Bảng biểu

Chia sẻ: Lan Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
62
lượt xem
3
download

Bảng biểu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Fixed column with: Sẽ cố định chiều rộng của mỗi cột là: Auto tự động căn chỉnh chiểu rộng cho cột. Hoặc bạn gõ vào độ rộng của mỗi cột vào mục này. (tốt nhất chọn Auto, vì bạn có thể căn chỉnh độ rộng của các cột sau này)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng biểu

 1. CHƯƠNG 2 : BẢNG BIỂU 2.1 TẠO CẤU TRÚC BẢNG 2.2 ĐỊNH DẠNG BẢNG BIỂU 2.3 TÍNH TOÁN TRÊN BẢNG 2.4 SẮP XẾP DỮ LIỆU TRÊN BẢNG 2.5 THANH CÔNG CỤ TABLES AND BORDERS
 2. 2.1 TẠO CẤU TRÚC BẢNG 2.1.1 Chèn bảng mới 2.1.2 Sửa cấu trúc bảng 2.1.3 Trộn ô, tách ô
 3. 2.1.1 Chèn bảng mới Cách 1 Sử dụng mục insert table Table/ insert / Table Gõ số cột : Number of columns Gõ số dòng Number of rows Tới
 4. Fixed column with: Sẽ cố định chiều rộng của mỗi cột là: Auto tự động căn chỉnh chiểu rộng cho cột. Hoặc bạn gõ vào độ rộng của mỗi cột vào mục này. (tốt nhất chọn Auto, vì bạn có thể căn chỉnh độ rộng của các cột sau này)
 5. AutoFit contents: Tự động điều chỉnh độ rộng các cột khít với dữ liệu trong cột ấy.
 6. AutoFit window: Tự động điều chỉnh độ rộng các cột trong bảng sao cho bảng có chiều rộng vừa khít chiều rộng trang văn bản.
 7. Auto format: cho phép bạn chọn một số mẫu bảng đã có sẵn. Chọn kiểu định dạng ở đây.
 8. 2.1.1 Chèn bảng mới Cách 2 Insert Dùng nút Table Insert Table trên thanh công cụ Standard: Bấm chuột vào nút Insert Table, giữ nguyên chuột để quét đủ số dòng và cột như ý rồi
 9. 2.1.1 Chèn bảng mới Cách 3 Dùng công cụ Draw Table: Sau khi nhấp chọn Draw Table trên thanh công cụ Tables and Borders, con trỏ chuột biến thành hình cây bút.
 10. 2.1.1 Chèn bảng mới Cách 4 Dùng AutoFormat Menu Tools/AutoCorrect Options Click AutoFormat As You Type Tại một đoạn mới, bạn gõ một loạt dấu cộng liền nhau sau một khoảng trắng hoặc khoảng tab rồi Enter. (ví dụ: ++++ sinh ra 3 cột).
 11. 2.1.1 Chèn bảng mới Cách 5 Dùng AutoText: Design table Ch o ïn k h o á i b a û n g Tool Option \ Autocorrect options \ Auto Text. Đặt AutoText có tên là 45 cho kiểu bảng 4 dòng và 5 cột. Khi cần dùng đến kiểu bảng nào thì gõ tên kiểu ấy rồi click F3.
 12. Gõ tên bảng
 13. 2.1.1 Chèn bảng mới Cách 6 Convert Text to Table Dùng để tạo bảng từ dữ liệu sẵn có ở dạng văn bản. Quét khối văn bản cần tạo bảng Table > Convert > Text to Table. Tại Separate text at chỉ định kiểu ký tự hiện dùng để phân cách cột.
 14. 2.1.2 Sửa cấu trúc bảng Chèn thêm Columns, Rows, Cells Click Table | Insert
 15. 2.1.2 Sửa cấu trúc bảng Để xoá Columns, Rows, Cells Click Table | Delete
 16. 2.1.3 Trộn ô B1: Bôi đen các ô cần trộn B2: Mở Table | Merge Cell. Khi đó các ô đã chọn sẽ được trộn thành một ô.
 17. 2.1.3 Tách ô Tách ô thành nhiều ô Table \ split cells
 18. 2.2 ĐỊNH DẠNG BẢNG BIỂU 2.2.1 Định dạng dữ liệu trong ô 2.2.2 Tô nền, kẻ viền
Đồng bộ tài khoản