Báo cáo chương 3: Các qui luật địa lý chung của trái đất

Chia sẻ: Lê Hữu Lợi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
233
lượt xem
85
download

Báo cáo chương 3: Các qui luật địa lý chung của trái đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày: Tính hoàn chỉnh của vỏ cảnh quan; Sự tuần hoàn của vật chất và năng lượng của vỏ cảnh quan; Tính nhịp điệu của vỏ cảnh quan; Qui luật địa đới; Qui luật phi địa đới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo chương 3: Các qui luật địa lý chung của trái đất

 1. BÁO CÁO CHƯƠNG 3: CÁC QUI LUẬT ĐỊA  LÝ CHUNG CỦA TRÁI ĐẤT GVHD :Thầy HÀ QUANG HẢI ́ Nhom 2
 2. 1 Tính hoàn chỉnh của Vỏ cảnh quan 2 Sự tuần hoàn của vật chất và năng lượng của Vỏ cảnh quan 3 Tính nhịp điệu của Vỏ cảnh quan 4 Qui luật địa đới 5 Qui luật phi địa đới
 3.  Vỏ cảnh quan Trái đất là một thể thống nhất và hoàn chỉnh về mặt cấu trúc thành phần, nhưng không đồng nhất về mặt lãnh thổ, có sự phân dị thành các địa tổng thể với qui mô khác nhau.
 4. Bất kỳ địa tổng thể ở qui mô nào cũng là một hệ thống có các đặc 3) Sự thống nhất nội hệ điểm sau: thống chỉ có 2) Có mối tính chất tương đối, do 1) Gồm liên hệ với đó mỗi địa nhiều thành bên ngoài và tổng thể lại có phần cấu do đó mỗi thể phân hóa tạo và giữa địa tổng thể thành những chúng có là một bộ địa tổng thể mối quan phận của nhỏ hơn, tạo nên đặc tính hệ vật chất một hệ cấu trúc bậc và năng thống lớn của hệ thống lượng. hơn.
 5. Tính hoàn chỉnh của vỏ cảnh quan còn được tạo nên  bởi sự thống nhất của hệ thống vật liệu Mỗi thành phần của vỏ cảnh quan (nền đá, địa hình, thổ nhưỡng, nước, thế giới hữu cơ, v.v…) tồn tại và phát triển theo những qui luật riêng của nó. Tuy nhiên từng thành phần không tồn tại và phát triển một cách cô lập, mà chúng chịu ảnh hưởng của các thành phần khác và tác động ảnh hưởng của mình tới các thành phần khác.
 6. Do các thành phần cảnh quan Có sự phối hợp Nếu tổng Có sự trao hoạt động thể địa lý đổi không của tất cả hay vỏ cảnh ngừng vật các thành quan có một phần biến khâu nào đó chất và chúng thay đổi thì năng lượng thành một tất cả các giữa các hệ thống khâu còn lại thành phần vật liệu cũng thay với nhau thống đổi theo.  nhất, hoàn chỉnh.
 7.  Vídụ: Sự gia tăng dioxit cacbon trong khí quyển Trái đất nóng lên Băng ở vùng cực và trên núi cao sẽ tan dần Mực nước biển dâng cao Các vùng đất ven biển bị ngập Địa bàn sinh sống của con người và nhiều loại sinh vật bị thu hẹp.
 8.  Như vậy Vỏ cảnh quan về toàn thể là một hệ thống đồng thời vừa hoàn chỉnh vừa không cân bằng.
 9.  Mọi hoạt động kinh tế của xã hội loài người thực tế là sự can thiệp vào bước tiến triển xác định của quá trình tự nhiên trong Vỏ cảnh quan.  Các hoạt động đó…nhất định sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ tổng thể tự nhiên của cảnh quan và trải qua một thời gian có thể dẫn đến những kết quả bất ngờ, trong đó có cả các kết quả trái với ý muốn của con người.
 10.  Như vậy, những tác động của con người đã gây ra cho tự nhiên một chuỗi các phản ứng dây chuyền độc đáo với hàng loạt các thay đổi tự động.  Qui luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của Vỏ cảnh quan báo trước sự cần thiết trước hết phải đánh giá tác động môi trường một cách tỉ mỉ.Bất kỳ một lãnh thổ nào khi muốn sử dụng chúng vào các mục đích kinh tế dưới hình thức này hay hình thức khác.
 11. Khái niệm Mỗi đối tượng vật chất đều chứa đựng năng lượng-đó là khả năng sinh công trong quá trình vận động. Bởi vậy năng lượng được xem là động lực của mọi quá trình, làm biến đổi vật chất từ dạng này sang dạng khác. Những năng lượng mà trái đất giữ lại từ hai  nguồn năng lượng nội sinh và ngoại sinh ­  năng lượng mặt trời” 
 12.  Năng lượng từ Mặt trời là nguồn năng lượng chính của mọi quá trình diễn ra trong Vỏ cảnh quan.  Nguồn năng lượng này là động lực thúc đẩy sự trao đổi nhiệt trong khí quyển và trong thủy quyển, tạo nên sự cân bằng nhiệt trên trái đất và trả năng lượng dư thừa vào trong không gian
 13.  Ngoài sự trao đổi năng lượng, còn đồng thời có sự trao đổi vật chất của các nguyên tố hóa học với nhau, nhất là ôxi, hidrô, cacbon, nitơ v.v…  Ở nhiều qui mô khác nhau, có vô số vòng tuần hoàn năng lượng và vật chất hết sức đa dạng như vòng tuần hoàn của nước, vòng tuần hoàn của đá, vòng tuần hoàn sinh vật, vòng tuần hoàn của không khí, vòng tuần hoàn của các hải lưu, vòng tuần hoàn của khí cacbonic, của đạm hay của oxi v.v…
 14. 1 Khái niệm  Vòng tuần hoàn vật chất-năng lượng và các quá trình địa lý diễn ra trong vỏ cảnh quan có sự lặp lại theo thời gian với sự phát triển theo cùng một hướng gọi là tính nhịp điệp của Vỏ cảnh quan (hay qui luật nhịp điệu).
 15. Có hai kiểu nhịp điệu: 2) nhịp điệu theo chu kỳ là nhịp điệu 1) nhịp điệu theo có thời gian dao thời kỳ là nhịp động quanh một trị điệu có thời gian số trung bình như kéo dài đồng nhất chu kì hoạt động như ngày đêm, mạnh của mặt trời mùa, năm tháng… là 11 năm nhưng có thể dao động 9-11 năm một lần. …
 16. Nguyên nhân 2Thủy triều và 1.Sự vận động 1.Sự vận động trọng lực của Trái đất của Trái đất Sự thay đổi của lực Gồm có: nhịp điệu gây ra thủy triều, hoặc sự không đồng Ngày;mùa đều của trọng lực Chu kì 41 ngàn hình thành nhóm năm( về thay đổi kiểu nhịp điệu có vành khí hậu);chu khoảng dài khác kì100.000năm(với sự nhau: 1 năm, 2 năm, biến đổi nhiệt độ) 8,9 năm…
 17. Nguyên nhân 3) Hoạt động của 4) Vận động kiến Mặt trời tạo Với các nhịp điệu có Liên quan đến hoạt khoảng dài trung động kiến tạo của bình 2-3 năm, 5-6 vỏ Trái đất năm, 11năm, 22-23 năm, 30-35 năm và 80-90 năm
 18.  Biểu hiện  1) Nhịp điệu ngày đêm  là nhịp điệu dễ thấy nhất, phổ biến nhất, thể hiện ở hoạt động của mọi sinh vật hay con người: dao động của nhiệt độ không khí, gió đất và gió biển, hô hấp của cây.  2) Nhịp điệu mùa (nhịp điệu năm)  Sự thay đổi các mùa trong năm: biến đổi khí hậu, thủy văn (đóng băng, tan băng, nước lũ, nước cạn), các quá trình địa mạo, thổ nhưỡng, sự di cư của một số động vật, sự thay đổi hình dáng bên ngoài của thực vật. Nhịp điệu mùa có ý nghĩa rất lớn đổi với hoạt động kinh tế của con người.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản