intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển Nông nghiệp

Xem 1-20 trên 12454 kết quả Phát triển Nông nghiệp
 • Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam với 12 chương trình bày nội dung về cách quản lý đất nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới, thu thập từ nông nghiệp và đa dạng hóa thu nhập các hộ nông dân tại Việt Nam,.... Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf272p haidang 11-06-2009 2050 972   Download

 • Mục tiêu chiên lược của các nước nông nghiệp là xây dựng và phát triển một nên nông nghiệp bền vững. Mục tiêu tổng quát đến năm 2015 là: “xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, đa dạng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường; gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân”.

  doc14p tuyena15a15 27-04-2011 1902 702   Download

 • Theo phân công của Tiểu ban Chiến lược Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 để tham gia Chiến lược Kinh tế xã hội thời kỳ 2011 - 2020 của cả nước.

  doc86p buithaihieu 19-04-2011 919 372   Download

 • Nông nghiệp, nông thôn ngoại thành nằm trong cơ cấu tổng thể Kinh tế - xã hội của Thành phố, với lợi thế về vị trí địa lý, là ngoại thành của đô thị lớn, là nông thôn của một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hoá, khoa học công nghệ, đầu mối giao dịch quốc tế ..... Thành phố đã và đang tận dụng lợi thế về vị trí, khai thác thế mạnh về công nghệp và khoa học kỹ thật của mình để phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp và nông thôn....

  doc61p anvietcanh 15-10-2009 511 225   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Cần Thơ nêu lên cơ sở lý luận về nông nghiệp công nghệ cao; các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Cần Thơ; định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Cần Thơ đến năm 2020.

  pdf148p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 540 169   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông cửu long - thực trạng và giải phá', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf109p dellvietnam 23-08-2012 487 161   Download

 • Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta hàng ngàn bài viết, bài nói và các tác phẩm văn chương nổi tiếng. ở đó thể hiện rõ các quan điểm của người về phát triển nông nghiệp, về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, về mối quan hệ giữa phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân... Lúc sinh thời, Người rất quan tâm đến việc phát triển sản xuất và cải thiện đời sống của nhân dân. Người quan tâm đến nông...

  pdf16p inspiron1212 04-12-2012 579 158   Download

 • Vốn là một yếu tố đầu vào không thể thiếu trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Một quốc gia muốn phát triển phải tận dụng và khai thác triệt để nguồn lực quý giá đó. Đối với Việt Nam, đất nước mà 80% dân số nằm trong khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đang trong giai đoạn tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa, huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế nói chung và vốn đầu tư phát triển nông nghiệp nói riêng là vấn đề đặc biệt quan trọng cần...

  pdf101p vaio1111 31-08-2012 441 149   Download

 • Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam do tạp chí Hoạt động Khoa học - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cùng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thực hiện với 150 đại biểu cho các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp trong nước và nhiều đại biểu đến từ các nước khác. Tập kỷ yếu hội thảo sau đây sẽ cung cấp những tư liệu cần thiết cho các cấp quản lý, các cơ quan KH&CN.

  pdf119p talata_6 23-12-2014 329 132   Download

 • Thực trạng và những vấn đề nảy sinh trong phát triển bền vững nông nghiệp, phân tích thực trạng trong phát triển bền vững nông nghiệp, giải quyết vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn chính là áp dụng lý luận phát triển nông thôn bền vững vào điều kiện cụ thể của Việt Nam là những nội dung chính trong bài tiểu luận "Thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững ở nước ta". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc15p clackpy 04-11-2015 470 131   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 phần, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đắc Nông đến năm 2020" giới thiệu đến các bạn những nội dung về thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đắk Nông và một số địa phương, nghiên cứu thị trường tiêu thụ nông sản ứng dụng công nghệ cao chủ yếu của tỉnh Đắk Nông, chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020,...

  pdf64p noakute 14-09-2015 297 99   Download

 • Từ năm 1986, Đảng và Nhà nước ta đã có rất nhiều nghị quyết nhằm không ngừng xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp. Trong thực tế những chính sách này đang khơi dậy và phát huy cao độ các nguồn lực để phát triển kinh tế nông nghiệp của đất nước. Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước, những năm qua chính sách kinh tế trong phát triển nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đã đưa đến nhiều thành quả quan trọng. Về cơ bản đã giải quyết được nhu cầu lương...

  pdf114p vaio1111 31-08-2012 230 91   Download

 • Với mục đích nghiên cứu thực trạng phát triển nông nghiệp và các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững cho các xã nghèo của huyện Sóc Sơn, trên cơ sở đó đề xuất định hướng và một số giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp bền vững cho các xã nghèo của huyện Sóc Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn Thạc sỹ Kinh tế "Nghiên cứu giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững tại các xã nghèo của huyện Sóc Sơn, Hà Nội" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf131p ngochunghcm 29-10-2015 268 89   Download

 • Luận văn thạc sỹ kinh tế: Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Yên Bái, với mục tiêu nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái, từ đó đưa ra định hướng, mục tiêu và những giải pháp chủ yếu để thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá của Yên Bái.

  pdf129p kimkhanhkh 18-03-2014 208 77   Download

 • Phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm vị trí quan trọng bởi vì đây là lĩnh vực sản xuất ra những sản phẩm thiết yếu nuôi sống con người. Ở nước ta kinh tế nông nghiệp chiếm tới 40% GDP, hơn 80% dân số, hơn 70% lao động và hơn 75% số hộ ở nông thôn, góp phần to lớn trong sản phẩm quốc dân và xuất khẩu. Xuất phát từ thực tế phát triển kinh tế nói chung và nông nghiệp nông thôn ở Khánh Vĩnh trong những năm qua cho thấy việc nghiên cứu phát triển nông nghiệp của huyện nhằm đánh giá thực trạng...

  pdf26p badaovl 21-05-2013 174 73   Download

 • Từ khi đổi mới đến nay, nên nông nghiệp Việt Nam đã hình thành hai xu hướng phát triển khá rõ nét, trong đó, xu hướng phát triển nông nghiệp dựa vào cung đóng vai trò chủ đạo, điển hình của xu hướng này là cả nước tập trung gia tăng sản lượng nhằm đảm bảo an ninh lượng thực, xóa đói giảm nghèo.

  pdf0p tuyetmuadong2013 14-04-2013 156 64   Download

 • “Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước". Với vị trí quan trọng như vậy, Hà Nội có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều thách thức trong phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng. Một trong những nhiệm vụ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đó là “Phát triển nông nghiệp và kinh tế ngoại thành theo hướng nông nghiệp đô thị...

  pdf85p intel1212 05-12-2012 149 63   Download

 • Việt Nam là một nước nông nghiệp, hiện có 73% dân số và 56% lao động sinh sống và làm việc ở nông thôn. Do đó, nông nghiệp, nông thôn và nông dân là những nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Do đó, bộ mặt nông thôn có khởi sắc, kinh tế nông nghiệp, nông thôn được đổi mới, đời sống nông dân được cải thiện, tình...

  pdf85p vaio1111 03-09-2012 146 59   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đầu tư phát triển nông nghiệp hà tây', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc94p chovameo 29-04-2011 264 58   Download

 • Tên đơn vị: Xí nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái và dịch vụ du lịch. Địa chỉ: xã Phú Diễn - Huyện Từ Liêm- Hà Nội. Điện thoại : 04.7658.139- 04.7658722- 04.7658721- 04.8374286. 1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái và dịch vụ du lịch. Tiền thân của Xí nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái và dịch vụ du lịch là Xí Nghiệp Vườn Quả Thanh Niên. Xí nghiệp Vườn Quả Thanh Niên được thành lập theo Quyết định số 3640/QĐUB ngày 30/ 07/1987 của UBND Thành Phố...

  pdf64p dell1122 06-09-2012 156 58   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển Nông nghiệp
p_strCode=phattriennongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2