BÁO CÁO THU HỌACH LỚP VI NHÂN GIỐNG

Chia sẻ: Hung Viet | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
176
lượt xem
39
download

BÁO CÁO THU HỌACH LỚP VI NHÂN GIỐNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết quả thực hiện tạo mô sẹo bằng lát cắt mỏng ở những vị trí khác nhau trên thân cây cho thấy phiến lá không có khả năng tạo mô sẹo.Khả năng tạo mô sẹo tốt nhất là chồi non, khi thiếu mẫu vật có thể khai thác từ thân non hoặc cuống lá cho tỷ lệ tạo mô sẹo đạt 80%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THU HỌACH LỚP VI NHÂN GIỐNG

 1. BÁO CÁOTHU HOẠCH LỚP VI NHÂN GIỐNG
 2. NỘI DUNG • I. ĐẶT VẤN ĐỀ • II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN • III. KẾT QUẢ &THẢO LUẬN • IV. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
 3. I. ĐẶT VẤN ĐỀ
 4. Laù ba loaøi Keo lai Laù Keo tai töôïng Laù Keo lai Laù, quaû Keo laù traøm
 5. II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
 6. 1. CHỌN MẪU CẤY • Mẫu nuôi cấy là chôi ngon và cac chôi bên ̀ ̣ ́ ̀
 7. 2. KHỬ TRÙNG Rửa sạch xà bông loãng sau đó khử trùng trong cồn 70O khử trung bề măt mâu cây băng ̀ ̣ ̉ ́ ̀ hypcolorit can xi 3% hay nước javel 3-4% ́ trong 25-30 phut, hay HgCl 0,1-0,3%, trong ́ 20 phut.
 8. 3. GIAI ĐOẠN NHÂN CHỒI • MS/2 + 0,05mg/l IBA + Đ 30g/l + agar 7g/l, pH 5,8 • (MS/2+0,5mg/l BAP+0,05mg/l IBA)
 9. 4. GIAI ĐOẠN KHỬ MẪU • MS/2 + Đ 20g/l + agar 7g/l, pH 5,8 • - Giai đoan tao cum chôi: ̣ ̣ ̣ ̀ • MS/2 + 2mg/l; 3mg/l; 4mg/l; 5mg/l và 6mg;l với pH = 5,8
 10. 5. GIAI ĐOẠN TẠO RỄ MS/2 + 0,3mg/l IBA + Đ 30g/l + agar 7g/l, pH 5,8
 11. THỜI GIAN & ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY • Giai đoan khử mâu: 15-20 ngay, anh sang ̣ ̃ ̀ ́ ́ binh thường ̀ • Giai đoan tao cum chôi: 30 ngay, cân nhiêu ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ anh sang. • Giai đoan tao rê: 20 ngay, nhiêu anh sang ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ́
 12. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG • - Nhiệt độ trong suốt quá trình thực hiệnh là 280C ± 20C, cườngđộ chiếu sáng 2000- 2500lux, thời gian chiếu sáng 8giờ/ngày.
 13. III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
 14. Kết quả thực hiện môi trường tạo mô sẹo bằng cắt lát mỏng • Mẫu lấy từ phiến lá: Không tạo mô sẹo • Mẫu lấy từ cuống lá: Tỷ lệ tạo mô sẹo 80% • Mẫu lấy từ chồi ngủ: Tỷ lệ tạo mô sẹo 80% • Mẫu lấy từ thân non: Tỷ lệ tạo mô sẹo 100%
 15. Lát cắt mỏng
 16. LỜI BÀN • Kết quả thực hiện tạo mô sẹo bằng lát cắt mỏng ở những vị trí khác nhau trên thân cây cho thấy phiến lá không có khả năng tạo mô sẹo. • Khả năng tạo mô sẹo tốt nhất là chồi non, khi thiếu mẫu vật có thể khai thác từ thân non hoặc cuống lá cho tỷ lệ tạo mô sẹo đạt 80%.
 17. Cây đã ra rễ
 18. Cây không ra rễ
 19. KEO TRONG LỌ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản