BẢN CAM KẾT (COMMITMENT FORM) ( V/v Bảo mật tiền lương – Salary Security )

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.088
lượt xem
75
download

BẢN CAM KẾT (COMMITMENT FORM) ( V/v Bảo mật tiền lương – Salary Security )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢN CAM KẾT(COMMITMENT FORM)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN CAM KẾT (COMMITMENT FORM) ( V/v Bảo mật tiền lương – Salary Security )

  1. (Form No.) Three Tree Company TT:10.09 Ngày Saturday, January 09, 2010 BM.08.01          15/05/2004  Phòng Nhân Sự (HR Dept) BẢN CAM KẾT (COMMITMENT FORM) ( V/v Bảo mật tiền lương – Salary Security ) • Tôi đứng tên dưới đây là (My name’s): ............................................................................... • Hiện đang đảm nhận vị trí (Current Job title):.................................................................... • Thuộc bộ phận (Dept.):........................................................................................................ • Ngày nhận việc tại công ty (Date of Start working): .......................................................... • Số CMND (ID Card No.): …………… cấp ngày (Date of issue)…tháng … năm……. tại (At):.................................................................................................................................. • Địa chỉ thường trú (Permanent Address): ........................................................................... • Địa chỉ tạm trú (Temporary Address): ................................................................................. • Số điện thọai liên lạc (Contact Phone): ............................................................................. Tôi xin cam kết trước Ban Giám Đốc Công ty TNHH Tín Trực về việc thực hiện tốt yêu cầu sau (I pledge with the Board of Manager of Tin TrucCompany to abide the following): Kể từ ngày hôm nay và trở về sau, theo yêu cầu của Công ty, cá nhân phải đảm bảo được tính bảo mật tiền lương của mình. Cam kết không tiết lộ hoặc thăm hỏi tiền lương của bất kỳ đồng nghiệp nào. Nếu bị phát hiện, mọi cá nhân liên quan sẽ bị xử lý kỷ luật bằng việc hạ bậc lương (tùy theo mức độ vi phạm). (From now on, as company’s request, I pledge to keep my salary in secret, do not reveal mine or ask the colleague about his/her salary. If being discovered the break, every involved person will be reduced to a lower salary rank according to broken degree) Bắc Giang, ngày ……. tháng ……..năm 2009 (Bac Giang City, ……………………….2009) Người cam kết (Form filler)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản