Báo cáo "Kinh tế Liên Xô 1926-1940"

Chia sẻ: Lethithanhtam Tam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
249
lượt xem
77
download

Báo cáo "Kinh tế Liên Xô 1926-1940"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về kinh tế Liên Xô 1926-1940. TTHNN: là quá trình cải tạo nông nghiệp theo CNXH bằng cách liên hợp tự nguyện các nông hộ nhỏ, cá thể thành các tổ chức kinh tế tập thể từ thấp đến cao. TTHNN: là quá trình cải tạo nông nghiệp theo CNXH bằng cách liên hợp tự nguyện các nông hộ nhỏ, cá thể thành các tổ chức kinh tế tập thể từ thấp đến cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Kinh tế Liên Xô 1926-1940"

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Ị® GVHD: TS. BÙI THỊ XUYẾN SVTH: LÊ THỊ TÂM LỚP : 3B
 2. Lược đồ Liên Xô
 3. I - TẬP THỂ HÓA NÔNG NGHIỆP VÀ HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP TTHNN Thành tựu HTHNN 1927-1937 Biểu hiện Hạn chế
 4. I – TẬP THỂ HÓA NÔNG NGHIỆP VÀ HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP TTHNN: là quá trình cải tạo nông nghiệp theo CNXH bằng cách liên hợp tự nguyện các nông hộ nhỏ, cá thể thành các tổ chức kinh tế tập thể từ thấp đến cao. HTHNN: Là chính sách đưa nông dân tự nguyện đi vào kinh tế tập thể XHCN bằng cách xây dựng các hình thức hợp tác từ trình độ thấp đến trình độ cao.
 5. 1 – BIỂU HIỆN Xây dựng các nông trang tập thể, nông trường quốc doanh với quy mô lớn. Đưa các nông hộ, các cá thể vào sản xuất tập trung ở trong các nông trang. Nông trang tập thể
 6. Năm 1929 cử 29000 công nhân có kinh nghiệm về công tác ở trong các nông trang và các trạm máy kéo.
 7. Xóa bỏ giai cấp phú nông.Năm (1931- 1932) đưa 240.757 phú nông đi đày. Nhà nước tăng cường giúp đỡ các nông trang về tổ chức và vật chất Phản kháng của giai cấp Các nông trang được phú nông giúp đỡ
 8. 2 – THÀNH TỰU Năm 1937 Liên Xô đã hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp có 93% nông hộ với 99% diện tích, 242.500 nông trang tập thể, 4000 nông trường quốc doanh. Nông trường quốc doanh
 9. 9.818 trạm máy móc và máy kéo nông nghiệp. Nông nghiệp Liên Xô trở thành nền sản xuất lớn XHCN. Tổng sản lượng năm 1937 tăng 25%. 3-HẠN CHẾ Thực hiện vi phạm nguyên tắc về hợp tác hóa của Lênin. Thực hiện một cách nóng vội. Gây nên sự mất cân đối trong nền kinh tế và kìm hãm sự phát triển của nông nghiệp.
 10. II – CÔNG NGHIỆP HÓA XHCN (1925 – 1937) THÀNH GĐ:1926-1927 CNHXHCN (1925-1937) TỰU Ý GĐ:1928-1932 NGHĨA GĐ:1933-1937 H ẠN CHẾ
 11. II – CÔNG NGHIỆP HÓA XHCN (1925 – 1937) CNHXHCN: Là quá trình xây dựng nền sản xuất lớn XHCN dựa trên cơ sở kỷ thuật hiện đại phổ biến trong các ngành và các vùng của nền kinh tế quốc dân. 1 – DIỄN BIẾN -(1926-1927): Chuẩn bị tạo tiền đề cho công nghiệp hóa, cải tạo lại các xí nghiệp cũ và xây dựng các xí nghiệp mới vừa và nhỏ.
 12. -(1928-1932): Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, có ý nghĩa quyết định. Xây dựng được một nền công nghiệp nặng có quy mô lớn, hiện đại. -(1933-1937): Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai, bước đầu hoàn thành việc trang bị cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đến năm 1937 Liên Xô đã hoàn thành nhiệm vụ CNHXHCN.
 13. -(1938-1942): Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 3. Để cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh một số ngành kinh tế phát triển hơn nữa, nhưng bị bỏ dở do phát xít Đức tấn công. Một thành phố Liên Xô bị Đức tấn công Quân Liên Xô ra trận
 14. Đặc điểm của công nghiệp hóa. Ngay từ đầu tập trung phát triển công nghiệp nặng. Nguồn vốn của CNHXHCN hoàn toàn dựa vào trong nước, thực hiện triệt để tiết kiệm. Được thực hiện trên cơ sở kế hoạch điện khí
 15. Tiến hành có kế hoạch, chỉ đạo thống nhất tập trung cao độ. Có tác động mạnh đến nông nghiệp, làm cho nông nghiệp trở thành nền sản xuất lớn hiện đại. Tốc độ CNH diễn ra rất nhanh. 2- THÀNH TỰU Năm 1937 Liên Xô hoàn thành nhiệm CNHXHCN. Từ một nước đứng thứ 5 trên thế giới vươn lên đứng thứ 2 thế giới.
 16. Đứng đầu châu Âu về sản xuất công nghiệp, trở thành một cường quốc công nghiệp. Năm 1940 giá trị sản lượng công nghiệp của Liên Xô đã tăng gấp 7,7 lần so với 1913. Nhịp độ phát triển nhanh nhất thế giới tăng 14% hằng năm. Liên Xô chiếm 10% sản lượng công nghiệp toàn thế giới .
 17. Nhà máy thủy điện Dniev khởi công xây dựng năm 1927
 18. 3 - Ý NGHĨA CNHXHCN ở Liên Xô đánh dấu sự hoàn thành chuyển biến có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên CNXH. Xây dựng cơ sở vật chất kỷ thuật để cải tạo và phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa.
 19. III- SỰ KẾT HỢP CNHXHCN VỚI TTHNN Nguyên CNHXHCN Biểu nhân và TTHNN hiện Mụ c Thành tựu Hạn chế Hoàn đích cảnh Bài học kinh lịch sử nghiệm Kinh tế Chính trị
 20. III-SỰ KẾT HỢP CNHXHCN VỚI TTHNN 1- NGUYÊN NHÂN a) Hoàn cảnh lịch sử Đây là giai đoạn đầu Liên Xô tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Đồng bộ tài khoản