BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM PHÂN CẤP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
264
lượt xem
196
download

BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM PHÂN CẤP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM PHÂN CẤP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM PHÂN CẤP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

  1. by Ngo QuangThuat Bảng đánh giá phân cấp VHDN Phụ lục 14 BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM PHÂN CẤP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Stt Yêu tố Trọng Phân cấp Tổng số điểm Yếu-1 T.bình-2 Khá-3 Mạnh-4 1 Kiến trúc của Doanh nghiệp 0.367 2 Sản phẩm 0.551 3 Máy móc, công nghệ 0.367 4 Các nghi lễ 0.551 5 Giai thoại 0.551 6 Biểu tượng 0.734 7 Ngôn ngữ, khẩu hiệu 0.734 8 Phong cách giao tiếp.ngôn 0.734 ngữ 9 Sứ mạng của tổ chức, triết lý 0.734 kinh doanh 10 Tri thức của doanh nghiệp 0.734 11 Quy trình, thủ tục, hướng 0.551 dẫn, các biểu mẫu 12 Phong cách lãnh đạo 0.551 13 Sự phân chia quyền lực 0.367 14 Tính cách của doanh nghiệp: 0.734 15 Lý tưởng 0.551 16 0.734 Niềm tin 17 Chuẩn mực đạo đức 0.551 TỔNG CỘNG Ghi chú: Tổng điểm = Trọng số * điểm phân cấp Tổng cộng bằng tổng điểm Điểm bằng tổng cộng / 10 VHDN được phân làm 4 lọai như trên theo mức điềm số + Mạnh: trên 3 – 4 (không có yếu tố nào cấp yếu, tối đa có 2 yếu tố cấp TB) + Khá: trên 2 – 3 (tối đa có 2 yếu tố cấp yếu) + TB: trên 1 – 2 + Yếu: dưới 1 Version 1.0 Page 1 of 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản