BÁO CÁO KHẢO SÁT BÁO CÁO KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH : ĐƯỜNG LÔ, LIÊN LÔ HẠNG MỤC: TRÀN HUỔI NHẢ ĐỊA ĐIỂM : XÃ NA SANG - HUYỆN MƯỜNG

Chia sẻ: Nguyễn Văn Hùng Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
908
lượt xem
121
download

BÁO CÁO KHẢO SÁT BÁO CÁO KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH : ĐƯỜNG LÔ, LIÊN LÔ HẠNG MỤC: TRÀN HUỔI NHẢ ĐỊA ĐIỂM : XÃ NA SANG - HUYỆN MƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện hợp đồng kinh tế số: 12/2012/HĐTK, ngày 8 tháng 8 năm 2012 giữa Công ty CPVT giao thông Điện Biên Phủ với Công ty CP cao su Điện Biên V/v Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công Ngầm tràn Đội Cao su huổi nhả. xã Na Sang, huyện Mường chà. Từ ngày 8 tháng 8 năm 2012 đến ngày ...... tháng ..... năm 2012, Tổ khảo sát địa hình của Công ty đã tiến hành khảo sát khu đất xây dựng tràn Huổi Nhả xã Na Sang, huyện Mường Chà. a-Mục đích khảo sát : Khảo sát...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO KHẢO SÁT BÁO CÁO KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH : ĐƯỜNG LÔ, LIÊN LÔ HẠNG MỤC: TRÀN HUỔI NHẢ ĐỊA ĐIỂM : XÃ NA SANG - HUYỆN MƯỜNG

  1. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và giao thông Điện Biên Phủ BÁO CÁO KHẢO SÁT BÁO CÁO KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH : ĐƯỜNG LÔ, LIÊN LÔ HẠNG MỤC: TRÀN HUỔI NHẢ ĐỊA ĐIỂM : XÃ NA SANG - HUYỆN MƯỜNG CHÀ Địa chỉ : số 15 tổ 20 phường Mường Thanh thành phố Điện Biên Phủ Tel-Fax: 0230832448 Website: dbptecco.net Email : dbptecco@yahoo.com.vn
  2. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 11/3/ 2012 ­­­VÀ GIAO THÔNG ĐIỆN BIÊN PHỦ­­­ I. Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng : Thực hiện hợp đồng kinh tế số: 12/2012/HĐTK, ngày 8 tháng 8 năm 2012 gi ữa Công ty CPVT giao thông Điện Biên Phủ với Công ty CP cao su Đi ện Biên V/v Khảo sát thi ết k ế b ản vẽ thi công Ngầm tràn Đội Cao su huổi nhả. xã Na Sang, huyện Mường chà. Từ ngày 8 tháng 8 năm 2012 đến ngày ...... tháng ..... năm 2012, Tổ khảo sát địa hình của Công ty đã tiến hành khảo sát khu đất xây dựng tràn Huổi Nhả xã Na Sang, huy ện M ường Chà. a-Mục đích khảo sát : Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ cho công tác, thi ết kế chi ti ết công trình tràn huổi nhả xã Na Sang, huyện Mường chà. Đo vẽ mặt cắt dọc ngang tuyến công trình và lòng suối phục vụ bố trí công trình b- Phạm vị khảo sát : Khảo sát toàn bộ gianh giới khu đất, vị trí đã được thống nhất với chủ đầu tư. c- Phương pháp khảo sát: Tiến hành đo vẽ chi tiết trên toàn bộ diện tích đất, thể hiện rõ gianh giới . Tiến hành thu thập tài liệu về đời sống, dân sinh kinh tế xã h ội trong vùng, hi ện tr ạng cấp điện, nguồn nước sinh hoạt, nguồn cung cấp vật liệu, điều kiện thủy văn......, Xử lý số liệu đo vẽ trong phòng, biên vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500, viết báo cáo kết qu ả khảo sát , in ấn hồ sơ d-Công việc phải thực hiện: -Đo vẽ bản đồ địa hình phục vụ bố trí tổng mặt bằng công trình -Đo vẽ mật cắt dọc suối ở dưới nước phục vụ bố trí công trình trên su ối và xác đ ịnh cao độ bố trí công trình -Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến đường phục vụ bố trí c ắt ngang công trình và tính kh ối lượng -Đo vẽ mật cắt dọc tuyến đường phục vụ bố trí công trình trên tuyến. e-Tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng: -Tiêu chuẩn TCVN4419 :1987, TCXD 205-1987 -Tiêu chuẩn TCXDVN309 :2004 , 96TCN 43-90, 96TCN42-90. II.Đặc điểm , quy mô, tính chất của công trình: 1.Đặc điểm: Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Điện Biên về vi ệc phát tri ển r ừng cao su c ả t ỉnh nói chung và huyện Mường Chà nói riêng trong đó có ph ần xây d ựng c ơ b ản nh ư nhà ở, đường là việc làm rất cần thiết nhằm phục vụ cho việc đi lại của cán b ộ công nhân nông 2
  3. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 11/3/ 2012 ­­­VÀ GIAO THÔNG ĐIỆN BIÊN PHỦ­­­ trường, vận chuyển phân bón, giống, sản phẩm thu hoạch... mặt khác còn góp phần phát triển kinh tế giữ gìn an ninh trật tự của vùng biên của tổ quốc. 2-Quy mô: Cải tạo tràn cũ tăng khả năng thoát nước giảm thiểu ảnh hưởng đến đ ời sống dân c ư hai bên đường và công trình Đường tràn dự kiến qua suối có bề rộng mặt 4m chiều dài tràn là 20.53m 3-Tính chất : Việc đầu tư xây dựng công trình tạo điều kiện thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu và đi lại của cán bộ, công nhân nơi đây. III. Vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát: 1-Vị trí địa lý Khu đất tràn qua suối bản Huổi Nhả, huyện Mường Chà. có vị trí địa lý như sau: + Phía Bắc giáp đồi + Phía Nam giáp đồi + Phía Đông giáp dân cư + suối + Phía Tây giáp suối 2- Điều kiện tự nhiên: Dân cư trong khu vực xây dựng chủ yếu là những gia đình nhà nông đã c ư trú t ừ lâu, kinh tế còn phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp như trồng màu, c ấy lúa, làm n ương dãy thả cá và chăn nuôi nhỏ lẻ, nói chung đời sống còn rất khó khăn. V. Khối lượng khảo sát đã thực hiện: -Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 địa hình cấp IV : 0.58ha -Đo vẽ mật cắt dọc ở dưới nước cấp địa hình IV: 620m -Đo vẽ mật cắt ngang ở trên cạn cấp địa hình IV: 450 m -Đo vẽ mật cắt dọc ở trên cạn cấp địa hình IV: 105 m VI . Quy trình , phương pháp và thiết bị khảo sát: 1- Hệ tọa độ, cao độ Chúng tôi sử dụng trong công tác đo vẽ chi tiết Tràn huổi nhả xã Na Sang, huyện Mường Chà, là hệ tọa độ Giả định Toạ độ điểm mốc giả định DC-1 X = 501465 Y = 2386184 Z=437 2-Phương pháp khảo sát: Trên cơ sở điểm khống chế đã xác định toạ độ, cao độ phát triển lưới đường chuyền kinh vĩ - Tiến hành chọn vị trí cố định mốc khống chế cao độ và toạ độ tại các v ị trí có đ ịa hình thông thoáng, có hướng phát triển tốt và có độ bền vững cao. 2
  4. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 11/3/ 2012 ­­­VÀ GIAO THÔNG ĐIỆN BIÊN PHỦ­­­ - Sau đó tiến hành Gửi mốc và công tác đo lưới được bố trí trong phạm vi đo góc, đo cạnh với 2 lần đo máy ( Đo đi , đo về ) bằng máy toàn đ ạc đi ện t ử Leica : TC407 cho các đỉnh, các cạnh đã được khống chế. - Các chỉ tiêu kỹ thuật thực hiện theo quy phạm đo vẽ bản đồ -Tiến hành bình sai sơ bộ tại thực địa, số liệu được chuyển về bình sai trên máy b ằng chương trình phần mềm TOPO với tất cả các điểm đường chuyền cho toạ độ và cao đ ộ xác định trước khi biên vẽ bản đồ khu vực. - Từ điểm khống chế đã xác định cao độ đồng thời phát triển lưới đường chuyền cao độ tại tất cả những điểm mốc với chiều dài 0.1 Km để phục vụ công tác đo vẽ chi tiết: Chênh cao 2 mặt : Hđen-H đỏ
  5. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 11/3/ 2012 ­­­VÀ GIAO THÔNG ĐIỆN BIÊN PHỦ­­­ Khi xây dựng Tràn Huổi Nhả xã Na Sang, huyện Mường Chà cần lưu ý đ ến m ực n ước lũ hàng năm để tính thiết kế ngầm cho hợp lý. XI. Hồ sơ bàn giao - Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 - Mặt cắt dọc suối - Mặt cắt ngang tuyến công trình - Mặt cắt dọc tuyến công trình - Thuyết minh khảo sát IX. Kết luận và kiến nghị Việc xây dựng Tràn Huổi Nhả xã Na Sang, huyện Mường Chà là r ất c ần thi ết, khi xây dựng xong sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, cán bộ công nhân nơi đây. Kính đề nghị công ty CP cao su Điện Biên xem xét sớm phê duyệt đ ể công trình có th ể triển khai thi công. Thuyết minh CÔNG TY CP TVXD & GT ĐIỆN BIÊN PHỦ Giám đốc Nguyễn Trung Kiên Bùi Văn Tuân 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản