intTypePromotion=1

Báo cáo tài chính là gì và cách làm báo cáo tài chính chi tiết

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
50
lượt xem
5
download

Báo cáo tài chính là gì và cách làm báo cáo tài chính chi tiết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng các bảng biểu, nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Có hai loại là báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất. Một bộ BCTC bao gồm những gì mới đáp ứng yêu cầu của chủ doanh nghiệp, sự quản lý của cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích cho những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính là gì và cách làm báo cáo tài chính chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ VÀ CÁCH LÀM <br /> BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHI TIẾT<br /> Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế  được kế  toán viên trình bày dưới dạng các bảng <br /> biểu, nhằm cung cấp các thông tin về  tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng  <br /> tiền của doanh nghiệp. Có hai loại là báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp <br /> nhất.<br /> <br /> Một bộ  BCTC bao gồm những gì mới đáp  ứng yêu cầu của chủ  doanh nghiệp, sự  quản lý <br /> của cơ  quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích cho những người sử  dụng trong việc đưa ra các <br /> quyết định về kinh tế.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1. Bộ báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế bao gồm<br /> <br /> 1.1. Các tờ khai quyết toán thuế:<br /> – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp<br /> – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân<br /> 1.2. Bộ báo cáo tài chính<br /> – Bảng cân đối kế toán<br /> – Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh<br /> – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ<br /> – Bảng cân đối tài khoản<br /> Phụ lục đi kèm:<br /> – Thuyết minh BCTC<br /> – Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước<br /> 2. Nội dung báo cáo tài chính<br /> <br /> BCTC phải cung cấp được những thông tin cụ thể về:<br /> – Tài sản<br /> – Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu<br /> – Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác<br /> – Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh<br /> – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước<br /> – Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị<br /> – Các luồng tiền ra, vào luân chuyển như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ<br /> Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp chi tiết các thông tin cần thiết trong  <br /> bản ‘’Thuyết minh BCTC” nhằm giải trình thêm về  các chỉ  tiêu đã phản ánh trên các BCTC <br /> tổng hợp, các chính sách kế toán áp dụng để ghi nhân các nghiệp vụ kinh thế phát sinh như:<br /> – Chế độ kế toán áp dụng<br /> – Hình thức kế toán<br /> – Nguyên tắc ghi nhận,<br /> – Phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho<br /> – Phương pháp trích khấu hao tài sản cố đinh<br /> –  …..<br /> 3. Kỳ lập báo cáo<br /> <br /> – Kỳ lập BCTC năm<br /> Các doanh nghiệp phải lập BCTC theo kỳ kế toán năm là năm dương lịch hoặc kỳ  kế  toán  <br /> năm là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho cơ quan thuế. Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp <br /> được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho một  <br /> kỳ  kế  toán năm đầu tiên hay kỳ  kế  toán năm cuối cùng có thể  ngắn hơn hoặc dài hơn 12  <br /> tháng nhưng không được vượt quá 15 tháng.<br /> – Kỳ lập BCTC giữa niên độ<br /> Kỳ lập BCTC giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV).<br /> – Kỳ lập BCTC khác<br /> Các   doanh   nghiệp   có   thể   lập   BCTC theo   kỳ   kế   toán   khác   (như   tuần,   tháng,   6   tháng,   9 <br /> tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.<br /> Đơn vị  kế  toán bị  chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở  hữu, giải thể,  <br /> chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, <br /> sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.<br /> 4. Thời hạn nộp báo cáo<br /> <br /> – Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kế thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.<br /> Ví dụ: Thời hạn bộ nộp BCTC năm 2014 chậm nhất sẽ là ngày 31/03/2015. Thời hạn nộp báo  <br /> cáo cũng là thời gian nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.<br /> – Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất,  <br /> sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ <br /> 45 ( bốn mươi lăm) , kể  từ  ngày có quyết định về  việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách,  <br /> hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động.<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2