intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "PHIẾU TIẾP NHẬN Hồ sơ đăng ký hợp đồng"

Chia sẻ: Do Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
281
lượt xem
18
download

BIỂU MẪU "PHIẾU TIẾP NHẬN Hồ sơ đăng ký hợp đồng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 9a mẫu PHIẾU TIẾP NHẬN Hồ sơ đăng ký hợp đồng được Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "PHIẾU TIẾP NHẬN Hồ sơ đăng ký hợp đồng"

  1. Mẫu số 9a Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG ...., ngày... tháng.... năm.... NGOÀI NƯỚC Số:...../200.../QLLĐNN PHIẾU TIẾP NHẬN Hồ sơ đăng ký hợp đồng 1. Tên doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng:.......................................... Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động số:.......; ngày cấp:....../...../.............. 2. Hồ sơ gồm:................................................................................................... .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. 3. Hợp đồng ký với đối tác:.............................................................................. ngày..... tháng..... năm...................................................................................... 4. Tên đơn vị sử dụng lao động:....................................................................... 5. Nước đến làm việc:...................................................................................... 6. Thời hạn làm việc:....................................................................................... 7. Số lượng:............................ người; Trong đó nữ:........................... người; 8. Cơ cấu nghề:............................................................................................... Sau.... ngày làm việc, kể từ ngày cấp phiếu này, nếu Cục Quản lý lao động ngoài nước không có ý kiến thì doanh nghiệp được tổ chức thực hiện hợp đồng. Phiếu này được lập thành 3 bản: 2 bản gửi doanh nghiệp để chuyển 1 bản cho cơ quan quản lý doanh nghiệp; 1 bản lưu tại cục quản lý lao động ngoài nước. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2