intTypePromotion=3

Bài thuyết trình Báo cáo SEMINA hàng tuần: Anten thông minh, mô hình, thuật toán và độ phức tạp tính toán

Chia sẻ: Vu Son | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
4
lượt xem
0
download

Bài thuyết trình Báo cáo SEMINA hàng tuần: Anten thông minh, mô hình, thuật toán và độ phức tạp tính toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài thuyết trình bao gồm: khái niệm anten thông minh; khả năng ứng dụng anten thông minh; phân loại anten (gồm anten thông thường và anten thông minh); mô hình hệ thống anten thông minh; các thuật toán thích nghi; so sánh độ phức tạp tính toán (chi phí) các thuật toán thích nghi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Báo cáo SEMINA hàng tuần: Anten thông minh, mô hình, thuật toán và độ phức tạp tính toán

 1. KHOA ĐIỆN TỬ - BM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Chủ đề: Anten thông minh, mô hình, thuật toán và độ phức tạp tính toán Trình bày: Lê Duy Minh
 2. Nội dung trình bày • Khái niệm anten thông minh • Khả năng ứng dụng anten thông minh. • Phân loại anten (gồm anten thông thường và anten thông minh). • Mô hình hệ thống anten thông minh. • Các thuật toán thích nghi. • So sánh độ phức tạp tính toán (chi phí) các thuật toán thích nghi. • Kết luận và hướng phát triển
 3. Khái niệm anten thông minh • Anten thông thường với đồ thị bức xạ cố định
 4. Khái niệm anten thông minh • Anten thông thường với đồ thị bức xạ cố định
 5. Khái niệm anten thông minh • Anten thông minh với đồ thị bức xạ linh hoạt
 6. Khả năng ứng dụng ATTM • Anten thông minh cần phù hợp tất cả các hệ thống TDMA (GSM), CDMA (IS-95 và UMTS) trong thông tin di động. • Anten thông minh kết hợp MIMO ứng dụng cho công nghệ 4G-LTE. • Anten thông minh ứng dụng trong quân sự …  Anten thông minh: nâng cao được dung lượng hệ thống khi bị giới hạn về phổ tần; tăng phạm vi vùng phủ sóng, tăng chất lượng dịch vụ
 7. Phân loại anten • Anten vô hướng: (Omni Antenna) • Anten định hướng (Direction Antenna).
 8. Phân loại anten • Anten nhiều chấn tử: (n-elements antenna).
 9. Phân loại anten • Anten mảng (Array Antenna).
 10. Phân loại anten • Anten chuyển mạch búp sóng: (Switched beam) • Anten thích nghi (Adaptive Antenna).
 11. Phân loại anten • Anten thông minh
 12. Mô hình hệ thống anten thông minh
 13. Mô hình hệ thống anten thông minh - Khối vô tuyến: chấn tử, phối hợp trở kháng, lọc Tín hiệu thu được x(t) = (x1, x2, …, xn) - Khối định dạng búp sóng (beamforming): Xử lý tín hiệu thu x(t) với trọng số w(t) ta được tín hiệu đầu ra y(t): y(t) = x(t) * w(t) - Khối thuật toán thích nghi: tạo ra trọng số w(t) dựa trên các thuật toán thích nghi MMSE (Minimum Mean-Square Error), MSINR: (Maximum Signal-to-Interference Ratio) , MV (Minimum Variance) … - Đánh giá: Tín hiệu thu được từ người sử dụng ưu tiên nhất cần đạt được SINR lớn nhất.
 14. Thuật toán MMSE: Minimum Mean-Square Error - Mô hình hệ thống:
 15. Thuật toán MMSE: Minimum Mean-Square Error - Phương trình hệ thống: Tín hiệu vào: Tín hiệu ra: Tín hiệu sai số: (trong đó d(t) là tín hiệu tham chiếu)
 16. Thuật toán MMSE: Minimum Mean-Square Error - Phương trình hệ thống: Trung bình bình phương: Trung bình bình phương cực tiểu: Trọng số tối ưu:
 17. Thuật toán MMSE: Minimum Mean-Square Error - Phương trình hệ thống: Điều kiện thu lý tưởng Và có thể biểu diễn: Vậy có thể tính được
 18. Thuật toán MMSE: Minimum Mean-Square Error - Phương trình hệ thống: Kết quả nhận được trọng số tối ưu của dàn:
 19. Thuật toán MSIR: Maximum Signal-to-Interference Ratio - Mô hình hệ thống: - Trọng số w(t) có thể được lựa chọn để thoả mãn tiêu chuẩn tỷ số tín hiệu trên tạp âm lớn nhất (MSIR)
 20. Thuật toán MSIR: Maximum Signal-to-Interference Ratio - Phương trình hệ thống: Tín hiệu vào: Tín hiệu ra: Giả thiết rằng ta đã biết và chúng ta có thể lựa chọn sao cho tỉ số giữa năng lượng tín hiệu đầu ra và tổng năng lượng nhiễu là lớn nhất

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản