Báo cáo "Đánh giá đất đai xã Mỹ Trà TP.Cao Lãnh"

Chia sẻ: Truongminh Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

1
296
lượt xem
92
download

Báo cáo "Đánh giá đất đai xã Mỹ Trà TP.Cao Lãnh"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các đơn vị bản đồ đất đai được thành lập là do kết quả chồng lắp các đặc tính đất, nước. Cụ thể được xây dựng dựa trên 3 bản đồ đơn tính của xã Mỹ Trà. LUT 1: 3 vụ lúa Lúa Đông Xuân – Lúa Hè Thu – Lúa Thu Đông. LUT 2: Cơ cấu 2 lúa + Màu (Hè Thu- Thu Đông/Mùa + Màu ĐX). LUT 3: Cơ cấu cây ăn quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Đánh giá đất đai xã Mỹ Trà TP.Cao Lãnh"

 1. GVHD: TRẦN NGỌC THÁI THÀNH VIÊN NHÓM 1 1 NGUYỄN THÀNH DUY 2 NGUYỄN BẰNG PHI 3 PHẠM MINH SANG 4 LA HỒNG THÔNG THẠO 5 LÊ HOÀNG NHƯƠNG 6 NGUYỄN VĂN CHÂU 7 NGUYỄN VĂN BỀN 8 PHẠM HỒNG TÂN
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO • PGS.TS. Lê Quang Trí,2004. Giáo trình Đánh Giá Đất Đai, ĐHCT • Lê Quang Trí, 1996. Bài giảng đánh giá đất đai. Khoa nông nghiệp. Đại Học Cần Thơ. • UBND, 2010. Báo cáo thuyết minh khảo sát phân vùng thích nghi đất đai xã Mỹ Trà, Tp Cao Lãnh.
 3. NỘI DUNG I GIỚI THIỆU CHUNG II BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI III CHỌN LỌC VÀ MÔ TẢ KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI IV CHỌC LỌC CHẤT LƯỢNG ĐẤT ĐAI VÀ YẾU TỐ CHUẨN ĐOÁN V BẢNG PHÂN CẤP YẾU TỐ CHO TỪNG KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VI PHÂN HẠNG KHẢ NĂNG THÍCH NGHI VÀ PHÂN VÙNG THÍCH NGHI
 4. BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI Các đơn vị bản đồ đất đai được thành lập là do kết quả chồng lắp các đặc tính đất, nước. Cụ thể được xây dựng dựa trên 3 bản đồ đơn tính của xã Mỹ Trà.
 5. Bản đồ độ sâu xuất hiện tầng phèn
 6. Bản đồ độ dày tầng canh tác
 7. Bản đồ độ sâu ngập
 8. Bản đồ đơn vị đất đai
 9. Bảng1: Bảng chú dẫn các đặc tính của các đơn vị đất đai Đơn vị Kí hiệu Độ sâu Độ dày Độ sâu ngập tầng ngập canh tác 1 1.a.III 20 100 >20 60 – 80 6 1.b.II 20 60 – 80
 10. CHỌN LỌC VÀ MÔ TẢ KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI • LUT 1: 3 vụ lúa Lúa Đông Xuân – Lúa Hè Thu – Lúa Thu Đông • LUT 2: Cơ cấu 2 lúa + Màu (Hè Thu- Thu Đông/Mùa + Màu ĐX) • LUT 3: Cơ cấu cây ăn quả
 11. CHỌC LỌC CHẤT LƯỢNG ĐẤT ĐAI VÀ YẾU TỐ CHUẨN ĐOÁN Chất lượng đất đai Đặc tính đất đai Nguy hại do phèn Độ sâu tầng phèn (cm) Khả năng dinh dưỡng Độ dầy tầng canh tác (cm) Nguy hại do lũ Độ sâu ngập (cm) Bảng 2: Chọn lọc các chất lượng đất đai và các đặc tính đất đai
 12. Bảng 3: Chọn chất lượng đất đai cho kiểu sử dụng đất đai YCSDĐĐ/CL Yêu cầu Lut 1 Lut 2 Lut 3 ĐĐ chuẫn đoán Nguy hại do Độ sâu xuất X X X phèn hiện tầng phèn (cm) Khả năng Độ dầy tầng X X X dinh canh tác dưỡng (cm) Nguy hại do lũ Độ sâu ngập X X X (cm)
 13. BẢNG PHÂN CẤP YẾU TỐ CHO TỪNG KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI YCSDĐĐ Yếu tố chuẫn Phân cấp thích nghi đoán S1 S2 S3 N Nguy hại do Độ sâu xuất hiện >100 50 – 100 20
 14. Bảng 5: phân cấp yếu tố LUT 2: cơ cấu 2 lúa 1 màu (Lúa Đông Xuân – Màu Xuân Hè – Lúa Thu Đông) YCSDĐĐ Yếu tố chuẫn đoán Phân cấp thích nghi S1 S2 S3 N Nguy hại do Độ sâu xuất hiện Không >100 50 – 100 20
 15. Bảng 6: Phân cấp yếu tố LUT 3 chuyên canh cây ăn trái YCSDĐĐ Yếu tố chuẫn Phân cấp thích nghi đoán S1 S2 S3 N Nguy hại do Độ sâu xuất hiện Không >100 50 – 100 20
 16. PHÂN HẠNG KHẢ NĂNG THÍCH NGHI VÀ PHÂN VÙNG THÍCH NGHI ĐVĐĐ LUT 1 LUT 2 LUT 3 1 S3 N N 2 S3 N N 3 S2 S3 S3 4 S1 S2 S2 5 S2 S3 S3 6 S3 N N Bảng 7: Tổng hợp thích nghi hiện tại của 3 kiểu sử dụng đất đai đối với các ĐVBĐĐĐ
 17. Bảng 8: Tổng hợp thích nghi nâng cấp của 3 kiểu sử dụng đất đai đối với các ĐVBĐĐĐ ĐVĐĐ LUT 1 LUT 2 LUT 3 1 S2 S3 S3 2 S1 S2 S2 3 S1 S2 S2 4 S1 S1 S1 5 S1 S1 S1 6 S2 S3 S3
 18. Bảng 9: phân vùng khả năng thích nghi cho 3 kiểu sử dụng đất đai Vùng thích nghi ĐVĐĐ Kiểu sử dụng Cấp thích nghi I 4,5 LUT 1: 3 lúa S1 LUT 2: 2 lúa 1 màu LUT 3: cây ăn trái II 2,3 LUT 1: 3 lúa S1 LUT 2: 2 lúa-1màu S2 LUT 3: cây ăn trái III 1,6 LUT 1: 3 lúa S2 LUT 2: 2 lúa-1 màu S3 LUT 3: cây ăn trái
 19. Kết quả phân vùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản