Báo cáo Số: 139/BC - BQLKCN

Chia sẻ: Doãn Quốc Bình | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
87
lượt xem
4
download

Báo cáo Số: 139/BC - BQLKCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Số: 139/BC - BQLKCN

  1. UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BQL CÁC KCN VÀ THĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 139/BC - BQLKCN Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 3 năm 2005 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2005 (Trích) --------------------------------- I. KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN. 1. Kết quả thu hút đầu tư 2 tháng đầu năm 2005. 2 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh thu hút được 11 dự án, nâng tổng số dự án thu hút được đến hết tháng 2/2005 lên 385 dự án. Cụ thể như sau: - Đầu tư trong nước (DDI): thu hút được 7 dự án đầu tư mới với số vốn đầu tư đăng ký là 186,28 tỷ đồng, bằng 50% về số dự án và 27,66% về số vốn đầu tư so với cùng kỳ. - Đầu tư nước ngoài (FDI): thu hút được 4 dự án đầu tư mới với số vốn đầu tư đăng ký là 17,85 triệu USD, tăng 1,3 lần về số dự án và 1,25 lần về số vốn đầu tư so với cùng kỳ. 2 tháng đầu năm, có 01 dự án FDI tăng vốn đầu tư để mở rộng sản xuất, với tổng vốn đầu tư tăng thêm 10 triệu USD, và 01 dự án giải thể (Công ty Liên doanh KLUSTER Hà Nội). Như vậy, tính đến hết tháng 2/2005, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 385 dự án đầu tư, gồm 69 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là 592,83 triệu USD và 316 dự án DDI với tổng vốn đầu tư là 16.584,21 tỷ đồng. 2. Kết quả triển khai thực hiện các dự án: 2 tháng đầu năm 2005 có thêm 13 dự án đi vào hoạt động SXKD (7 dự án DDI và 6 dự án FDI); 11dự án triển khai xây dựng (6 dự án DDI và 5 dự án FDI); 5 dự án đã GPMB xong, đang san nền, làm thủ tục xây dựng (3 dự án DDI và 2 dự án FDI); 8 dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đang đền bù, GPMB (6 dự án DDI và 2 dự án FDI). Như vậy, tính đến hết tháng 2/2005, trong số 385 dự án đầu tư vào địa bàn tỉnhh đã có: - 98 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm 58 dự án DDI và 40 dự án FDI (có danh sáchh kèm theo). - 88 dự án đang triển khai xây dựng, bao gồm 75 dự án DDI và 13 dự án FDI. - 52 dự án đã GPMB xong, đang san nền, gồm 49 dự án DDI và 3 dự án FDI. - 83 dự án đang đền bù, GPMB, bao gồm 79 dự án DDI và 4 dự án FDI. - 55 dự án DDI đang làm thủ tục giới thiệu địa điểm và thủ tục đền bù. - 09 dự án FDI chưa triển khai, trong đó có 3 dự án FDI đã thu hồi đất nhưng chưa rút Giấy phép; 02 dự án đang đợi mặt bằng để triển khai, 04 dự án đã có mặt bằng nhưng chưa triển khai, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Thu hút đầu tư đang kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý. II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2005: 1. Về quy hoạch các khu, cụm công nghiệp: Trong 2 tháng đầu năm, công tác quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được triển khai cụ thể như sau: - KCN Quang Minh đang được lập các thủ tục theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ cho mở rộng. - KCN Khai Quang đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch mở rộng KCN, Chủ đầu tư đang khẩn trương quy hoạch chi tiết để trình duyệt trong tháng 3/2005. - KCN Bình Xuyên đã hoàn thành quy hoạch chi tiết, đang trình Bộ Xây dựng phê duyệt. 2. Về xây dựng hạ tầng, phát triển các khu, cụm công nghiệp: * Khu công nghiệp Quang Minh: Tổng vốn đầu tư (thuộc các nguồn vốn) đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN khoảng 430 tỷ đồng, đạt 80% (430/532,725) tổng mức đầu tư. Tuy nhiên hồ sơ quy hoạch chi tiết do Bộ Xây dựng phê duyệt vẫn chưa có, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công chưa được duyệt. * Khu công nghiệp Bình Xuyên: Chủ đầu tư đã được giới thiệu 57 ha để đầu tư trước theo phân kỳ hợp lý, hiện nay Ban đang đôn đốc Chủ đầu tư hoàn thiện nhanh thủ tục đền bù, GPMB và đi vào xây dựng. 3. Công tác GPMB: 02 tháng đầu năm 2004, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân giao đất, phục vụ cho phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ trên địa bàn tiếp tục được triển khai tại nhiều khu vực như: Vĩnh Yên, Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tiền Phong, Quang Minh, KCN Kim Hoa, Chấn Hưng... Tuy nhiên, do nhân dân mới đón tết nguyên đán, tâm lý chưa muốn nhận tiền đền bù, một số bộ phận chờ nhận tiền đền bù theo khung giá đất của tỉnh mới được ban hành nên 2 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh chỉ đền bù, GPMB
  2. được khoảng 11,5 ha, với 312 lượt hộ dân đã nhận tiền đền bù, tập trung chủ yếu là các dự án tại thôn Do Hạ (Tiền Phong) BQL CÁC KCN VÀ THĐT TỈNH VĨNH PHÚC TRƯỞNG BAN (Đã Ký) Nguyễn Công Lộc
Đồng bộ tài khoản