intTypePromotion=1

Bệnh chai bông trên cây huệ trắng

Chia sẻ: Phan Tuấn Khanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
349
lượt xem
48
download

Bệnh chai bông trên cây huệ trắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do có giá tr kinh t cao nên trong nh ng năm qua, cây Hị ế ữ uệ trắng (Polianthes tuberosa) đã được phát triển nhanh trên nhiều địa bàn của miền nam Việt Nam, tuy nhiên năng suất Huệ trên nhiều vùng thường không ổn định do nhiễm nhiều loài dịch hại. • Trong những loại dịch hại quan trọng trên cây Huệ thì bệnh chai bông (theo cách gọi của bà con nông dân) được xem là một bệnh khó trị nhất, bệnh có thể gây thất thu 100% cho người nông dân....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh chai bông trên cây huệ trắng

 1. Bài 8:Bệnh chai bông trên cây Huệ trắng
 2. • Do có giá trị kinh tế cao nên trong những năm qua, cây Huệ trắng (Polianthes tuberosa) đã được phát triển nhanh trên nhiều địa bàn của miền nam Việt Nam, tuy nhiên năng suất Huệ trên nhiều vùng thường không ổn định do nhiễm nhiều loài dịch hại. • Trong những loại dịch hại quan trọng trên cây Huệ thì bệnh chai bông (theo cách gọi của bà con nông dân) được xem là một bệnh khó trị nhất, bệnh có thể gây thất thu 100% cho người nông dân. • Để đối phó với bệnh chai bông, nhà vườn phải sử dụng nhiều biện pháp như phơi củ, đổi đất và sử dụng nhiều loại hóa chất khác nhau, nhưng vẫn không đạt được hiệu quả mong muốn.
 3. Điều tra ngoài đồng
 4. Triệu chứng bệnh A B C D E
 5. Cách gây hại Gai sần
 6. Khả năng gây hại • Trong suốt quá trình phát triển của cây (cây con >>> ra bông) • Năng suất: có thể mất 100% (nếu nhiễm nặng) • Làm giảm chất lượng bông (nếu nhiễm nhẹ)
 7. Xác định loài dựa trên phân tích gen với kỹ thuật PCR
 8. Cách gây hại: ngoại ký sinh
 9. Sự gây hại của A.besseyi trên cây Huệ
 10. Nguồn lưu tồn
 11. Thời gian lưu tồn trong củ Huệ
 12. 7 B A (A) Củ huệ, (B) Củ huệ được cắt ra thành nhiều phần nhỏ để quan sát sự hiện diện của tuyến trùng 2: Vỏ khô 3: Thân xanh dưới 1: Lá khô 5: Lõi Trắng 6: Vỏ 4: Thân xanh trên củ 7: Thịt củ
 13. Sự lây nhiễm bệnh chai bông từ củ Huệ Ruộng 1 (n = 20) Ruộng 2 (n = 20) Mật số trung bình tuyến trùng/củ 58,8 ± 65,5 77,6 ± 83,0 Số lượng cây có triệu chứng bệnh chai bônga 1 TSKT 2 4 2 TSKT 5 4 3 TSKT 6 5 4 TSKT 6 5 7/15 hiện diện 5/12 hiện diện Số bông nhiễm vào 4 TSKTb (46,7%) (41,7%) Mật số trung bình tuyến trùng/bông 186 ± 120 (n = 7) 269 ± 135 (n = 5) a: 20 củ lấy từ mỗi ruộng bệnh được trồng trong chậu trong điều kiện nhà lưới, sau đó ghi nhận số cây có triệu chứng bệnh vào 1, 2, 3 và 4 tháng sau khi trồng (TSKT). b: Sự hiện diện của tuyến trùng trên các bông/cây có bông (15 bông từ ru ộng 1 và 12 bông từ ruộng 2)
 14. Tiêm chủng A.besseyi từ Huệ lên lúa
 15. Kết luận • Tác nhân gây bệnh chai bông trên cây Huệ trắng được xác định là loài Aphelenchoides besseyi Christie. • Loài này có thể lưu tồn rất lâu trên bông và đặc biệt là trên củ Huệ • Aphelenchoides beseeyi sống ngoại ký sinh trên cây Huệ và có thể bị thất thu năng suất 100% • Cây lúa có thể là nguồn lưu tồn của tác nhân gây bệnh chai bông trên cây Huệ trắng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2