho 1 số CCDC thanh toán bằng tiền tạm ứng, giá chưa thuế GTGT 600.000 đ,  thuế GTGT 10% 4­ Xuất kho 1 số CCDC phục vụ quản lý SX, giá thực tế xuất kho 1.800.000 đ, phân bổ  dần trong 6 tháng , bắt đầu từ tháng này. 5­ Xuất kho 1 số CCDC loại phân bổ 1 lần, dùng cho bộ phận bán hàng,giá thực tế  250.000 đ 6­ Xuất kho CCDC loại phân bổ 2 lần, dùng cho phân xưởng SX giá thực tế 1.000.000 đ  và dùng cho bộ phận QLDN giá thực tế 800.000 đ 7­ Phân xưởng SX báo hỏng DC: ­ Loại phân bổ 2 lần, có giá xuất kho 900.000 đ,phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 50.000 đ  ­ Loại phân bổ nhiều lần, giá thực tế xuất kho 2.100.000 đ, đã phân bổ 1.500.000 đ,giá trị  còn lại của CCDC bắt bồi thường 50%, số 50% còn lại tính vào phí. Y/C:Định khoản các nghiệp vụ phát sinh. 2­Nợ TK 153 2.000.000 Nợ TK 133 : 200.000 Có TK 331 :2.200.000 Chi phí vận chuyển Nợ TK 153 100.000 Nợ TK 133 10.000 Có TK 111 :110.000 3­Nợ TK 153 600.000 Nợ TK 133 :60.000 Có TK 141 :660.000 4­Nợ TK 142 1.800.000 Có TK 153 1.800.000 Hàng tháng phân bổ Nợ TK 627­QĐ 15,154 QĐ 48 300.000 Có TK 142 300.000
  2. 5­Nợ TK 641 QĐ 15,642 QĐ 48 250.000 Có TK 153 :250.000 6­Nợ TK 142 1.800.000 Có TK 153 1.800.000 Nợ TK 627 QĐ 15,154 QĐ 48 500.000 Nợ TK 6423 QĐ 15,6422 QĐ 48 400.000 Có TK 142 900.000 7. a. Nợ 627 : 400.000 Nợ 1528 : 50.000 Có 142 :450.000 b. Nợ 1388 : 300.000 Nợ 627 : 300.000 Có 142 : 600.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản