intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài thuyết trình: Kết nối quay số Dial-up

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

407
lượt xem
108
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Slide mô tả tổng quan kết nối quay số, kỹ thuật và ứng dụng. Các thuật ngữ liên quan, thiết bị đầu cuối dùng để kết nối. Kiểm tra cấu hình (show interface, ip route, dialer). Kiểm tra cấu hình (show interface, line, ipTroubleshooting kết nối quay số qua môi trường ISDN route, dialer).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Kết nối quay số Dial-up

 1. SEMINAR: SEMINAR DIAL UP
 2. Nội dung Tổng quan về quay số Kỹ thuật quay số ỹ q y Ứng dụng của quay số Các thuật ngữ liên quan đến quay số Giao thức kết nối PPP trong quay số Thiết bị đầu cuối dùng cho kết nối quay số Analog modem ISDN modem Cổng kết nối quay số trên thiết bị mạng cisco ổ ế ố ố ế Cổng kết nối quay số qua môi trường PSTN Cổng Cổ kết nối quay số qua môi t ờ ISDN ối ố ôi trường
 3. Nội dung Cấu hình quay số qua môi trường PSTN Cấu hình các tham số chung Dial in Dial out Dial on Demand (Backup) Cấu hình rotary group Cấu hình quay số qua môi trường ISDN Cấu hình các tham số chung Dial in Dial out Dial on Demand (Backup) Cấu hình rotary group
 4. Nội dung Troubleshooting kết nối quay số qua môi trường PSTN Kiểm tra cấu hình (show interface, line, ip route, dialer) Trobleshooting (debug T bl h ti (d b modem, d configmodem, ppp negotiation, ppp authentication, chat, dialer, …) Troubleshooting kết nối quay số qua môi trường ISDN Kiểm tra cấu hình (show interface, ip route, dialer) Trobleshooting (debug ppp negotiation, ppp authentication, chat dialer ) authentication chat, dialer, …)
 5. Nội dung Tổng quan về quay số Các thuật ngữ liên quan đến quay số Giao thức kết nối PPP trong quay số g y Thiết bị đầu cuối dùng cho kết nối quay số Cổng kết nối quay số trên thiết bị mạng cisco Cấu hình quay số qua môi trường PSTN Troubleshooting kết nối quay số qua môi trường PSTN Cấ hình quay số qua môi trường ISDN Cấu ì ố ô ờ S Troubleshooting kết nối quay số qua môi trường ISDN
 6. Tổng quan về quay số g y Kỹ thuật quay số (Dial up technology)
 7. Tổng quan về quay số g y Ứng dụng của quay số Truy xuất từ xa (Remote Access) Kết nối WAN (Router - Router) Kết nối dự phòng (Backup)
 8. Nội dung Tổng quan về quay số Các thuật ngữ liên quan đến quay số Giao thức kết nối PPP trong quay số g y Thiết bị đầu cuối dùng cho kết nối quay số Cổng kết nối quay số trên thiết bị mạng cisco Cấu hình quay số qua môi trường PSTN Troubleshooting kết nối quay số qua môi trường PSTN Cấ hình quay số qua môi trường ISDN Cấu ì ố ô ờ S Troubleshooting kết nối quay số qua môi trường ISDN
 9. Các thuật ngữ liên quan đến quay số Tín hiệu truyền ề Analog (PSTN) Digiatal (ISDN) Di i t l
 10. Các thuật ngữ liên quan đến quay số Phương thức kết nối bất đồng bộ - Asynchronous Phương thức truyền tín hiệu bất đồng bộ
 11. Các thuật ngữ liên quan đến quay số Interface Asynchronous interface Group asynchronous interface (Gồm nhiều Asynchronous interface) Asynchronous interface Group Asynchronous interface
 12. Các thuật ngữ liên quan đến quay số Interface Virtual dialer interface (Dial on Demand) Virtual Dialer Interface Dialer Interface
 13. Các thuật ngữ liên quan đến quay số Console AUX port port Line Con0 (CTY) – Console port (Primary terminal line ) (Primary AUX – AUX port (Auxiliary line ) (Auxiliary TTY – Async port (Terminal controller ) (Terminal VTY – Telnet seesion (Virtual terminal ) (Virtual
 14. Các thuật ngữ liên quan đến quay số Quan hệ giữa interface và line Đối với cisco2500 (Fixed router) • Console port : Con0 (CTY0) • Async port: TTY1 – TTYn (n=number of async port) • AUX port: AUX = last_tty +1 (n+1) • Telnet session: VTY = last_tty +1 (n+2) Đối với modular router • Console port : Con0 (CTY0) • Async port: TTY = (32 × slot number) + unit number + 1 • AUX port: AUX = last_tty +1 • Telnet session: VTY = last tty + 2 last_tty
 15. Các thuật ngữ liên quan đến quay số Rotary group Tập hợp nhiều interface vật lý Phân bố các interface vật lý cho từng kết nối Tận dụng tối ưu kết nối vật lý ậ ố ế ố ậ ý
 16. Nội dung Tổng quan về quay số Các thuật ngữ liên quan đến quay số Giao thức kết nối PPP trong quay số g y Thiết bị đầu cuối dùng cho kết nối quay số Cổng kết nối quay số trên thiết bị mạng cisco Cấu hình quay số qua môi trường PSTN Troubleshooting kết nối quay số qua môi trường PSTN Cấ hình quay số qua môi trường ISDN Cấu ì ố ô ờ S Troubleshooting kết nối quay số qua môi trường ISDN
 17. Giao thức kết nối PPP trong quay số Chức năng của giao thức PPP Network- Network-protocol multiplexing Link Configuration Link- Link-quality testing Authentication Header compression Error detection Link- Link-option negotiation
 18. Giao thức kết nối PPP trong quay số 03 Chức năng chính của giao thức PPP Encapsulation datagrams over serial links LCP establishes, configures, authenticates, and tests the data- data- link li k connection ti NCP establish and configure different network-layer protocols network- (such as IP, IPX, and AppleTalk). For example, Internet Protocol Control Protocol (IPCP) is the NCP for IP. IP
 19. Giao thức kết nối PPP trong quay số PPP LCP option
 20. Giao thức kết nối PPP trong quay số Connection mode Interactive mode: a line can be used to make any type of connection, depending on the EXEC command entered by the user. Dedicated mode: interface is automatically configured for PPP connections
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2