intTypePromotion=3

Bài thuyết trình Chọn phương cách quản lý để đi vào quỹ đạo cạnh tranh thế giới

Chia sẻ: Vu Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
31
lượt xem
3
download

Bài thuyết trình Chọn phương cách quản lý để đi vào quỹ đạo cạnh tranh thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình "Chọn phương cách quản lý để đi vào quỹ đạo cạnh tranh thế giới" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sự khác biệt giữa hai phương cách quản lý châu Âu và Nhật, đi vào quỹ đạo cạnh tranh thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Chọn phương cách quản lý để đi vào quỹ đạo cạnh tranh thế giới

 1. 25/03/2010 Chọn phương cách quản lý để đi vào Đại Học Mở TPHCM - KQD quỹ đạo cạnh tranh thế giới 1
 2. Dàn bài 25/03/2010 1. Sự khác biệt giữa hai phương cách quản lý châu Âu và Nhật 1.1 Những khác biệt - Lịch sử phát triển công nghiệp Đại Học Mở TPHCM - KQD - Văn hóa và xă hội - Tổ chức 1.2 Những giới hạn của phương cách quản lý Nhật 2. Đi vào quỹ đạo cạnh tranh thế giới 2.1 Những yếu tố căn bản của kinh tế thị trường cạnh tranh 2.3 Quản lý Chất lượng toàn diện - Văn hóa và tư duy - Tổ chức - Phương pháp 3. Thảo luận 2
 3. 25/03/2010 Phần 1 Đại Học Mở TPHCM - KQD Sự khác biệt giữa hai phương cách quản lý châu Âu và Nhật 3
 4. Sự khác biệt giữa hai phương cách quản lý châu Âu và Nhật Khía cạnh lịch sử phát triển công nghiệp 25/03/2010 Châu Âu:Văn hóa kỹ thuật Đại Học Mở TPHCM - KQD Khách hàng mua những gì được sản xuất với những kỹ thuật hiện đại nhất Nhật: Văn hóa khách hàng Sản xuất những gì khách hàng muốn 4
 5. Sự khác biệt giữa hai phương cách quản lý châu Âu và Nhật Khía cạnh văn hóa và xã hội: nhân viên / công ty 25/03/2010 Âu Mỹ Nhật - Liên hệ nhân viên / công ty - Liên hệ nhân viên / công ty Đại Học Mở TPHCM - KQD . Hợp đồng làm việc . Hợp đồng làm việc với tinh thần . Tăng lương theo kết quả làm việc suốt đời . Thăng chức theo khả năng . Tăng lương theo tuổi làm việc . Tăng chức theo kinh nghiệm Yếu tố chính Yếu tố chính Tương quan lực lượng Trung thành &tin tưởng 5
 6. Sự khác biệt giữa hai phương cách quản lý châu Âu và Nhật Khía cạnh văn hóa và xã hội: cấp trên/cộng tác viên Âu Mỹ Nhật -Liên hệ cấp trên / cấp dưới -Liên hệ cấp trên / cấp dưới Đại Học Mở TPHCM - KQD Cấp trên Cấp trên . Chỉ định mục tiêu . Chỉ định mục tiêu . Quy trình thực hiện . Quy trình thực hiện . Hỗ trợ , giải quyết những khó Nhân viên khăn giúp nhân viên . Thực hiện đúng quy trình Nhân viên . Thực hiện theo quy trình và thông tin những khó khăn Yếu tố chính Yếu tố chính Tương quan lực lượng Tôn trọng và tin tưởng Thông tin một chiều Thông tin hai chiều 25/03/2010 6
 7. Sự khác biệt giữa hai phương cách quản lý châu Âu và Nhật Khía cạnh văn hóa và xã hội: Vai trò của cấp trên Hai hình thức trình bầy sơ đồ tổ chức 25/03/2010 Lãnh đạo Sản xuất Thương mại ……… Đại Học Mở TPHCM - KQD Hậu cần Thiết kế Marketing …………… Thiết kế …………… Marketing Hậu cần Sản xuất Thương mại ……… Lãnh đạo Âu - Mỹ Nhật Tin tức từ dưới lên 7 Tin tức từ trên xuống
 8. Sự khác biệt giữa hai phương cách quản lý châu Âu và Nhật Yếu tố văn hóa và xã hội: vai trò con người 25/03/2010 « Trong hệ thống tổ chức làm việc của chúng ta , một người thợ phải thi hành đúng lệnh và làm đúng nguyên tắc chỉ định. Tất cả những cải tiến mà anh ta đề nghị thay đổi mệnh lệnh hoặc nguyên tắc làm việc là những cản trở cho sự thành công của việc làm » Đại Học Mở TPHCM - KQD Frederick Taylor, kỹ sư hãng Ford, phát minh hệ thống tổ chức khoa học lao động « …Chúng tôi hiểu rằng trí thông minh của một số những chuyên viên, những nhà lãnh đạo, dù là xuất chúng đi nữa, không đủ để đương đầu với những thử thách, chỉ có trí thông minh của toàn thể nhân viên mới cho phép một công ty đối đầu với những náo động và những đòi hỏi của môi trường mới…. Konosuke Matsushita, Giám đốc Matsushita Electric Industrial Co Phát biểu tại Osaka, 1982, trước một phái đòan chủ xí nghiệp Mỹ 8
 9. Sự khác biệt giữa hai phương cách quản lý công nghiệp châu Âu và Nhật Khía cạnh tổ chức 25/03/2010 Tổ chức khoa học lao động Tổ chức khoa học lao động sửa đổi thích ứng văn hóa Nhật Đại Học Mở TPHCM - KQD Participative Management Management Con người là Giảm phí by objectives trọng tâm phạm Management by stress Lean management ………….. Chất lượng toàn diện 9
 10. 25/03/2010 Đại Học Mở TPHCM - KQD Phần 2: Đi vào quỹ đạo cạnh tranh thế giới 10
 11. Đi vào quỹ đạo cạnh tranh 25/03/2010 Phương pháp Carlos Ghosn. Đại Học Mở TPHCM - KQD 11
 12. So sánh giữa hai phương cách quản lý Phương pháp Carlos Ghosn 25/03/2010 Mục đích: Trong thời gian 2-3 năm, công ty giảm chi phí để đáp ứng những nhu cầu của công ty Ba giai đoạn Đại Học Mở TPHCM - KQD 1. Động viên: - Tầm nhìn hướng về tương lai - Được chia sẻ và được thông hiểu, nắm rõ các ưu tiên ở tất cả mọi cấp 2, Xây dụng những mục tiêu và những kế hoạch thực hiện đáng tin Nhóm xuyên chức năng để - Thông thương giữa các ranh giới - Phá vỡ tinh thần cục bộ và kinh nghiệm chủ nghĩa 3. Thực hiện Giai đoạn đòi hỏi năng lực cao nhất của công ty và của ban giám đốc 12
 13. 25/03/2010 Đại Học Mở TPHCM - KQD 13 Chất lượng tòan diện
 14. Tốt toàn diện : Tam giác Chất lượng – Giá – Kỳ hạn 25/03/2010 Chất lượng Đại Học Mở TPHCM - KQD Kaize n Giá Kỳ hạn Tinh thần. Phục vụ khách hàng với những sản phẩm có chất lượng cao. giá sản xuất thấp và đúng lúc 14
 15. Tốt toàn diện : Tam giác Chất lượng – Giá – Kỳ hạn 25/03/2010 Chất lượng Nguyên tắc quản lý: Đại Học Mở TPHCM - KQD Tất cả mọi quá trình sản xuất, thiết kế sản phẩm, hệ thống tổ chức,… không hòan hảo ngay từ đầu. : Kaizen, cải tiến liên tục Kaize n Giá Kỳ hạn Tinh thần. Phục vụ khách hàng với những sản phẩm có chất lượng cao. giá sản xuất thấp và đúng lúc 15
 16. Chất lượng toàn diện Chất lượng toàn diện dưới nhiều khía cạnh 25/03/2010 Tinh thần. Phục vụ khách hàng với những sản phẩm có chất lượng cao. giá sản xuất thấp và đúng lúc Nguyên tắc quản lý: Tất cả mọi quá trình sản xuất, thiết kế sản phẩm, hệ thống tổ chức,… Đại Học Mở TPHCM - KQD không hòan hảo ngay từ đầu. : Kaizen cải tiến liên tục Logíc hành động Một phương cách quản lý dựa trên lôgíc « Nghĩ ngược » Gemba: Khảo sát, phân tích và quyết định ở nơi sản xuất giá trị thặng dư 16
 17. Những căn bản của Chất lượng toàn diện Tôn trọng thứ tự lôgíc hành động: Quan sát / Tìm hiểu / Hành động Quan sát Tìm hiểu Hành động (Dữ kiện/Thống kê) (Những phương pháp) (Hệ thống tổ chức) Đại Học Mở TPHCM - KQD Những sai lệch đối với lôgíc Xông xáo Quan sát Hành động Kỹ thuật cầm quyền Tìm hiểu Hành động Trầm tư mặc tưởng Quan sát Tìm hiểu 17 25/03/2010
 18. Chất lượng toàn diện Chất lượng toàn diện dưới nhiều khía cạnh 25/03/2010 Tinh thần. Phục vụ khách hàng với những sản phẩm có chất lượng cao. giá sản xuất thấp và đúng lúc Nguyên tắc quản lý: Tất cả mọi quá trình sản xuất, thiết kế sản phẩm, hệ thống tổ chức,… Đại Học Mở TPHCM - KQD không hòan hảo ngay từ đầu. : Kaizen cải tiến liên tục Lô gíc hành động: Một phương cách quản lý dựa trên lôgíc « Nghĩ ngược » Gemba: Khảo sát, phân tích và quyết định ở nơi sản xuất giá trị thặng dư Nguyên tắc tổ chức « vừa đủ » giảm tối đa những phí phạm dự trữ thời gian và phế phẩm: Just in time, Jidoka, Kanban,… 18
 19. 1. Cấu trúc tổ chức: Quản lý truyền thống 25/03/2010 Đại Học Mở TPHCM - KQD Mỗi người được trao một công tác Quản trị Quản trị Quản trị Quản trị CN CD bộ phận 1 bộ phận 2 bộ phận 3 …….. bộ phận n X X Đầu vào Đầu ra T X X CD khách Các Đầu vào hàng Nhóm T X X DB Chuyên ngành Đầu vào X Kiểm sóat Đầu ra Khách C X hàng Sản phẩm Đầu vào Vật liệu nội bộ Chỗ gắn étiquette 19 Tố chức ma trận Một đơn vị lao động trong xưởng sản xuất
 20. Chất lượng toàn diện Chất lượng toàn diện dưới nhiều khía cạnh 25/03/2010 Tinh thần. Phục vụ khách hàng với những sản phẩm có chất lượng cao. giá sản xuất thấp và đúng lúc Nguyên tắc quản lý: Tất cả mọi quá trình sản xuất, thiết kế sản phẩm, hệ thống tổ chức,… Đại Học Mở TPHCM - KQD không hòan hảo ngay từ đầu. : Kaizen cải tiến liên tục Lô gíc hành động: Một phương cách quản lý dựa trên lôgíc « Nghĩ ngược » Gemba: Khảo sát, phân tích và quyết định ở nơi sản xuất giá trị thặng dư Nguyên tắc tổ chức « vừa đủ » giảm tối đa những phí phạm dự trữ thời gian và phế phẩm: Just in time, Jidoka, Kanban,… Những công cụ: PDCA – MSP – QFD - 5S - …… 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản