Bài thực hành số 6: ADO, Phân trang với Recordseự

Chia sẻ: Duong Ngoc Hanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
142
lượt xem
24
download

Bài thực hành số 6: ADO, Phân trang với Recordseự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng kỹ thuật phân trang - Các chức năng ADD, EDIT, DELETE để thực hiên các chức năng thêm mới, sửa, xóa các bản ghi - Nhấn vào Mã SV cho phép liên kết đến trang xem tổng hợp thông tin cá nhân về SV đó (Ví dụ: Profile.asp)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành số 6: ADO, Phân trang với Recordseự

  1. Bài thực hành số 6: ADO, Phân trang với Recordset 1. Tạo CSDL HOSO.MDB và thiết kế các bảng dữ liệu có cấu trúc như sau: Bảng Tinh Bảng Sinhvien Tạo quan hệ giữa 2 bảng như sau: 2. Thiết kế trang DEFAULT.ASP cho phép hiển thị các thông tin về sinh viên như sau: Chú ý: - Sử dụng kỹ thuật phân trang - Các chức năng ADD, EDIT, DELETE để thực hiên các chức năng thêm mới, sửa, xóa các bản ghi - Nhấn vào Mã SV cho phép liên kết đến trang xem tổng hợp thông tin cá nhân về SV đó (Ví dụ: Profile.asp) GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 1
  2. Bài thực hành số 6: ADO, Phân trang với Recordset 3. Yêu cầu thiết giao diện các trang thêm mới và sửa như sau: - Giao diện cập nhật SV mới - Giao diện thay đổi thông tin cá nhân 1 SV đã nhập MÃ NGUỒN MẦU File Connection.inc File Default.asp
  3. Bài thực hành số 6: ADO, Phân trang với Recordset If not(RS.eof or RS.bof) then RS.Absolutepage=Session("CurrenPage") End if %> Phân trang với RS DANH SACH SINH VIEN Page of STT Sửa Xóa Mã SV Họ và tên Giới tính Tuổi Ngày vào đoàn Tên Tỉnh Sở thích GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 3
  4. Bài thực hành số 6: ADO, Phân trang với Recordset Back Next File Xuly_Default.asp
  5. Bài thực hành số 6: ADO, Phân trang với Recordset if request.form("cmdDelete")"" then %> File Them.asp Thêm mới SV CẬP NHẬT SINH VIÊN Mã SV HỌ và tên Giới tính Nam Nữ Tuổi Ngày vào đoàn Tỉnh
  6. Bài thực hành số 6: ADO, Phân trang với Recordset %> Sở thích Du lịch Thể thao Xem TV Ca nhạc File Xuly_them.asp File Sua.asp GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 6
  7. Bài thực hành số 6: ADO, Phân trang với Recordset Sửa thông tin SV SUA THÔNG TIN SINH VIÊN Mã SV Họ và tên Giới tính Nam Nữ Tuổi Ngày vào đoàn Tỉnh GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 7
  8. Bài thực hành số 6: ADO, Phân trang với Recordset > Sở thích checked >Du lịch checked >Thể thao checked >Xem TV checked >Ca nhạc File Xuly_sua.asp GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 8
  9. Bài thực hành số 6: ADO, Phân trang với Recordset File Xoa.asp File Profile.asp
Đồng bộ tài khoản