Bí quyết chụp ảnh trẻ em đẹp!

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
170
lượt xem
70
download

Bí quyết chụp ảnh trẻ em đẹp!

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trẻ em là đề tài thường gặp trong những bức ảnh mô tả về cuộc sống và sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, để có được tác phẩm sinh động, chân thực về những “người mẫu tí hon” này là điều không hề dễ. Khác với người lớn, trẻ em sống trong những thế giới riêng, làm những điều chúng muốn mà không bị lệ thuộc vào bất cứ ai. Việc bắt đúng những khoảnh khắc đẹp, ngộ nghĩnh của trẻ nhỏ là một thử thách đối với đa số người cầm máy....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết chụp ảnh trẻ em đẹp!

  1. Bí quy t ch p nh tr em p! Tr em là tài thư ng g p trong nh ng b c nh mô t v cu c s ng và sinh ho t gia ình. Tuy nhiên, có ư c tác ph m sinh ng, chân th c v nh ng “ngư i m u tí hon” này là i u không h d . Khác v i ngư i l n, tr em s ng trong nh ng th gi i riêng, làm nh ng i u chúng mu n mà không b l thu c vào b t c ai. Vi c b t úng nh ng kho nh kh c p, ng nghĩnh c a tr nh là m t th thách i v i a s ngư i c m máy. Sau ây là m t s bí quy t: 1. T o không khí tho i mái trong khi ch p.
  2. T o không khí tho i mái, thân thi n v i ngư i c n ch p là y u t quy t nh s thành b i c a a s nh ch p m u. c bi t, s căng th ng có th làm cho tr em s , làm m t ch t t nhiên c a nh. B n nên khéo léo ti p c n, nói chuy n th m chí nô ùa v i chúng. Hãy ch ng t mình là b n c a tr ch không ph i m t th săn nh khó tính. Các nhi p nh gia chuyên nghi p thư ng ch n nh ng máy nh compact cao c p có t c ch p liên ti p t t thay cho nh ng chi c DSLR c ng k nh nh m khi n tr em t tin hơn khi ng trư c ng kính. Cũng ng ng i ph i ch p nhi u vì v i nh ng kho nh kh c ng u nhiên, trong 10 b c nh b n ch p thư ng ch có m t vài t m t mà thôi. 2. tr t do làm nh ng gì chúng mu n.Không gi ng như ngư i l n, tr nh là i tư ng r t khó t o “form”. B n ng gò bó tr ph i ng th n , ng ng m t th kia… mà nên tr t ch n v trí và tư th thích h p. T t nh t b n nên t o m i quan h thân m t v i tr (và c b m c a chúng) d dàng óng góp ch nh s a khi c n. Có th d dàng t o ư c m t n cư i t nhiên cho tr n u trong quá trình ch p b ng cách k chuy n vui hay ngh tr k v gia ình chúng. Nh ng a có cá tính m nh thư ng khi n b n au u, nhưng hãy chúng t do làm i u gì mình mu n. M t khi t o ư c lòng tin c a tr , b n s d dàng “hành ngh ” hơn r t nhi u! 3. T o nh ng b c nh th hi n úng s ng nghĩnh tr thơ. iv i các nhi p nh gia chuyên nghi p, nguyên t c cơ b n và quan tr ng nh t khi ch p là ph i mô t úng b n ch t c a i tư ng. Không nên hư ng d n tr làm nh ng ng tác như ngư i l n. S căng th ng ho c gi t o s nh hư ng nhi u n tác ph m sau này. Thay vì b t chúng ng tr m ngâm v i ánh m t
  3. xa xăm, hãy ưa chúng ra vư n hay công viên tho i mái nô ùa. B n hãy t o kho ng cách g n, luôn s n sàng b t l i nh ng kho nh kh c y. Miriam Hsia, ch o nhi p nh c a t p chí Parenting, cho r ng, ngư i ch p s thu ư c nh ng b c nh th t nh t n u bi t cách làm cho tr em tho i mái như vư n tr hay như khi cùng b n bè ho c b m . “B n ng mong ch p ư c nh ng b c nh sinh ng khi nào mu n. Nh ng giây phút y thư ng r t b t ng và nhanh. Do ó luôn c m máy trên tay và c g ng ch p càng nhi u càng t t”. Tuy nhiên, nh ng “kho nh kh c ch t” như khi tr ng hay khóc cũng t o ư c n tư ng sâu s c n u b n bi t cách t n d ng chúng. S d dàng hơn cho b n n u i cùng tr là nh ng ông b bà m , b i khi ch p, tr s th y an tâm. Tuy nhiên, nên h n ch vi c t ngư i l n vào tâm i m khung hình, khi ó nh không còn th hi n tính ng nghĩnh, áng yêu n a! Trong m t s trư ng h p, tr em s c m th y tho i mái làm nh ng gì chúng mu n mà không có ph huynh xung quanh. Nh ng ông b bà m khó tính luôn làm tr r i tung lên lúc ch p và k t qu là b n s thu ư c nh ng b c nh ch ng ra gì. 5. C g ng ch p g n, i u ti t ánh sáng hài hòa.Các nhi p nh chuyên nghi p thư ng ch p tr em b ng nh ng ng góc r ng t ư c g n cũng như s c nét t i a cho nh. “V n là chưa n u b n ch p m t b c cho tr t u xu ng cánh tay” – Miriam Hsia cho bi t. M t khuôn m t ng nghĩnh, m t u g i l m lem, nh ng ngón tay búp măng… luôn gây ư c s chú ý c bi t cho ngư i xem, n u nh ó ch p g n.
  4. Hãy c g ng dùng ánh sáng t nhiên, ch ng h n ánh n ng ban mai hay ánh sáng ph n chi u t nh ng ám c … N u b t bu c ph i s d ng n ánh sáng nhân t o thì không ư c t p trung toàn b vào khuôn. S r t lý tư ng n u b n ph nh ánh èn flash lên i tư ng c n ch p k t h p v i ánh sáng t nhiên! 6. C g ng ch p vào th i i m sáng s m. Ánh n ng ban mai thư ng làm màu da trên nh m n và h ng hào hơn. Màu s c c a c nh v t xung quanh như lá, hoa cũng mư t và g t hơn. Ngoài ra, tr em thư ng c m th y tho i mái và r t thích nô ùa vào bu i s m, b n nên t n d ng cơ h i này “b t” nh ng ki u nh chân th c và giàu màu s c nh t.
  5. 7. C g ng thu hút s t p trung c a tr . ng tr nghĩ r ng b n ang tìm cách ch p nh chúng, cũng ng t o cho tr tâm lý ngư ng ngh u khi ng trư c ngư i l n. B n c g ng làm m i th tr c m th y như không có gì ràng bu c, ch ng h n thu hút chúng vào m t ch hay vi c gì ó, như th qu n áo hay t p trang i m… ng l ra r ng b n ang “soi mói” chúng. Nhi p nh gia Embry Rucker cho bi t, “ngoài vi c làm tr tho i mái b ng vi c nói chuy n, hãy c g ng l ng nghe và tán ng khi chúng nói. N u có th , nên m t chú mèo hay chó chơi v i chúng khi b n nhi p nh. i u này khi n tr t tin hơn”. 8. Phát hi n và gi i quy t nhanh nh ng v n c a tr . Trong a s trư ng h p, nh ng v n c a tr s làm b n m t nhi u th i gian gi i quy t cũng như làm b n c t h ng. Vì th , hãy c g ng hi u và quan tâm n chúng t ng phút m t, ng tr c tr c tr nên nghiêm tr ng. B n h n không mu n ch p m t c u bé ang khóc vì d m ph i gai hay m t cô bé d i vì qu n áo l m lem! Vi c này òi h i ngư i ch p ph i chút “năng khi u” d dành cũng như s c ch u ng l n. N u tình hình không khá lên, cách t t nh t là nh n s tr giúp c a “ph huynh” và tìm cơ h i khác ch p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản