Bài thực hành số 2: Tk Form đăng nhập, ảnh quảng cáo, số lượt đã truy cập

Chia sẻ: Duong Ngoc Hanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
70
lượt xem
6
download

Bài thực hành số 2: Tk Form đăng nhập, ảnh quảng cáo, số lượt đã truy cập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi nhấn nút GHI thì các thông tin đã nhập sẽ được lưu trong File TaiKhoan.txt. Cách lưu như sau: Thông tin của mỗi cá nhân sẽ được lưu trên một dòng. Ví dụ dưới đây là cấu trúc một file Taikhoan.txt:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành số 2: Tk Form đăng nhập, ảnh quảng cáo, số lượt đã truy cập

  1. Bài thực hành số 2: Tk Form đăng nhập, ảnh quảng cáo, số lượt đã truy cập 1. Yêu cầu: - Thiết kế Form đăng nhập (hình trái), cho phép lưu lại tài khoản. Nếu đăng nhập thành công thì mở ra trang Home.asp (hình phải) File Login.asp User name GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên
  2. Bài thực hành số 2: Tk Form đăng nhập, ảnh quảng cáo, số lượt đã truy cập User name Password GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên
  3. Bài thực hành số 2: Tk Form đăng nhập, ảnh quảng cáo, số lượt đã truy cập Remember your account
  4. Bài thực hành số 2: Tk Form đăng nhập, ảnh quảng cáo, số lượt đã truy cập response.cookies("Acc")("user")="" response.cookies("Acc")("pass")="" 'Khong dung` Expires thi Cookies se bi huy 'ngay sau khi dong IE hien hanh` response.redirect("Login1.asp") end if %> 3. Nâng cấp chương trình: Yêu cầu kiểm tra tài khoản đang nhập có tồn tại trong CSDL không. Làm theo các bước sau: (1) Tạo CSDL HOSO.MDB và bảng Account(ID(Autonumber), User(Text), Pass(Text)) (2) Viết file Connection.inc kết nối tới CSDL Connection.inc (3) Chèn đoạn mã sau đây vào trước thẻ trong file Login.asp
  5. Bài thực hành số 2: Tk Form đăng nhập, ảnh quảng cáo, số lượt đã truy cập 2. Thiết kế website như sau File Quangcao.txt REDIRECT /login.asp WIDTH 300 HEIGHT 300 BORDER 1 * 1.gif http://home.vnn.vn Trang chu Viet Nam 60 2.gif http://vbcode.com Ma nguon VB 40 3.gif http://www.vnexprepss.net Trang tin tuc 20 Yêu cầu cho phép: - Đếm số lượt người đã truy cập - Hiển thị ảnh quảng cáo ngẫu nhiên Yêu cầu: Sử dụng file Global.asa (Ghi chú: Chuẩn bị sẵn 3 ảnh: 1.gif, 2.gif, 3.gif) File Global.asa File Quangcao.asp GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản