intTypePromotion=1

Báo cáo "Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kiến trúc hướng mô hình trong công nghệ phần mềm "

Chia sẻ: Phạm Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
104
lượt xem
11
download

Báo cáo "Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kiến trúc hướng mô hình trong công nghệ phần mềm "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày các nguyên tắc mô hình hóa trực quan và các đặc trưng trong công nghệ hướng đối tượng. Trình bày tổng quan về kiến trúc hướng mô hình (MDA), các mô hình trong MDA, sự chuyển đổi mô hình trong MDA. Nghiên cứu phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng phần mềm ứng dụng theo kiến trúc hướng mô hình bao gồm: Phân tích kiến trúc hệ thống; xác định nội dung của mô hình độc lập với thao tác tính toán (CIM); chuyển đổi mô hình CIM sang mô hình độc lập với nền...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kiến trúc hướng mô hình trong công nghệ phần mềm "

  1. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kiến trúc hướng mô hình trong công nghệ phần mềm Lâm Thị Thúy Hoa Trường Đại học Công nghệ Luận văn ThS. ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10 Người hướng dẫn: TS. Ngô Văn Hiền Năm bảo vệ: 2009 Abstract. Trình bày các nguyên tắc mô hình hóa trực quan và các đặc trưng trong công nghệ hướng đối tượng. Trình bày tổng quan về kiến trúc hướng mô hình (MDA), các mô hình trong MDA, sự chuyển đổi mô hình trong MDA. Nghiên cứu phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng phần mềm ứng dụng theo kiến trúc hướng mô hình bao gồm: Phân tích kiến trúc hệ thống; xác định nội dung của mô hình độc lập với thao tác tính toán (CIM); chuyển đổi mô hình CIM sang mô hình độc lập với nền công nghệ (PIM); chuyển đổi mô hình PIM sang mô hình theo nền công nghệ cụ thể (PSM); thiết kế mô hình dữ liệu. Áp dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng theo kiến trúc hướng mô hình vào việc phát triển hệ thống quản lý tín dụng trong ngân hàng. So sánh, đánh giá sự giống nhau và các đặc tính của MDA với các phương pháp khác như OO-Method, SOA. Đưa ra kiến nghị của việc phát triển phần mềm theo MDA như tính linh hoạt, khả năng xuyên chức năng và khả năng tái sử dụng. Keywords. Công nghệ phần mềm; Kiến trúc hướng mô hình; Quản lý tín dụng; Thiết kế hướng đối tượng Content Trong kỷ nguyên công nghệ và nền kinh tế đa chiều, phần mềm đã và đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hướng phát triển cho mọi doanh nghiệp và góp phần gia tăng giá trị cạnh tranh trong cộng đồng. Đối với chính phủ, phần mềm là một trong những yếu tố cơ bản trong viêc xây dựng nền tảng phát triển kinh tế của quốc gia và cải thiện các chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phương pháp tiếp cận Kiến trúc hướng theo mô hình (MDA: Model-Driven Architecture) do tổ chức OMG (Object Management Group) phát triển là một cách tiếp cận dùng các mô hình để phát triển phần mềm ứng dụng. Ba mục tiêu cơ bản của MDA là khả năng di động, tính xuyên chức năng và sự sử dụng lại thông qua việc tách rời các mối liên quan, ví dụ như là: mô hình độc lập với thao tác tính toán, (CIM - Computation Independent Model), mô hình độc lập với nền công nghệ (PIM - Platform Independent Model), mô hình cụ thể của nền công nghệ (PSM - Platform Specific Model), sự chuyển đổi mô hình và các mẫu của MDA v.v…
  2. Luận văn này được thực hiện nhằm mu ̣c đich nghiên cứu về kiến trúc hướng mô hình, ́ phương pháp tiếp cận theo kiến trúc hướng mô hình trong công nghiệp phát triển phần mềm và minh họa việc áp dụng lý thuyết nghiên cứu vào việc phát triển hệ thống thực tế. Luận văn bao gồm 5 chương chính như sau: Chương 1. Các nguyên tắc mô hình hoá trực quan và các đặc trưng trong công nghệ hướng đối tượng. Chương 2. Tổng quan về kiến trúc hướng mô hình (MDA – Model Driven Architecture). Chương 3. Phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng các phần mềm ứng dụng theo kiến trúc hướng mô hình. Chương 4. Áp dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng theo kiến trúc hướng mô hình vào việc phát triển hệ thống “Quản lý tín dụng trong ngân hàng”. Chương 5. So sánh MDA với các phương pháp khác References Tài liệu tiếng Việt 1. Ngô Văn Hiền, Hồ Tường Vinh (2005), “Giới thiệu phương pháp tiếp cận Kiến trúc hướng mô hình”, Hội thảo quốc gia về CNTT - TT lần thứ 3, Hải phòng, Việt Nam. Tài liệu tiếng Anh 2. N-V. Hien, V-D. Quang, T. Soriano, H-T. Vinh (2005), “A General Implementation Model of Industrial Control Systems Using Real-Time UML and Functional Block”, VICA6, Hanoi, Vietnam. 3. N-V. Hien, H-T. Vinh, T. Soriano (2006), “Using Model-Driven Architecture to Develop Industrial Control Systems”, 4th IEEE-RIVF, HCM City, Vietnam. 4. N-V. Hien, L. Quang, H-T. Vinh, T. Soriano, V-D. Quang (2006), «An Executable Model-Driven Architecture Process to Develop Industrial Control Systems”, Proc. of Conference on Mechanics & Automation, Hanoi, Vietnam. 5. OMG – Object Management Group (2007), Model Driven Architecture (MDA) FAQ, http://www.omg.org. 6. OMG – Object Management Group (2008), Success Stories, http://www.omg.org/mda/products_success.htm. 7. OMG – Object Management Group (2001), Developing in OMG’s Model-Driven Architecture, http://www.omg.org/. 8. Rational Software Co. (2003), Mastering Object-Oriented Analysis and Design with UML 2.0. 9. Richard soley, OMG - Object Management Group (2000), Model Driven Architecture.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2