Biểu mẫu "Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
831
lượt xem
63
download

Biểu mẫu "Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu "Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng"

  1. Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… SỔ THEO DÕI DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Phòng ban :.................................................................... Nhóm dụng cụ :............................................................. CHỨNG TỪ Ghi tăng dụng cụ Ghi giảm dụng cụ Số hiệu Ngày  Lý do ghi tăng Đơn vị Số  Đơn giá Thành tiền Lý do ghi giảm Số lượng Thành tiền tháng lượng Công cụ:............................. Số đầu kỳ: Cộng phát sinh: Số dư cuối kỳ: Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
  2. 2 (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Note : Group by Department, nhóm công cụ, Công cụ
Đồng bộ tài khoản