bảng từ vựng tiếng anh chuyên ngành may mặc.

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

6
2.603
lượt xem
462
download

bảng từ vựng tiếng anh chuyên ngành may mặc.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

bảng từ vựng tiếng anh chuyên ngành may mặc là tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành may mặc, thiết kế thời trang có thêm tài liệu để tham khảo nghiên cứu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảng từ vựng tiếng anh chuyên ngành may mặc.

 1. bảng từ vựng tiếng anh chuyên ngành may mặc
 2. B NG T V NG TI NG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY M C ENGLISH VIETNAMESE A 1 Abb s i canh, s i kh (v i) 2 Accessories card b ng ph li u 3 Accessories chard bàng cân i nguyên ph li u 4 Add hangtag th bài c bi t 5 After a pattern theo m t m u tương ph n 6 Against each other 7 Alter thay i, bi n i 8 Amery, to adjust i u ch nh 9 Angle góc 10 Ankle m t cá chân 11 Approved swatches tác nghi p v i 12 Arm tay 13 Armhole vòng nách 14 Armhole depth h nách 15 Armhole panel n p vòng nách ư ng ráp vòng nách 16 Armhole seam 17 Armhole, armpit vòng nách 18 around double-piped pocket quanh túi vi n ôi quanh cơi 19 Around pipes 20 Article no ch ng lo i, s 21 Assemble de cúp lót 22 Assemble lining ráp áo lót 23 Assemble out shell ráp áo chính 24 Assort color ph i màu 25 Asymmetric i x ng 26 At waist eo 27 At waist height cao c a eo 28 Attach làm cho ch t 29 Attachment gá l p ư ng di u có v i v n/ch v n 30 Attachment of waste fabric 31 Auto close end zipper dây kéo b ch n ph n cu i 32 Auto open end zipper dây keo m bung ph n cu i Automatic pocket welf sewing 33 machine máy may túi t ng 34 Automatic serge máy v a may v a xén t ng
 3. 35 Automatic sewing machine máy may t ng 36 Automatic welf winder máy ánh su t t ng B 37 Back belt dây n t thân sau 38 Back body thân sau 39 Back collar height cao c sau 40 Back hem facing áp lai sau 41 Back lining lót thânsau 42 Back neck insert n p c sau 43 Back neck to waist h eo sau 44 Back neck width (seam to seam) r ng c sau 45 Back panel Ph i thân sau 46 Back patch mi ng áp thân sau 47 Back pleat facing áy ly thân sau 48 Back rise áy sau 49 Back rise length dài áy sau 50 Back sleeve tay sau x tà lưng 51 Back slit cá lưng 52 Back strap dây lu n lưng, bo phía sau 53 Back waist band 54 Back yoke ô sau 55 Backside collar vòng c thân sau 56 Badge mi ng nhãn thêu, c i m 57 Badge v theo, phù hi u nhãn, ph ki n 58 Band knife dao c t c nh 59 Bar tack ính b 60 Bar tack misplaced óng b sai v trí 61 Bar tack machine máy ính b 62 Barcode hangtag th bài vi tính 63 Be buttoned cài nút l i 64 Bed gown ng 65 Bellows pleat li h p 66 Bellows pocket túi h p 67 Belt dây n t 68 Belt loop dây passant (dùng x dây n t) 69 Belt loop dây curoa 70 Belt loops dây n t treo 71 Belt loops above dart dây khuy qua ly 72 Bias cut xéo trong canh s i 73 Bias tape dây xéo
 4. lai lư c 74 Bind hem ư ng may lư c 75 Bind seam ư ng di u lư c 76 Bind stitching 77 Binder machine máy vi n 78 Binding dây trang trí 79 Bind-stitching machine máy v t lai qu n 80 Blazer hp 81 Blind cu n vi n ư ng may gi 82 Blind seam 83 Blind stitch m khuy 84 Blind stitching may khu t qu n bu c túm (n m t chơi TT) 85 Bloomers 86 Bobbin ng ch (trong máy may), ng ch 87 Bobbin case thuy n 88 Bobbin winder máy qu n ch 89 Bodice v t trên c a áo dài, áo lót 90 Body thân, mình 91 Body length (side neck to hem) dài áo 92 Bond dán 93 Bottom distance kho ng cách nút 94 Bottom down collar c áo có nút cài uc 95 Bottom hem width to b n lai 96 Bottom hem width (center welt) r ng lai 97 Bottom hip v t áo 98 Bottom hole placket n p khuy 99 Bottom of pleat dáy c a n p g p 100 Bottom width r ng bo lai ư ng vi n 101 Bound seam 102 Box pleat ly h p 103 Box pocket túi h p 104 Bra áo ng c 105 Braided hanger loop dây treo b ng v i 106 Braided piping vi n v i 107 Braided khe 108 Breast pocket túi ng c cơ i n g c 109 Breast selvage 110 Breast selvage chít ng c 111 Broken góc gãy 112 Broken stitches t ch 113 Bubbled dp
 5. 114 Bubbling ni 115 Buckle khoá cài ch t, khoá th t lưng 116 buckle pin 117 buckle pin kp 118 Bulky c ng k nh 119 Bundle x p` 120 Bust dart Ply ng c 121 Bust dart chít ben 122 Botton color màu nút 123 Botton distance kho ng cách nút 124 Botton holding machine máy m khuy 125 botton hole khuy 126 botton hole (v) làm khuy nút cơi khuy 127 Botton hole placket mũ i n p khuy 128 Button hole placket facing máy khuy m t ph ng (khuy u 129 buttong holing machine tròn) 130 Button loop dây nút 131 Button machine máy ính nút ph n dư i c a nút b m 132 Button of snap button 133 Button pair nút ôi cơi nút 134 Button placket 135 Button placket facing áp n p nút, m t i n p nút. ư ng may n p nút 136 Button placket seam 137 Button sewing machine máy óng nút 138 Button shank chân nút 139 Button taking machine (Bar tack) máy ánh b s ngưng s n xu t 140 By off 141 By out s s px p C 142 Calf lining (above zip) lót g i (trên dây kéo) 143 Care label nhãn gi t 144 Carton excess bulge thùng quá h p 145 Center back fold g p gi a sau, n p x p thân sau ư ng gi a thân sau 146 Center back seam 147 Certify (certificate) vô d u m 148 Chalk mark ph n 149 Chest (below a hole 2,5 cm) vòng ng c 150 Chest point i m ng c 151 cleaning stain gi t xong có d u
 6. 152 Cleaning wax sáp t y bám rũ 153 cling (v) 154 Clip k p, nh hình 155 Clip b ai thùng (k p b : clipper) 156 Clip c t xén 157 clipper kéo nh (c t ch ) khoá ư ng may 158 close a seam 159 close front edges with clip khoá c nh 160 cloth clamp k pv i 161 cloth cutting table bàn c t v i 162 coarse, harsh, rough thô 163 collar band c nh lá c 164 collar contrast i màu, ph i màu 165 collar corner góc c 166 Collar depth b nc ư ng di u c 167 Collar dividing seam 168 Collar edge c nh c 169 Collar gusset lá c 170 collar pocket túi c 171 collar point góc c 172 Collar point detachable to b n r i c ư ng may c 173 collar seam 174 collar shading khác màu, bóng màu 175 collar shade uc 176 collar stand chân c áo 177 Collar stand pattern r p chân c ư ng ráp chân c 178 collar stand seam 179 Collar trap cá c 180 Collar trap facing áp cá c 181 collar support chèn c 182 collar tunnel ng lu n dây c 183 collar/hood zip length dài dây kéo gi a c và nón 184 color cross stain (color stain) bi loang mau 185 color matching i p màu, ng màu 186 color shading khác màu 187 Color shading complete set ph i b khác mau 188 Commodity=goods hàng hoá nhãn thành ph n (nhãn ch t lư ng) 189 Composition label Computer pattern making size máy i sơ 190 digesting b ng vi tính
 7. 191 grinding, maker making 192 Concealed color thread trong lót còn sót ch khác màu 193 Consumption nh m c 194 Contrast bar tack cá ph i 195 Contrast color màu i 196 Contrast color ph i màu 197 Contrast panel n p ph i ư ng ráp so le 198 Contrast panel 199 contrast part of shell ph n ph i c a l p ngoài 200 contrast piping vi n ph i 201 Contrast thread ch ph i 202 Cord dây lu n 203 Cord stopper ch n dây lu n 204 Cotton v i s i bông, v i thô 205 Cotton dây lu n 206 cover che ph 207 cover fleece d ng lót 208 covered placket n p che nút 209 Crease (v) in pg p 210 Crease mark d ux p 211 Cross out b ra m t bên 212 Crosswise grain canh ngang 213 Crotch áy 214 crotch depth h áy lót 215 crotch length dài áy 216 Croughed hook que an, móc thêu 217 Cuff c tay áo 218 Cuff depth-elastic to b n lai (thun) 219 Cuff edge C nh c tay áo 220 cuff facing áp c tay áo 221 Cuff flap thép tay 222 Cuff height b n c a tay m măng s t 223 Cuff opening 224 Cuff seam ráp bo tay 225 Cuff seam ráp c tay áo ư ng may bát tay 226 Cuff seam c t ngư c chi u tuy t 227 Cut against nap direction 228 Cut with nap direction c t cùng chi u tuy t bàn hư ng d n c t 229 Cuting specifications D
 8. ch b hư 230 Damaged area Bao b hư 231 Damaged poly bag 232 Dart ply ch t 233 Decorative tape dây thêu, dây trang trí 234 Deep scoop neck c ch U 235 Defect description khuy t i m 236 Densities of top stitching m i ch l n nh không u 237 Depth of pleat sâu c a ply 238 detachable có th thao r i ra 239 Detachable collar zip length dài dây kéo c lót tháo r i ra ư c 240 Detachable lining 241 Diagonally xéo ngã tư áy 242 Diamond crotch 243 Dirty cleaning equipment thi t b t y 244 distance c ly, kho ng cách măt ply 245 distance of pleat edge ư ng di u 246 Dividing seam không căng 247 Don't make tight 248 Dotting/snap button machine máy d p nút ng Double (twin) needle lockstitch 249 sewing machine máy may 2 kim mũi ôi (mũi xích ôi) 250 Double chains stitched 251 Double collar c ôi 252 double fabric hai l p v i 253 Double fold g p ôi l i túi hai ư ng v i n p túi 254 Double piped pocket with lap túi cơi ôi 255 Double selvage pocket 256 Double shell l p chính ôi 257 Double sleeve tay ôi 258 Double stand collar c ng ôi 259 Double-breasted hai hàng 260 Draped neck c 261 Draw cord dây lu n 262 Dress coat áo uôi en (d hôi) 263 Dress maker th may n 264 Dressing gown áo khoát ngoài (sau khi t m-n ) 265 Drop bung/sút E 266 Ease c ng 267 easy-care b o qu n
 9. 268 Edge c nh b , mép ư ng may mí 269 Edge seam 270 Edge-stitch collar pleat may mí c x p ply 271 Elastic thun 272 Elastic band bo thun 273 Elastic loops dây khuy thun 274 Elastic tape dây thun 275 Elbow khu tay ư ng ráp tay phía sau 276 Elbow seam 277 EMB to pocket v trí may cách túi qu n v trí thêu cách sư n ngoài 278 EMB to side seam 279 Embed bông thêu 280 Embroidering machine máy thêu 281 Embroidery thêu 282 Emphasize 283 Enclosure xoay xung quanh End cutter machine (cutting 284 machine) máy c t 285 End stopper khoá chân u dây 286 Evaluate ánh giá 287 Even cân i mũi ch u 288 Even stitches l mũi 289 Excess stitches 290 Excessive thread ends ch con quá nhi u 291 Extra care label nhãn c bi t 292 Eye button hole khuy m t ph ng 293 Eyelet khuy m t cáo F 294 Fabric vi 295 Fabric, outer shell v i chính 296 Fabric defects nh ng l i c a v i 297 Fabric direction chi u v i 298 Fabric edge biên v i 299 Fabric faults s c vi 300 Fabric file wrong direction khác s v i 301 Fabric roll end u cây v i 302 Fabric slash machine máy ch n v i 303 Fabric, non woven fabric v i nylon 304 Face mt 305 Face side of fabric m t ph i v i
 10. 306 Facing mi ng áp trong 307 Factory lay out b trí m t b ng nhà máy 308 Fashionable h p th i băng dính 309 Fastening tape 310 Feed back thông tin ph n h i 311 Feed dog bàn l a 312 Felled binding seam slash máy c t và khâu vi n 313 Fiber s i th , c u t o nh 314 Fiber content thành ph n v i 315 Fill s i ngang 316 Filler cord dây lu n may g n 317 Finish and packing hoàn thành và óng gói 318 Finish garment thành ph m 319 Finished draw cord length dây lu n thành ph m 320 Finished size s o thành ph m 321 Fix (v) ép keo, nh v 322 Flag label nhãn c 323 Flap n p túi 324 Fleece d ng 325 Fluffy m m, x p 326 Fly yard s v i khác màu 327 Fold & stitch di u g p 328 Fold & stitch hem di u cu n lai ư ng g p, làm g p 329 Fold (n) 330 Fold (v) g p ply nón cu n l i ư c 331 Filded hoop ư ng ráp nón 332 Folded neckline seam thư c cong 333 French curve 334 From edge t c nh, t mép 335 From hem t lai 336 From point as unparsed pleat tù i m nh v làm ply t eo xu ng dư i 337 From wairt to bottom 338 From waist to hem t eo n lai 339 Front chest panel ph i ng c ve áo. M t i phía trư c 340 Front facing ư ng may i phía trư c, ư ng 341 Front facing seam ráp ve áo áp lai trư c 342 Front hem facing lót thân trư c 343 Front lining sâu c trư c 344 Front neck drop
 11. áy trư c 345 Front rise dài áy trư c 346 Front rise length eo trư c 347 Front waist length bo phía trư c 348 Front waistband to b n ô trư c 349 Front joke width 350 Front zip length dây kéo ng c 351 Frontal c a qu n 352 Fudging keo 353 Full container loader con y 354 Fullness ùn v i 355 Fur collar c lông 356 Fur, pile lông 357 Fuse (v) ép (keo vào v i) 358 Fusible keo dán 359 Fusible tape keo dán 360 Fusing interlining/non-woven fabric keo lót ép G 361 Garment defects l i thành ph m làm nhăn, làm dún l i 362 Gather (v) 363 Gauge kh v i 364 Generator máy phát i n 365 Grade (v) phân lo i 366 Grease (v) vi n 367 Gusset hình thoi 368 H 369 Half bias góc chéo 370 hand tag th bài 371 Hanger máng áo, móc treo 372 Hanger loop dây treo 373 hanging loop dây móc áo (may trong áo) 374 head u máy 375 Hem lai 376 Hem (v) v t lai 377 Hem edge cu n lai 378 Hem facing áp lai 379 Hem length vòng lai 380 hem pleat ply lai 381 Hem to pocket bottom c ly t lai n dây túi 382 Hem tunnel ng lu n lai 383 Hem width to b n lai
 12. 384 High bust cao ng c 385 High round collar c sen vuông ng 386 Hip hoông thư c t o 387 Hip curve cong hông 388 Hip side doc qu n 389 Hip width ngang mông 390 Hole rách,l ng nón (mũ trùm u), móc 391 Hood 392 Hood center piece sóng nón ư ng may gi a 393 Hood center seam mép c a mũ 394 Hood edge 395 Hood height cao nón 396 Hood length dài nón ư ng may tra nón vào c 397 Hood neckline seam 398 Hood panel mi ng áp trên túi mũ 399 Hood pocket ư ng may mũ 400 Hood seam mi ng á mũ, cá nón 401 Hood strap ư ng may lu n mũ 402 Hood tunnel 403 Hood width r ng nón 404 Hoop center piece ph n gi a nón ư ng gi a nón 405 Hoop center seam ư ng di u nón 406 Hoop diving seam 407 Hoop edge c nh nón ph n sư ng nón 408 hoop inside piece 409 Hoop mark khung thêu 410 Hoop panel n p nón 411 Hoop skirt váy ph ng 412 Hoop strap cá nón 413 Hoop tunnel ng lu n dây nón 414 Horizontal ngang ư ng ngang 415 Horizontal dividing seam 416 Horizontal facing áp ply ngang 417 Horizontal panel n p ngang 418 Horizontal panel facing áp n p ngang 419 horizontal pleat ply ngang 420 Horizontal pleat as tunnel ply ngang làm ng lu n I 421 I.T.F sticker gi y dán (bao PE) 422 Imitated pocket túi gi
 13. túi cơi gi 423 Imitated selvge pocket 424 Imitated slit gi x tà 425 Imitation antique leather gi da 426 Imitation button hole khuy áo 427 Imitation leather v i gi da 428 In pocket height cao c a túi 429 Inclusive of c ng 430 Incomplete stitching di u không n nh ph ng, trơn bóng 431 Increased theo hư ng 432 Indirection 433 Inner body thân trong 434 Inner body pleat ply trong 435 Inner fold g p phía trong 436 Inner lining lót 437 Inner pocket túi trong 438 Inner sleeve tay trong ư ng may trong 439 Inner stitch 440 Inner waistband bo phía trong 441 Innovation s im i 442 Insert chen vào 443 Inside 1st collar c trong th nh t 444 Inside 2nd collar c trong th hai 445 Inside collar c trong 446 Inside left chest pocket túi ng c trái áo trong 447 Inside leg n p trong n p che dư i 448 Inside placket 449 Inner lining keo dán 450 Interfere bôi, t y, xoá 451 Inverted pleat n px pg p ư ng may khu t (s p mí) 452 Invisible stitch 453 iron table bàn i J 454 Jacket áo gió 455 Jacket collar c dangton 456 Join (v) n i li n 457 Join together (v) n il i 458 Joining stitches not aligned n i ch kh ng trùng K áo c b bình thư ng 459 Kent collar
 14. 460 Kimono sleeve tay áo kimono 461 Knee u g i, vòng g i 462 Knitted collar bo c măng-sê bo thun 463 Knitted cuff 464 Knitted waistband bo len 465 Knitting machine máy d an len (len, s i) 466 Knot (v) th t nút, c t l i L 467 Label attaching machine máy k t nhãn 468 Lapel button khuy b c 469 Lapel collar c lt 470 Lapel corner góc nh n ve 471 Lay out the lines to rang (a rang) (v) x pl i 472 Lay pleat edge x p ply 473 Lay pleat opposed direction tn pg p 474 Lay (v) tn m 475 Layer l pv i 476 Leather piping da vi n da vi n răng răng cưa 477 Leather zigzag piping m t i tư c trái 478 Left front facing 479 Leg opening bo ng, vòng ng, r ng ng 480 leg zip length dây kéo ng 481 Lengthwise grain canh d c ư ng chu n 482 Line 483 Line rolling cu n chy n chuy n trư ng 484 Line leader, line supervisor 485 Linen v i gai, v i lanh 486 Liner rise h áy lót 487 Liner shell lót chính 488 Lining v i lót 489 Lining article lo i v i lót 490 Lining bias tape dây treo b ng v i lót xéo 491 Lining pattern r p lót ư ng ráp lót 492 Lining seam 493 Lining joke decoup lót ô v i lót dư i decoup 494 Lining joke under loose joke máy may mũi khoá 495 Lock stitches 496 Loop dây khuy 497 Loop fastener cài dây khuy 498 Loose l ng, h , không ch t
 15. 499 Loose back joke decoup thân sau 500 Loose sleeve joke decoup tay, decoup tay l ng 501 Loose stitches l ng ch 502 Loose joke ôr i 503 Loose joke hem lai decoup 504 Loose joke pleat ply lai decoup 505 Low round collar c sen vuông n m 506 Low turtle neck c l th p 507 Low V collar c sen nh t c dư i 508 low collar c dư i th 1 509 Lower 1st collar c dư i th 2 510 Lower 2nd collar chân c dư i 511 Lower collar stand ph n dư i tay 512 Lower sleeve 513 lower sleeve lining lót b ng tay ư ng may tay dư i 514 Lower sleeve seam thư c vuông góc 515 L-square 516 Lump of thread sót ch trong lót M 517 Magic chalk, disappearing chalk ph n v bay màu 518 Main label, woven label nhãn chính 519 Make blind stitch (v) v t ch 520 Mandarin collar c l nh t 521 Manual cloth notched c t khía v i ch V b ng tay 522 Mark ánh d u 523 Matched i x ng 524 Material nguyên li u thư c dây 525 Measure tape lót dư i 526 Mesh 527 Mismatch không i x ng 528 Missing b sót thi u mũi 529 Missing stitches 530 Misweave yarn l is i 531 Miter corner góc thu, góc 45 532 Mix up, upset (v) làm r i 533 Mixed l n size mô tơ 534 Motor N 535 Narrow side phía m ng
 16. 536 Nearly joint ch n i quá l n 537 Neck band b nc 538 Neck drop sâu c vòng c , ư ng tra c 539 Neckline 540 Needle bar tr kim 541 Needle detector máy dò kim 542 Needle hole lo kim 543 Needle set screw c hãm kim n p y 544 Needle treaks biên v i l kim 545 Nippers km 546 Non function vô hi u 547 Non-vent fabric interlining keo lot d ng d u b m, nh v (trên sơ 548 Notch ) 549 Notch cutter k mb md u 550 Number (v) ánh s 551 Nylon bias tape dây nylon c t xéo O 552 Object, protest (v) ph n i 553 Odor smell v i có mùi 554 Off center không ngay gi a 555 Oil stain du 556 Old brass b c c ( c tính c a phù hi u) 557 On center of inside gi a b n trong áo mũi may b h 558 Open seam 559 Opening in edge c nh h 560 Opening of loop lo i qua, lu n qua sư n ngoài 561 Out seam 562 Outer body thân ngoài 563 Outer fold g p phía ngoài 564 Outer sleeve tay, ph n trên, hai l p, tay ngoài 565 Outside 2 nd collar c ngoài th 2 566 Outside collar c ngoài 567 Outside sleeve tay ngoài 568 Over arm (shoulder to cuff) dài tay (t vai n c a tay) 569 Over edge/ overlock v t s , v t ch ư ng ép 570 Over edge seam 571 Over edges v ts 572 Over lapped ch m 573 Overlock grinning v t s nh ch 574 Overlock loose stitches v t s l ng ch
 17. ư ng răng cưa 575 Overlock stitch 576 Overlock twist v t s b cu n b 577 Overlocking machine máy v t s óng quá s lư ng 578 Over packed quá tr ng lư ng 579 Over weight 580 Overlap (v) t ch ng lên P 581 Packing machine máy n p ai 582 Padded collar c dún 583 Panel np 584 Panel facing áp n p 585 Pants qu n 586 Pap pattern, pap grading r p gi y 587 Paper clip k p gi y 588 Parallel song song 589 Partial ironing i chi ti t 590 Patch mi ng p 591 Patch on inner body mi ng p lên thân trong 592 Patch pocket túi p 593 Pattern rp 594 Pattern (Sample) piece chi ti t c t 595 Pattern No s oder, s r p 596 Pedal regular bàn p gia t c bút chì và bút thư ng 597 Pencils and pens 598 Peplum v t áo 599 Perpendicular vuông góc 600 Pillow g i n m, t m lót 601 Pillow case áo g i 602 Pin kim gút keo răng c t v i 603 Pinking shears 604 Pins inh ghim ư ng vi n gân 605 Pipe hem dây vi n/dây piping, ư nggân 606 Piping 607 Placket n p, n p c nh 608 Placket facing n p áy c nh, m t i n p nút ư ng ráp n p c nh, ư ng may 609 Placket seam np 610 Plastic-clip nút m nh a 611 Pleat ply 612 Pleat edge c nh ply, mép c a n p g p
 18. 613 Pleat facing áp ply, m t i n p ply 614 Pleat strap cá ply 615 Pleat width b r ng c a n p g p n p nhăn 616 Pleat, wrinkle, pucker 617 Pleats x p ply 618 Pocket bag túi lót 619 Pocket corner góc túi 620 Pocket creaser may ép túi, may g p túi 621 Pocket facing m túi, áp túi 622 Pocket flap n p túi 623 Pocket height chi u cao túi 624 Pocket lining lót túi mép túi, cơi túi 625 Pocket lip 626 Pocket loop vòng cài nút túi 627 Pocket opening/mouth mi ng túi 628 Pocket panel n p túi 629 Pocket strap bast túi 630 Pocket zip length dây kéo túi 631 Point tacking i mc ab 632 Poor pressing i không p bàn i hơi 633 Portable steam presser 634 Position v trí i r ư ng may, ư ng may h 635 Press open seam 636 Press è, n xu ng, i 637 Press mark cán v i ư ng may h 638 Press open seam 639 Presser foot chân v t 640 Pressing foot screw c bát chân v t 641 Pressing board m t bàn i 642 Pressing buck i cùi ch 643 Pressing defect i không p 644 Pressing mark du i 645 Price ticket th bài giá 646 Process quy trình, (v) gia công 647 Process, trash, operation công o n 648 Proportion s cân i làm dúm l i, lam nhăn, ư ng may nhăn 649 Puckering 650 Pull (v) kéo 651 Puncher cl
 19. 652 Push, speed up y, thúc y 653 Put tie belt into hang loop dây vòng c Q s lư ng 654 Quality 655 Quality control ki m ph m s n lư ng lên chuy n 656 Quality the line di u lót, lót may ch n gòn hình quà 657 Quilted lining trám 658 Quilting ch n (gòn) R 659 Rack giá treo áo ư ng raglang 660 Raglan 661 Raglan sleeve tay raglang, tay raglang 662 Raglan top i m nh n c a raglan v n chuy n b ng ư ng s8át 663 Rail transport b v i x p l i, ư ng v t s l ng 664 Raw edge 665 Ready made belt dây làm s n 666 Ready made piping vi n thành ph m, n p túi làm s n làm tăng lên, phóng i 667 Reinfore, support 668 Reject không ch p nh n 669 Relaxed êm 670 Remains th a 671 Removal bvn 672 Repair, amend, correct s a ch a ư ng may lư c 673 Reposition seam 674 Reuse tái sd o ngư c 675 Reverse 676 Reverse side of fabric m t trái v i 677 Roll cu n l i 678 Round neck c tròn dãy, ư ng 679 Row 680 Rubber badge nhãn cao su 681 Rubber band stitch machine máy may dây cao su c bá tư c 682 Ruffle collar 683 Ruler u dây kéo ch y l ch ư ng ch 684 Run cut 685 Run off s p mí 686 Run off stitching di u s p mí 687 Run out may ply ch t bông thêu dơ 688 Rusty
 20. S kimbăng 689 Safety pin khăn choàng 690 Scarf c nh khăn 691 Scarf edge 692 Screw punch, cloth drill dùi l 693 Sealing khoá b ng ư ng may, ư ng n i 694 Seam ư ng biên, ư ng ch a may 695 Seam allowance ư ng may túi 696 Seam pocket 697 Season mùa hàng 698 Season label nhãn mùa ư ng mông 699 Seat seam túi cơi 700 Selvage pocket 701 Separate horizontally chi ti t ngang 702 Set in tra vào 703 Set cách làm 704 Set in sleeve tra tay cơi túi p 705 Set on selvage pocket 706 Set on d ng lên, t vào, p lên di u lên ư ng v m u 707 Sew on as pattern 708 Sew on with zigzag sewing maching v t lên, may d n lên b ng máy zizag 709 Sewing not follow specified cách may không h p yêu c u 710 Shank button nút hình kh i n m 711 Shape panel n p nh hình 712 Shawl collar c sam c nh khăn v i góc ve 713 Shawl collar with lapel edge 714 Shearing kéo l ch, v n 715 Shears = Scissors kéo c t v i 716 Shell covered buckle r p khoá dài 717 Shell fabric v i chính 718 Shiny bóng láng 719 Shipping marks ký hi u ghi trên thùng bao bì áo sơ mi 720 Shirt 721 Shoulder vai 722 Shoulder bone nh u vai 723 Shoulder length = shoulder width r ng vai 724 Shoulder pad m vai ư ng may vai (vai con) 725 Shoulder seam 726 Shoulder strap c u vai 727 Shoulder joke ô vai
Đồng bộ tài khoản