Biểu mẫu"Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
884
lượt xem
57
download

Biểu mẫu"Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản"

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO TÀI KHOẢN Tài khoản :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải TK  Nợ Có đối  Số Ngày ứng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu) Note : Group by Object
Đồng bộ tài khoản