intTypePromotion=1
ADSENSE

BGcaukienxd

Chia sẻ: Vang Thi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:69

128
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MÁY SẢN XUẤT VẬT.LIỆU VÀ CẤU KIỆN. XÂY DỰNG.. Những vấn đề cơ bản của việc làm. nhỏ vật liệu. Ý nghĩa và các phương pháp. -Ép. -Đập. -Mài. Tách, bổ. Các giai đoạn. Đ ộ b ề n cơ h ọ c. Vaät lieäu meàm: σ ≤ 9,81.106 N/m2 (thaïch cao, than ñaù).. Vaät lieäu cöùng vöøa: σ = 9,81.106 ÷ 49,0.106 N/m2. (apatit, sa thaïch).. Vaät lieäu cöùng: σ ≥ 49.106 N/m2. + σ thaáp : hình b, hình c.. + σ trung bình: hình b, hình c, hình d.. + σ cao: hình a, hình d. -Đập vỡ(đập lớn, trung bình, nhỏ). -Nghiền nhỏ (nghiền thô, mịn, cực mịn..ĐẶC TÍNH CỦA QUÁ TRÌNH NGHIỀN..ĐẶC TÍNH CỦA QUÁ TRÌNH NGHIỀN.. Khối. lượng của mẫu thử phụ thuộc vào kích. thước lớn nhất của hạt và được xác định. bằng biểu thức..ĐẶC TÍNH CỦA QUÁ TRÌNH NGHIỀN..NHỮNG ĐỊNH LUẬT VỀ LÀM NHỎ VẬT.LIỆU.... 2.1. Định luật bề mặt của Rittinger.. + Công nghiền tỉ lệ với diện tích bề mặt mới tạo ra:. A = K ∆F.. Định luật bề mặt của Rittinger.. Công tách vỡ một mặt: A - Mức độ nghiền: i = 3. Mức độ nghiền: i = 2 - Số mặt tách: 6, công: 6A. 3 mặt phẳng => công: 3A - Số viên đá thu được: 33 =. 27. Số viên đá nhận được: 8. Suy ra:..Định luật bề mặt của Rittinger... NỘI DUNG..1. Máy đập má.2. Máy nghiền côn.3. Maý nghiền buá.4. Maý nghiền trục.5. Maý sàng.6. Maý trộn.7. Trạm trộn bê tông nhưạ nóng.8. Trạm trộn bê tông xi măng.9. Maý đầm.10.Maý vận chuyển bê tông.11.Máy đóng cọc.. 1. Máy đập má...2.1. Giới thiệu và phân loại:..... + Dựa theo phương pháp treo má:. Má cố định treo trên (a,b,c).. Má cố định tì dưới (d)... 1. Máy đập má......+ Dựa theo kết cấu bộ phận truyền.chuyển động..Cơ cấu đoàn bẩy bản lề (a,b)..Cơ cấu cam (c)..+ Dựa vào đặc trưng của má di động..Má chuyển động đơn giản..Má chuyển động phức tạp...1. Máy đập má...1. Máy đập má...1. Máy đập má...1. Máy đập má....1. Máy đập má.... 1. Máy đập má.. 2.2. Sơ đồ động học... + Má chuyển động đơn giản.. -Má nghiền treo trên trục cố định.. -Tay biên lắp vào cổ trục lệch tâm.. -Cuối tay biên liên kết với hai thanh chống trong đó một.thanh tì vào má di động, một thanh tì vào cơ cấu chuyển động.. Ưu nhược điểm:. -Pntrên > Pndưới. -xhttrên < xhtdưới. Suy ra: D vào lớn: cần Pntrên lớn (ưu điểm) nhưng đồng.thời cần xhttrên lớn (nhược điểm) => Khắc phục: nâng cao trục.treo và nhô ra ngoài...1. Máy đập má.. Má chuyển động đơn giản.. 1. Máy đập má....+ Má chuyển động phức tạp...Má nghiền di động treo trực tiếp vào đoạn lệch tâm của trục chính..-Má di động tựa vào thanh chống phía dưới..-Qũi đạo chuyển động: những đường cong khép kín..-Hành trình đứng của má tăng dần về phía cửa xả..+ Ưu nhược điểm:.-Sự trượt khốc liệt giữa má và đá => tăng lượng bột nhưng má chón. mòn..-Cấu tạo đơn giản, kích thước gọn, khối lượng nhỏ... 1. Máy đập má......Má chuyển động.phức tạp... 1. Máy đập má......Má chuyển động.phức tạp... 1. Máy đập má.... * Cấu tạo và nguyên lý làm việc:.. ñ a ä p m a ù v ô ù i c h u y e å n ñ o ä n g m a ù ñ ô n g ia û n ..maùy: thaân tröôùc, sau, 2 thanh beân ñuùc lieàn khoái hoaëc. loâng töø 2,3 …..äch taâm: ñöôïc laép vaøo hai thaønh beân cuûa thaân..ân laép vaøo ñoaïn leäch taâm cuûa truïc leäch taâm.. hoáng tröôùc vaø choáng sau gaén vaøo ñaàu döôùi tay bieân. ñaàu truïc leäch taâm ñaët hai khoái baùnh ñaø vaø ñöôïc ga. ái ma saùt... 1. Máy đập má.... * Cấu tạo và nguyên lý làm việc:.-Má di động được đúc dạng hộp và được treo vào trục trên; phía dưới. má tì ghép vào thanh chống trước; thanh chống sau tì vào cơ cấu điều.chỉnh. Tại đầu các thanh chốâng có cơ cấu ghì (thanh kéo và lò xo) để.duy trì sự tiếp xúc của các mặt tì..+ NL:.-Động cơ qua bộ truyền đai làm quay bánh đà -> quay trục lệch tâm ->.qua thanh truyền làm má di động lắc quanh trục treo trên..Momen khởi động lớn => khởi độ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BGcaukienxd

 1. MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG
 2. Những vấn đề cơ bản của việc làm nhỏ vật liệu  Ý nghĩa và các phương pháp -Ép -Đập -Mài Tách, bổ  Các giai đoạn  Đ ộ b ề n cơ h ọ c  Vaät lieäu meàm: σ ≤ 9,81.106 N/m2 (thaïch cao, than ñaù).  Vaät lieäu cöùng vöøa: σ = 9,81.106 ÷ 49,0.106 N/m2 (apatit, sa thaïch).  Vaät lieäu cöùng: σ ≥ 49.106 N/m2  + σ thaáp : hình b, hình c.  + σ trung bình: hình b, hình c, hình d.  + σ cao: hình a, hình d. -Đập vỡ(đập lớn, trung bình, nhỏ) -Nghiền nhỏ (nghiền thô, mịn, cực mịn
 3. ĐẶC TÍNH CỦA QUÁ TRÌNH NGHIỀN
 4. ĐẶC TÍNH CỦA QUÁ TRÌNH NGHIỀN  Khối lượng của mẫu thử phụ thuộc vào kích thước lớn nhất của hạt và được xác định bằng biểu thức
 5. ĐẶC TÍNH CỦA QUÁ TRÌNH NGHIỀN
 6. NHỮNG ĐỊNH LUẬT VỀ LÀM NHỎ VẬT LIỆU  2.1. Định luật bề mặt của Rittinger.  + Công nghiền tỉ lệ với diện tích bề mặt mới tạo ra: A = K ∆F
 7. Định luật bề mặt của Rittinger  Công tách vỡ một mặt: A - Mức độ nghiền: i = 3  Mức độ nghiền: i = 2 - Số mặt tách: 6, công: 6A  3 mặt phẳng => công: 3A - Số viên đá thu được: 33 = 27  Số viên đá nhận được: 8  Suy ra:
 8. Định luật bề mặt của Rittinger
 9. NỘI DUNG 1. Máy đập má 2. Máy nghiền côn 3. Maý nghiền buá 4. Maý nghiền trục 5. Maý sàng 6. Maý trộn 7. Trạm trộn bê tông nhưạ nóng 8. Trạm trộn bê tông xi măng 9. Maý đầm 10.Maý vận chuyển bê tông 11.Máy đóng cọc
 10. 1. Máy đập má. 2.1. Giới thiệu và phân loại: + Dựa theo phương pháp treo má: Má cố định treo trên (a,b,c). Má cố định tì dưới (d).
 11. 1. Máy đập má. + Dựa theo kết cấu bộ phận truyền chuyển động. Cơ cấu đoàn bẩy bản lề (a,b). Cơ cấu cam (c). + Dựa vào đặc trưng của má di động. Má chuyển động đơn giản. Má chuyển động phức tạp.
 12. 1. Máy đập má.
 13. 1. Máy đập má.
 14. 1. Máy đập má.
 15. 1. Máy đập má.
 16. 1. Máy đập má.
 17. 1. Máy đập má. 2.2. Sơ đồ động học. + Má chuyển động đơn giản. -Má nghiền treo trên trục cố định. -Tay biên lắp vào cổ trục lệch tâm. -Cuối tay biên liên kết với hai thanh chống trong đó một thanh tì vào má di động, một thanh tì vào cơ cấu chuyển động. Ưu nhược điểm: -Pntrên > Pndưới -xhttrên < xhtdưới Suy ra: D vào lớn: cần Pntrên lớn (ưu điểm) nhưng đồng thời cần xhttrên lớn (nhược điểm) => Khắc phục: nâng cao trục treo và nhô ra ngoài.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2