Biểu diễn Kênh ion

Chia sẻ: Nguyen Vab Beo Beo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:71

0
88
lượt xem
22
download

Biểu diễn Kênh ion

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kênh Sodium. Kênh Calcium Kênh Potassium. Kênh Chloride. .Biểu diễn kênh ion Kênh ion được biểu diễn ở 2 dạng: 1. dạng 2D. 2. dạng 3D. .Kênh Sodium: tiểu đơn vị α dạng 2D. .Mô hình 3 D của 2 trong

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu diễn Kênh ion

 1. KÊNH ION KÊNH Kênh Sodium. Kênh Calcium Kênh Kênh Potassium. Kênh Kênh Chloride.
 2. Biểu diễn kênh ion Bi Kênh ion được biểu diễn ở 2 dạng: 1. dạng 2D. 1. 2. dạng 3D. 2.
 3. Kênh Sodium: tiểu đơn vị α dạng 2D. Kênh
 4. Mô hình 3 D của 2 trong 4 domain của tiểu đơn vị α kênh Sodium nh cảm ứng điện ng thế th
 5. Tiểu đơn vị α của kênh Sodium dạng 3D Ti
 6.   Αlpha helix cấu hình căn bản của kênh ion
 7. Vòng xoắn α Vòng
 8. SỐ TIỂU ĐƠN VỊ VÀ TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA KÊNH ION TI BỐN TIỂU ĐƠN VỊ: CÁC KÊNH CẢM ỨNG ĐIỆN THẾ Na+,K+ Ca2+ VÀ IP3 (voltage-gated Na+, K+ and Ca2+ 2+ channels and IP3 channels) NĂM TIỂU ĐƠN VỊ: ligand gated channels NĂM SÁU TIỂU ĐƠN VỊ: gap junction channels
 9. Cấu trúc của các kênh cảm ứng điện thế
 10. Kênh potassium cảm ứng điện Kênh thế với 4 tiểu đơn vị
 11. Thụ thể Nicotinic là Th một kênh Na+ K+ ligand-gated với 5 tiểu đơn vị. Ligand là Ach
 12. Kênh liên bào giữa các Kênh tế bào cơ là một kênh ion không chọn lọc với 6 tiểu đơn vị
 13. KÊNH CATION KÊNH Có 3 nhóm kênh Cation đã được phân lập: 1. Cyclic nucleotide gated nonselective cation channels (CNG channel) 2.The amiloride sensitive sodium channel (ENaC) 2.The 3.Transient Receptor Potential (Trp) channels 3.Transient
 14. KÊNH CATION KÊNH Hiện nay có 2 nhóm kênh cation đều liên hệ đến Ca++ như sau: Calcium-activated cation channels Stretch-activated non-selective cation channels có các chức năng sau: Regulation of growth Regulation Cell volume regulation Cell Morphogenesis Morphogenesis Blood vessel tone Blood Salt taste transduction (not SA) Salt Fluid transport (not SA) Fluid Light transduction in retina (CNG) Olfactory transduction (CNG)
 15. KÊNH SODIUM & KÊNH CALCIUM CẢM ỨNG ĐIỆN THẾ
Đồng bộ tài khoản