intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

baisoanLUYỆN TẬP: CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH

Chia sẻ: Tran Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

968
lượt xem
65
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Về kiến thức: Biết cách nhận dạng các dạng giới hạn vô định và phương pháp khử các dạng này • Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng xác định một số giới hạn vô định cụ thể thông qua các bài tập Rèn luyện kỹ năng giải các bài tập về dạng cụ thể 0/0, / ,0. và - Nguồn maths.vn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: baisoanLUYỆN TẬP: CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH

  1. Trường THPT Hương Vinh Bài dạy: LUYỆN TẬP: CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH I>Mục tiêu bài dạy: • Về kiến thức: Biết cách nhận dạng các dạng giới hạn vô định và phương pháp khử các dạng này • Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng xác định một số giới hạn vô định cụ thể thông qua các bài tập Rèn luyện kỹ năng giải các bài tập về dạng cụ thể 0/0, ∞ / ∞ ,0. ∞ và ∞ - ∞ II> Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: GV: Đồ dùng dạy học: Máy chiếu đa vật thể HS: Các bài tập trong SGK III> Tiến trình bài dạy: 1. KTBC: Thông qua tiết luyện tập 2. Bài mới: HĐ1: Bài tập 42a,b,e trong sgk T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng + Gv gọi 2 học sinh lên +Học sinh lên bảng 42b) bảng làm 2 câu b,d + Cả lớp theo dõi  x3 + 8  + Gv kiểm tra việc soạn +Học sinh cho nhận xét bài x →−2 x + 2  = 12 lim    bài ở nhà của học sinh làm của bạn +Gv nhận xét bài làm của 42c) học sinh Lưu ý : Phải kiểm tra  3− x  lim  x →9  9 − x   = 1/ 6 xem thử rơi vào loại   dạng vô định nào để từ đó đưa ra cách khử dạng vô định đó ? Hai giới hạn ở câu b,c + Rơi vào dạng vô định 0/0 rơi vào dạng vô định Cách khử: Tìm cách rút gọn nào? Cách khử dạng tử và mẫu cho x-a vô định đó HĐ2: Bài tập 42e.f Gv gọi 2 học sinh lên Học sinh lên bảng làm 42e) bảng tiếp tục làm 2 câu e.f Học sinh theo dõi x 4 − x 3 + 11 Gv cho học sinh nhận xét lim = +∞ x →+∞ 2x − 7 bài làm của học sinh 42 f ) ? Hai giới hạn này rơi vào +Dạng vô định ∞ / ∞ dạng vô định nào? Cách Rút gọn cho tử và mẫu cho x4 + 4 lim = −∞ khử? x với số mũ lớn nhất x →−∞ x+4 GV lưu ý cho học sinh: Khi x dần về âm vô cực thì x âm HĐ3: Bài tập 44d), 45a,b
  2. Gv cho học sinh thảo Các nhóm tự cùng nhau Bài 44d) luận theo nhóm theo thảo luận theo sự hướng KQ:+ ∞ trình tự các bước sau: dẫn của giáo viên B1: xác định giới hạn có Bài 45a) rơi vào dạng vô định nào KQ:+ ∞ không nếu có thì rơi vào Bài 45 b) dạng nào KQ: 1/2 B2: Cách khử dạng vô định đó B3: Tìm kết quả cho giới hạn đó Gv kiểm tra các nhóm Đại diện các nhóm trả lời HĐ4: Bài tập thêm Gv ra cho học sinh bài Các nhóm tự cùng nhau Tính tập làm thêm thảo luận để đưa ra 1  1  lim n  − (1 + x + x 2 + ... + x n  Gv cho học sinh thảo phương án giải bài này + x →0 x  1− x  luận theo nhóm 1  1 1 − x n +1  Gv có thể hướng dẫn = lim n  −  x →0 x  1− x 1− x  + cho học sinh nếu học sinh gặp khó khăn 1 x n +1 = lim n . =0 • Tính tổng trong x → 0+ x 1− x ngoặc trước Đại diện nhóm trình bày Gv nhận xét kết quả 3. Cũng cố: Gv nhắc lại các dạng vô định và phương pháp khử từng dạng Lưu ý khi x dần về a+, a- thì xlớn hơn a,xnhỏ hơn a 4. Hướng dẫn về nhà: Giải các bài tập còn lại trong sgk và xem trước bài Hàm số liên tục Nguồn maths.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2