Bieu_28

Chia sẻ: Hoang Van Chuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
5
download

Bieu_28

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu 28. Tỷ suất chết thô, 1999-2006 Tỷ suất chết thô (CDR ‰) TĐTDS 1999 Toàn quốc ĐB sông Hồng Đông bắc Tây bắc Bắc Trung bộ DH Nam Trung bộ Tây Nguyên Đông Nam bộ ĐB Sông Cửu Long 5,7 5,1 6,4 7,0

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bieu_28

  1. Biểu 28. Tỷ suất chết thô, 1999-2006 Tỷ suất chết thô (CDR ‰) TĐTDS ĐTBĐDS ĐTBĐDS ĐTBĐDS ĐTBĐDS 1999 2003 2004 2005 2006 Toàn quốc 5,7 5,8 5,4 5,3 5,3 ĐB sông Hồng 5,1 6,2 6,0 5,3 5,6 Đông bắc 6,4 7,0 6,3 5,8 6,3 Tây bắc 7,0 7,1 7,0 6,4 5,5 Bắc Trung bộ 6,7 6,7 6,7 6,0 6,2 DH Nam Trung bộ 6,4 6,0 6,0 5,7 4,9 Tây Nguyên 8,7 5,4 5,9 5,7 4,4 Đông Nam bộ 4,5 5,1 4,5 4,4 4,2 ĐB Sông Cửu Long 5,0 4,9 5,0 5,1 5,1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản