intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thuyết trình "Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam"

Chia sẻ: Đỗ Thu Ngân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

707
lượt xem
433
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giai cấp công nhân là 1 tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình hình thành và phát triển của nền công nghiệp hiện đại với nhịp độ phát triển của LLSX, có tính chất XH hóa ngày càng cao. Là lực lượng LĐ cơ bản tiên tiến trong các quy trình công nghệ và dịch vụ công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình "Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam"

 1. ĐỀ TÀI THẢO LUẬN “Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam” • Nhóm thực hiện :8 • Lớp :1026 MLNP 0211 • GV hướng dẫn :Trần Thị Thanh Hương    
 2. Thành viên thực hiện đề tài Lê Hoàng Hạnh Ngân Trịnh Ngọc Nam Vũ Thị Bích Ngọc Lê Hồng Nguyên Đỗ Thu Ngân Trịnh Văn Nhâm Đồng Thị Ngân Nguyễn Hồng Nhung Trần Thị Ngân Trần Bích Ngọc    
 3. Nội dung thảo luận Phần A Phần B Lí luận của CN Sứ mệnh lịch Mác – LêNin sử của giai về sứ mệnh cấp công nhân lịch sử của đối với cách giai cấp công mạng Việt nhân Nam    
 4. Phần A Lí luận của chủ nghĩa Mác - LêNin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân    
 5. I. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1. Khái niệm giai cấp công nhân • Giai cấp công nhân là 1 tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình hình thành và phát triển của nền công nghiệp hiện đại với nhịp độ phát triển của LLSX, có tính chất XH hóa ngày càng cao • Là lực lượng LĐ cơ bản tiên tiến trong các quy trình công nghệ và dịch vụ công nghiệp • Trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình SX, tái SX ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ XH • Đại diện cho LLSX và phương thức SX tiên tiến   trong thời đại ngày nay 
 6. • Giai cấp công nhân luôn gắn liền với nền SX công nghiệp • Kế thừa truyền thống dân Đặc tộc trong LĐ và trong công điểm cuộc giữ nước giai • Chịu sự tác động mạnh cấp mẽ của phong trào cộng sản và công nhân thế giới công nhân • Chủ yếu xuất thân từ nhân dân lao động VN    
 7. Quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lê Nin về đăc trưng cơ bản của giai cấp công nhân • Về phương thức • Về địa vị của giai LĐ của giai cấp cấp CN trong hệ công nhân thống QH SX TBCN Giai cấp công nhân là Giai cấp CN phải bán những người LĐ trực sức LĐ cho các nhà tiếp hay gián tiếp vận TB và bị các nhà TB hành các công cụ SX bóc lột về GT thặng có tính CN ngày càng dư vì giai cấp công có trình độ XH hóa nhân không có TLSX cao    
 8.  Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân • Quan điểm của các nhà tư sản Phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân khi cho rằng dưới tác động của cuộc CM KH-KT hiện đại, giai cấp công nhân không còn sứ mệnh lịch sử mà sứ mệnh lịch sử thuộc về tầng lớp tri thức    
 9. • Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê Nin về nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân o Lãnh đạo NDLĐ xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ bóc lột o Giải phóng giai cấp công nhân, NDLĐ và toàn xã hội thoát khỏi áp bức bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu o Xây dựng thành công CNXH và CNCS trên phạm vi toàn thế giới    
 10. • Để thực hiện được thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đó thì giai cấp công nhân phải tập hợp được xung quanh mình các tầng lớp NDLĐ để tiến hành CM xóa bỏ XH cũ, xây dựng XH mới về mọi mặt • Thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là 1 quá trình lịch sử hết sức lâu dài và khó khăn tùy theo điều kiện lịch sử của mỗi quốc gia    
 11. 2.Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Do địa vị Do đặc KT-XH của điểm chính giai cấp trị-XH của công nhân giai cấp quy định công nhân     quy định
 12. 3. Vai trò của Đảng Cộng Sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân a) Tính tất yếu và quy luật hình thành, phát triển chính Đảng của giai cấp công nhân • Tính tất yếu Trong thực tế lịch sử + Phong trào công nhân phát triển về số lượng + Cuộc đấu tranh mở rộng về quy mô Nhưng đều thất bại vì thiếu lí luận CM soi đường ⇒ Sự thâm nhập của CN Mác vào phong trào công nhân dẫn đến sự hình thành chính Đảng của giai     cấp công nhân như 1 kết quả tất yếu
 13. • Quá trình hình thành và phát triển chính Đảng của giai cấp công nhân - V.I.Lê Nin chỉ ra rằng: “Đảng là sự kết hợp phong trào công nhân với chủ nghĩa XHKH. Nhưng trong mỗi nước,sự kết hợp ấy là sản phẩm của lịch sử, lại được thực hiện bằng những con đường đặc biệt, tùy theo điều kiện không gian và thời gian” - Ở nhiều nước thuộc địa trong đó có Việt Nam, CN Mác thường kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước để thành lập   ra Đảng Cộng Sản  
 14. b) Mối quan hệ giữa Đảng Cộng Sản và giai cấp công nhân • Là đội tiên phong chiến đấu • Là lãnh tụ chính trị • Là bộ tham mưu chiến đấu ⇒ Đảng là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động.    
 15. Phần B Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam    
 16. I.Sứ mệnh giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động, toàn xã hội ra khỏi ách thống trị, bóc lột trong suốt thời gian dài và giành chính quyền, thiết lập chủ nghĩa XH • Trước khi ĐCS ra đời các cuộc đấu tranh chống lại bọn thực dân mới chỉ là “do bản năng tự vệ" của những người công nhân "không được giáo dục và tổ chức" nhưng đã là “dấu hiệu... của thời đại" VD: Cuộc bãi công của 600 thợ nhuộm ở   Chợ Lớn năm 1922   
 17. • Từ năm 1858 thực dân Pháp đã xâm lược nước ta. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và từng bước trưởng thành, các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp liên tục nổ ra đã có tác dụng to lớn đối với việc cổ vũ tinh thần yêu nước của toàn thể nhân dân ta • Đầu năm 1930: Sự thành lập Đảng Cộng Sản của giai cấp công nhân VN    
 18. • Dựa vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, dựa vào sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, quân và dân ta ⇒Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa • Sau khi Pháp trở lại, chúng ta đã đánh bại kế hoạch Navarre bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu  ⇒08/05/1954 Hội nghị Geneva bắt đầu họp bàn về vấn đề khôi phục hòa bình ở Đông Dương. Ngày 10/10/1954, quân Pháp chính thức rút khỏi Hà Nội, thời kỳ hòa bình ở   Miền Bắc bắt đầu  
 19. • Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng ta đã phải đối mặt với biết bao chiến lược của địch như: chiến tranh đặc biệt , chiến tranh cục bộ, và đặc biệt là chiến dịch tìm diệt nhưng Bác Hồ và Đảng ta đã xác định đúng đắn đường lối cách mạng trong giai đoạn mới: Tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền nhằm mục tiêu chung là chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất Tổ quốc =>Ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975 đi vào lịch sử. Từ đây đất nước ta hoàn toàn  độc lập và thống nhất  
 20.    
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2