Bé thích tát vào mặt mẹ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
7
download

Bé thích tát vào mặt mẹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi lần tức giận mà được mẹ dỗ dành, cu Bo (18 tháng tuổi) lấy tay tát ‘bộp bộp’ vào mặt mẹ. Có khi bất ngờ, bị con tát quá đau, Hạnh (mẹ cu Bo) ‘điên tiết’ đánh thật mạnh vào lòng bàn tay con. Cu Bo lăn đùng ra sàn nhà, gào khóc ầm ĩ. Không chỉ lúc tức giận, cu Bo mới có sở thích đập tay vào mặt mẹ. Nhiều lúc, Hạnh đang ngồi chơi, xem tivi, nhắn tin điện thoại… cũng đột ngột bị con tát. Sau đó, cu cậu tỉnh bơ ngồi xuống đống đồ chơi....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bé thích tát vào mặt mẹ

  1. Bé thích tát vào m t m M i l n t c gi n mà ư c m d dành, cu Bo (18 tháng tu i) l y tay tát ‘b p b p’ vào m t m . Có khi b t ng , b con tát quá au, H nh (m cu Bo) ‘ iên ti t’ ánh th t m nh vào lòng bàn tay con. Cu Bo lăn ùng ra sàn nhà, gào khóc m ĩ. Không ch lúc t c gi n, cu Bo m i có s thích p tay vào m t m . Nhi u lúc, H nh ang ng i chơi, xem tivi, nh n tin i n tho i… cũng t ng t b con tát. Sau ó, cu c u t nh bơ ng i xu ng ng chơi. H nh m ng con, cu Bo còn cư i cư i. H nh nghiêm m t l i thì th y con im l ng, có v s . Nh c con r ng: “M au l m, làm th là không ngoan. Con ng ánh m n a nhé!” nhưng th nh tho ng, H nh v n th y con tái ph m.
  2. Cùng chung hoàn c nh, Hoa (Sóc Sơn, Hà N i) thư ng c m th y b t l c vì d y con không ư c tát vào m t b m mà chưa ư c. Cu Bim (20 tháng tu i) lúc h ng chí là “v ” bôm b p vào m t m . Hoa gi v au, khóc m lên là ngay l p t c th y con b n l n t i xoa tay vào má r i hôn m . Hoa k , t h i g n 1 tu i, cu Bim r t thích cào, c n, c u hay gi t tóc b m nhưng bây gi , khi không còn nh ng hành ng như th này n a thì bé chuy n sang tát m . Nhím (17 tháng tu i) nhà Liên (C u Di n, Hà N i) coi chuy n tát vào m t m là m t trò chơi. Liên cho bi t, bé Nhím r t nh nhàng ch y n, nghi n răng nghi n l i tát vào m t m m t cái r i l i ch y vù i. B c mình, Liên quát l i và “tét mông” con. Tuy nhiên, cô ph i th a nh n cách này
  3. không ăn thua vì m càng cáu, l n sau Nhím càng làm. Không ch b m , ông bà mà ngư i nào b Nhím cũng có lúc b Nhím tát vào m t. D y con ngoan giai o n ch p ch ng, các hành vi như c n, c u, gi t tóc, tát vào m t b m khá ph bi n v i bé. Giai o n này, bé còn non n t, chưa bi t nh n di n t t – x u, úng – sai nên thích gì làm n y. Do thích bày t b n thân, không thích nghe theo l i b m , hay gi n d i, cáu k nh… nên nhi u bé thích v bôm b p vào m t m . Có bé, coi hành ng ó như m t trò chơi và r t h ng chí. Kho ng 3-4 tu i, khi nh n th c t t hơn, bé không còn tái di n hành ng này n a.
  4. Tuy nhiên, nhi u cha m c m th y b c t c và b t l c v i bé. Cách t t nh t khi b bé tát vào m t là gi l y tay bé, nghiêm kh c nói bé hi u r ng, làm như th m s b au. Con còn làm th s b m gi n ho c b ph t. ng v i vã ph t vì cho r ng bé ang vô l hay h n láo. Ho c cha m có th ch n cách khác, nh nhàng hơn. Khi b bé tát vào m t, cha m th làm ra v như ang b au l m: “Em ánh vào m t m như th , m au l m” r i ưa tay d i m t, khóc “hu hu”. Chuy n này d dàng ánh l a ư c bé dư i 2 tu i, bé s tư ng ang làm m b au th t, nhanh chóng l y tay xoa xoa ho c th i phù phù vào má m . Tuy nhiên, nó s ph n tác d ng khi bé tư ng m ang ùa, thích chí cư i toe toét. L n sau, có khi bé còn ánh m hăng hơn. Tránh tuy t i tát hay ánh con vì ph n ng như th còn khi n bé lỳ hơn. Ngoài ra, b o l c t cha m vô tình d y con ánh ho c tát ngư i khác là hành vi ư c phép. Nhi u bé b “nhi m” v m t gi n d hay hành ng thô b o t chính b m . D y con bao gi cũng c n kiên nh n, l p i l p l i, không th nôn nóng. Ch ng có bé nào ngoan ngay sau m t l n nh c nh c a cha m . N u ư c d y d thư ng xuyên, bé s nh vi c tát vào m t ngư i khác là không ư c, ó cũng không ph i m t trò chơi.
Đồng bộ tài khoản