intTypePromotion=1

Biên bản bàn giao và cam kết sử dụng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công

Chia sẻ: Le Van Luyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.055
lượt xem
40
download

Biên bản bàn giao và cam kết sử dụng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản bàn giao và cam kết sử dụng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công là biên bản mẫu giúp người người sử dụng thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm và trình bày 1 văn bản có nội dung tương tự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản bàn giao và cam kết sử dụng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ CAM KẾT SỬ DỤNG KINH PHÍ HỖ TRỢ SỬA CHỮA NHÀ Ở CHO GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG Hôm nay vào hồi……..giờ…….ngày…..tháng …..năm 2012 tại…………………... …………………………………………………………………………………… ……….. Tại nhà Ông (bà):…………………………………………………….. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Thành phần tham gia nghiệm thu gồm có: 1.Ông (bà):…………………………………………………………….. 2.Ông (bà)……………………………………………………………… 3 Ông (bà):…………………………………………………………….. 4 Ông (bà):…………………………………………………………….. 5 Ông (bà):…………………………………………………………….. 6 Ông (bà):…………………………………………………………….. Tiến hành nghiệm thu nhà ở của: Ông (bà)…………………………………….., sinh năm:…………… Là (đối tượng):……………………………………………………….. Địa chỉ: ………………………………………………………………………. 1.Ngày khởi công:………………………………. 2. Ngày hoàn thành:……………………………….. 3. Quy mô nhà ở: Đã xây dựng nhà cấp:………….., diện tích:………… m2 Mái nhà:………………, tường nhà:…………………, nền nhà:………… 4.Tổng giá trị nhà ở khi hoàn thành:…………………đồng, trong đó: - Quỹ Thiện Tâm tài trợ:…………………………..đồng; - Vốn địa phương:………………………………….đồng; - Vốn của gia đình:…………………………………đồng; - Vốn khác:…………………………………………đồng. Kết luận: …………………………………………………………….......................... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………… Biên bản được lập cùng ngày, kết thúc vào:……giờ….,và được lập thành 04 bản, gửi đến các cơ quan có liên quan./.
  2. PHÒNG LĐ -TB&XH UBND XÃ, XUÂN DỤC UBMTTQ XÃ, XUÂN DỤC .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2