Báo cáo "Quản trị nhân lực_ Chương 7"

Chia sẻ: Nguyen The Phuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
366
lượt xem
305
download

Báo cáo "Quản trị nhân lực_ Chương 7"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn Quản trị nhân lực_ Chương " Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" dành cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị hành chính,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Quản trị nhân lực_ Chương 7"

 1. LOGO QUẢN TRỊ NHÂN LỰC    
 2. Nhóm thực hiện (Nhóm4): - Nguyễn Thị Hằng - Nguyễn Thị Ánh Trang - Phạm Thị Liên - Phan Thị Thanh Thủy - Văn Thị Cã - Nguyễn Thế Phương www.quantri.com.vn - Hồ Hoàng Trung Company Logo
 3. CHƯƠNG 7: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN  NHÂN LỰC NỘI DUNG: I Quan điểm về đào tạo II Quy trình đào tạo III Các phương thức đào tạo www.quantri.com.vn Company Logo
 4. Khái niệm Đào tạo: là các hoạt động học tập nhằm giúp cho  người lao động có thể nâng cao trình độ, kỹ  năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ  lao động có hiệu quả hơn. Phát triển: là các hoạt động  học tập vượt ra khỏi  phạm vi công việc, nhằm  mở ra cho họ những  www.quantri.com.vn công việc mới  Company Logo
 5. Đào tạo có hiệu quả Thay ®æi hµnh vi sẢN xuÊt = kiÕn thøc + th¸i  ®é + niÒm tin + thùc hµnh www.quantri.com.vn Company Logo
 6. Tập huấn viên cần phải : 1.Giúp nhân viên có kiến  ­Thuyết trình bài giảng có giáo cụ trực quan thức về kĩ thuật mới ­Lấy ví dụ để áp dụng kiến thức đó trong công            việc (kiến thức sống...) 2.Tạo niềm tin cho nhân  ­Lấy ví dụ thực tế để dẫn chứng viên ­Tạo cơ hội cho người đã biết ,đã làm trao đổi  kinh nghiệm 3.Giúp nhân viên có thái độ  ­Tạo cơ hội cho nhân viên tỏ thái độ tích cực với kĩ thuật mới ­Cùng họ thảo luận để tạo dựng thái độ tích cực www.quantri.com.vn Company Logo
 7. 4.Cùng nhân viên tìm các giái  ­Tạo cơ hội cho họ trao đổi để biết rõ những  pháp để áp dụng để tạo đủ  khó khăn đang gặp phải điều kiện cho việc áp dụng kĩ  ­Giúp họ các giải pháp đáp ứng các điều kiện  thuật mới để áp dụng kĩ thuật mới 5.Giúp nhân viên có kĩ năng  ­Hướng dẫn thực hành làm thử thực hành www.quantri.com.vn Company Logo
 8. TÁC DỤNG CỦA ĐÀO TẠO  Để đáp ứng yêu cầu công việc của tổ chức  hay nói cách khác là đề đáp ứng nhu cầu tồn  tại và phát triển tổ chức.  Để đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển của  người lao động.  Đào tạo và phát triển là những giải pháp có  tính chiến lược tạo ra lợi thế cạnh tranh của  doanh nghiệp. www.quantri.com.vn Company Logo
 9. Xác Định Nhu Cầu Lên kế hoạch và chuẩn bị QUY TRÌNH ĐÀO TẠO Thực hiện kế hoạch www.quantri.com.vn Đánh giá hiệu quả Company Logo
 10. Xác Định Nhu Cầu Xác định khoảng cách trong kết quả công việc Phân tích nguyên nhân gây ra khoảng cách Xác định liệu đào tạo có phải là giải pháp phù hợp www.quantri.com.vn Company Logo
 11. Đánh giá nhu cầu      1 2 3 Xác định Phân tích Xác định các các mục www.quantri.com.vn nhu cầu tiếp cận tiêu đào tạo Company Logo
 12. Ti Phân tích nhu cầu KTi = Q i. i H   Phương pháp tính toán căn cứ tổng hao phí thời  gian lao động kỹ thuật cần thiết cho từng loại  sản phẩm và quỹ thời gian lao động của từng  loại (công) nhân viên kỹ thuật tương ứng   KTi: Nhu cầu (công) nhân viên thuộc nghề Ti KTi = (chuyên môn) i. Q i. i H T­i: Tổng hao phí thời gian lao động kỹ thuật thuộc nghề (chuyên môn) i cần thiết để sản www.quantri.com.vn xuất. Q­i: Quỹ thời gian lao động của một (công) nhân viên kỹ thuật thuộc nghề (chuyên môn) i. Hi: Khả năng hoàn thành vượt mức ở kỳ triển vọng của (công) nhân viên kỹ thuật thuộc nghề (chuyên môn) i. Company Logo
 13. Phương pháp tính toán căn cứ vào số lượng máy móc, thiết bị kỹ thuật cần thiết cho quá trình sản xuất, mức đảm nhiệm của một (công) nhân viên kỹ thuật và hệ số ca làm việc của máy móc thiết bị. SM .H ca KT = SM: Số lượng máy móc trang thiết bị kỹ thuật cần thiết ở kỳ triển vọng. N Hca: Hệ số ca làm việc của máy móc thiết bị. www.quantri.com.vn N: Số lượng máy móc trang thiết bị do công nhân viên kỹ thuật phải tính. Company Logo
 14. Phương pháp chỉ số:Dự đoán nhu cầu công nhân viên kỹ thuật căn cứ vào chỉ số tăng của sản phẩm, chỉ số tăng của công nhân viên kỹ thuật trên tổng số công nhân viên và chỉ số tăng năng suất lao động ở kỳ kế hoạch. IKT: Chỉ số tăng công nhân viên I .t SP I kỹ thuật. IKT = ISP: Chỉ số tăng sản phẩm. IW It: Chỉ số tăng tỉ trọng công nhân www.quantri.com.vn viên kỹ thuật trên tổng số. IW: Chỉ số tăng năng suất lao động Company Logo
 15. Xác định các mục tiêu đào tạo Khi tham gia một khóa đào tạo tại nơi làm việc, bạn mong muốn gặt hái được những gì? Kiến thức, kỹ năng, thông tin, công cụ, kỹ xảo? Cách thức để làm công việc tốt hơn? Cách thức để tăng khả năng kiếm tiền? Cách thức để phát triển tiềm năng ? www.quantri.com.vn Company Logo
 16. Xác định cách tiếp cận ­ Thách thức của môi trường kinh doanh đặt ra cho doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn là gì? ­ Nhân viên của doanh nghiệp có khả năng đáp ứng đến đâu các đòi hỏi của thị trường? ­ Nhân viên của doanh nghiệp còn thiếu gì để thực hiện chiến lược của doanh nghiệp? www.quantri.com.vn Company Logo
 17. Lên kế hoạch và chuẩn bị  Lựa chọn đối tượng đào tạo   Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn  phương pháp đào tạo   Dự tính chi phí đào tạo   Lựa chọn và đào tạo giáo viên  www.quantri.com.vn Company Logo
 18. +khẩn Cấp -Quan trọng +Quan trọng www.quantri.com.vn -Khẩn Cấp Company Logo
 19. www.quantri.com.vn Thực hiện kế hoạch Company Logo
 20. Đánh giá hiệu quả  Phản ứng: Trước hết đánh giá phản ứng  của học viên đối với chương trình đào tạo.  Họ có thích chương trình không ?   Học thuộc: Doanh nghiệp có thể kiểm tra  xem học viên đã nắm vững các nguyên tắc,  kỹ năng, các yếu tố cần phải học.  www.quantri.com.vn Company Logo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản